Πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, το Wi-Fi και το κινητό δίκτυο στο Apple Watch

Ενημερωθείτε για το Bluetooth και το Wi-Fi στο Apple Watch σας και μάθετε πώς τα χρησιμοποιεί το ρολόι σας. Μάθετε επίσης πώς λειτουργεί το κινητό δίκτυο σε μοντέλα GPS + Cellular.

Για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες στο Apple Watch σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και το Bluetooth στο ζευγοποιημένο iPhone σαςΑνοίξτε το Κέντρο ελέγχουστο iPhone και, στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi  και το Bluetooth  είναι ενεργοποιημένα.

Το Apple Watch σας χρησιμοποιεί Wi-Fi και Bluetooth για την επικοινωνία με το ζευγοποιημένο iPhone σας. Αν έχετε μοντέλο κινητού δικτύου (cellular), το ρολόι σας μπορεί επίσης να είναι συνδεδεμένο μέσω ενός κινητού δικτύου. Το ρολόι σας εναλλάσσει αυτές τις συνδέσεις με έξυπνο τρόπο, επιλέγοντας εκείνη με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Ακολουθήστε τις εξής οδηγίες:

 • Το Apple Watch χρησιμοποιεί το Bluetooth όταν βρίσκεται κοντά το iPhone σας, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.  
 • Αν το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο, το Apple Watch θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi. Για παράδειγμα, αν είναι διαθέσιμο συμβατό Wi-Fi και το iPhone σας δεν βρίσκεται στην εμβέλεια του Bluetooth, το Apple Watch θα χρησιμοποιήσει το Wi-Fi.
 • Αν το Bluetooth και το Wi-Fi δεν είναι διαθέσιμα και διαμορφώσετε ένα πρόγραμμα κινητού δικτύου, τα μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch μπορούν να συνδεθούν σε κινητά δίκτυα. 

Σύνδεση σε συμβατό δίκτυο Wi-Fi

Το Apple Watch σας μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi: 

 • Αν το iPhone σας, ενώ είναι συνδεδεμένο με το ρολόι σας μέσω Bluetooth, έχει συνδεθεί προηγουμένως σε αυτό το δίκτυο.
 • Αν το δίκτυο Wi-Fi είναι 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Για παράδειγμα, το Apple Watch σας δεν θα συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi 5 GHz ή σε δημόσια δίκτυα που απαιτούν στοιχεία σύνδεσης, συνδρομές ή προφίλ. Όταν το Apple Watch συνδεθεί σε ένα συμβατό δίκτυο Wi-Fi αντί για τη σύνδεση του iPhone, θα εμφανιστεί το εικονίδιο Wi-Fi  στο Κέντρο ελέγχου.

Επιλογή ενός δικτύου Wi-Fi

Στο watchOS 5 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε σε ποιο δίκτυο Wi-Fi συνδέεται το Apple Watch σας.

Πώς να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 3. Πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi . Το εικονίδιο θα γίνει πιο σκούρο και η συσκευή σας θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη.

Μόνο τα μοντέλα GPS + Cellular του Apple Watch μπορούν να αποσυνδέονται από δίκτυα Wi-Fi. Μετά την αποσύνδεση το Apple Watch δεν θα συνδεθεί ξανά αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi από το οποίο αποσυνδεθήκατε, έως ότου:

 • Ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου.
 • Περπατήσετε ή οδηγήσετε σε μια νέα τοποθεσία. 
 • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
 • Επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Χρήση κινητού δικτύου

Τα μοντέλα GPS + Cellular του Apple Watch μπορούν να συνδεθούν σε κινητό δίκτυο δεδομένων. Με μια σύνδεση κινητού δικτύου, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε δεδομένα ή εφαρμογές όταν δεν έχετε το iPhone σας ή δεν βρίσκεστε σε εμβέλεια δικτύου Wi-Fi. Μάθετε πώς να προσθέσετε το Apple Watch σας στο πρόγραμμα κινητού δικτύου που διαθέτετε.

Πώς να ελέγξετε την ισχύ του σήματος

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 3. Ελέγξτε το κουμπί κινητού δικτύου .

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch που εμφανίζει 4 πράσινες κουκκίδες.

Το κουμπί κινητού δικτύου  γίνεται πράσινο όταν έχετε μια σύνδεση. Οι πράσινες κουκίδες δείχνουν την ισχύ του σήματος. 

Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch που εμφανίζει ότι είστε συνδεδεμένοι σε δίκτυο Wi-Fi.

Το κουμπί κινητού δικτύου  γίνεται λευκό όταν το πρόγραμμα κινητού δικτύου που έχετε είναι ενεργό, αλλά το Apple Watch είναι συνδεδεμένο στο iPhone ή σε δίκτυο Wi-Fi.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κινητού δικτύου

 1. Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης.
 2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω.
 3. Πατήστε το κουμπί κινητού δικτύου  και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την επιλογή «Κινητό δίκτυο».

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην ενημερώνονται αν δεν υπάρχει σύνδεση με το iPhone σας.

Έλεγχος της σύνδεσης μεταξύ του iPhone και του Apple Watch

 • Ελέγξτε την πρόσοψη του ρολογιού σας. Αν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο «Αποσυνδέθηκε» το κόκκινο εικονίδιο «Αποσυνδέθηκε» ή το κόκκινο εικονίδιο X στην πρόσοψη του ρολογιού, τότε δεν υπάρχει σύνδεση.
 • Ελέγξτε το Κέντρο ελέγχου. Πατήστε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης, περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα επάνω. Αν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο «Αποσυνδέθηκε» το κόκκινο εικονίδιο «Αποσυνδέθηκε» ή το κόκκινο εικονίδιο X , τότε δεν υπάρχει σύνδεση.
 • Πατήστε το εικονίδιο iPhone  στο Κέντρο ελέγχου. Αν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες, το iPhone σας θα πρέπει να κάνει έναν ήχο «ping».

Ημερομηνία δημοσίευσης: