Πληροφορίες σχετικά με το Bluetooth, το Wi-Fi και το κινητό δίκτυο στο Apple Watch

Ενημερωθείτε για το Bluetooth και το Wi-Fi στο Apple Watch σας και μάθετε πώς το ρολόι σας τα χρησιμοποιεί. Επιπλέον, μάθετε πώς λειτουργεί το κινητό δίκτυο στο Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular).

Κέντρο ελέγχου στο iPhone

Για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες στο Apple Watch σας, πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi και το Bluetooth στο ζευγοποιημένο iPhone σας. Σαρώστε προς τα πάνω στο iPhone σας, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι το Wi-Fi και το Bluetooth είναι ενεργοποιημένα.

Το Apple Watch χρησιμοποιεί το Wi-Fi και το Bluetooth για την επικοινωνία με το ζευγοποιημένο iPhone σας, εναλλάσσοντας τις συνδέσεις ανάλογα με την περίσταση:

  • Το Apple Watch χρησιμοποιεί το Bluetooth όταν βρίσκεται κοντά το iPhone σας, εξοικονομώντας έτσι ενέργεια.  
  • Αν το Bluetooth δεν είναι διαθέσιμο, το Apple Watch θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει το Wi-Fi. Για παράδειγμα, αν είναι διαθέσιμο συμβατό Wi-Fi και το iPhone σας δεν βρίσκεται στην εμβέλεια του Bluetooth, το Apple Watch θα χρησιμοποιήσει το Wi-Fi.

Συμβατό Wi-Fi για το Apple Watch

Το Apple Watch σας μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi: 

  • Αν το iPhone σας, ενώ είναι συνδεδεμένο με το ρολόι σας μέσω Bluetooth, έχει συνδεθεί προηγουμένως σε αυτό το δίκτυο.
  • Αν το δίκτυο Wi-Fi είναι 802.11b/g/n 2,4 GHz.

Για παράδειγμα, το Apple Watch σας δεν θα συνδεθεί σε δίκτυο Wi-Fi 5 GHz ή σε δημόσια δίκτυα που απαιτούν στοιχεία σύνδεσης, συνδρομές ή προφίλ. Όταν το Apple Watch σας συνδεθεί σε ένα συμβατό δίκτυο Wi-Fi αντί για τη σύνδεση του iPhone, θα εμφανιστεί το εικονίδιο Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου.

Έλεγχος της σύνδεσης μεταξύ των συσκευών σας

Υπάρχουν δύο τρόποι να ελέγξετε τη σύνδεση μεταξύ του Apple Watch και του iPhone:

  • Αν εμφανίζεται το κόκκινο εικονίδιο «Αποσυνδέθηκε» ή το εικονίδιο X στην πρόσοψη του ρολογιού, δεν υπάρχει σύνδεση.
  • Σαρώστε προς τα επάνω στην πρόσοψη του ρολογιού, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου, στο οποίο θα δείτε αν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το  εικονίδιο iPhone. Αν είναι συνδεδεμένες, το iPhone σας πρέπει να παράγει έναν ήχο «ping».

 

 

Χρήση κινητού δικτύου

Με το Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) και μια σύνδεση κινητού δικτύου, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε δεδομένα ή εφαρμογές όταν δεν έχετε το iPhone σας ή δεν βρίσκεστε σε εμβέλεια δικτύου Wi-Fi. Μάθετε πώς να προσθέσετε το Apple Watch σας στο πρόγραμμα κινητού δικτύου που διαθέτετε.

Για να ελέγξετε την ισχύ του σήματος, σαρώστε προς τα επάνω για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου. 

Το κουμπί κινητού δικτύου γίνεται πράσινο όταν έχετε σύνδεση. Οι πράσινες κουκίδες δείχνουν την ισχύ του σήματος. 

 

Το κουμπί κινητού δικτύου γίνεται λευκό όταν το πρόγραμμα κινητού δικτύου που έχετε είναι ενεργό, αλλά το Apple Watch σας είναι συνδεδεμένο στο iPhone σας ή σε δίκτυο Wi-Fi.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση στο κινητό δίκτυο, σαρώστε προς τα επάνω για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε το Πράσινο κουμπί κινητού δικτύου και έπειτα απενεργοποιήστε την επιλογή «Κινητό δίκτυο».

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην ενημερώνονται αν δεν υπάρχει σύνδεση με το iPhone σας.

Αποσύνδεση από το Wi-Fi στο Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Μόνο στο Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) μπορείτε να αποσυνδέεστε από δίκτυα Wi-Fi.

Σαρώστε προς τα πάνω για να ανοίξει το Κέντρο ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο Wi-Fi. Το εικονίδιο θα γίνει πιο σκούρο και η συσκευή σας θα αποσυνδεθεί από το δίκτυο στο οποίο είναι συνδεδεμένη. Αφού αποσυνδεθείτε, το Apple Watch δεν θα συνδεθεί ξανά αυτόματα στο δίκτυο Wi-Fi από το οποίο αποσυνδεθήκατε, έως ότου προβείτε σε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

  • Ενεργοποιήσετε το Wi-Fi στο Κέντρο ελέγχου.
  • Περπατήσετε ή οδηγήσετε σε μια νέα τοποθεσία. 
  • Είναι 5:00 π.μ. τοπική ώρα.
  • Επανεκκινήσετε τη συσκευή σας.

Published Date: