Αν το πληκτρολόγιο Apple δεν λειτουργεί

Αν τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο Apple δεν λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο, αυτά τα βήματα μπορούν να σας βοηθήσουν.

Βήματα για ασύρματο πληκτρολόγιο

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο Mac. Στη συνέχεια ακολουθήστε αυτά τα βήματα στο πληκτρολόγιό σας:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας είναι ενεργοποιημένο. Αν έχετε Magic Keyboard ή Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο, σύρετε τον διακόπτη ισχύος στην πίσω πλευρά του πληκτρολογίου για να το ενεργοποιήσετε (η πράσινη ένδειξη είναι ορατή όταν το πληκτρολόγιο είναι ενεργοποιημένο). Αν έχετε Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple (τέλη 2015 ή παλαιότερο μοντέλο), πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας στη δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου. Η πράσινη λυχνία LED στην επάνω δεξιά πλευρά του πληκτρολογίου θα ανάψει στιγμιαία.
 2. Ελέγξτε εάν το πληκτρολόγιο έχει συνδεθεί πατώντας το πλήκτρο Caps Lock. Αν το πληκτρολόγιο έχει συνδεθεί στο σύστημά σας, τότε το πλήκτρο Caps Lock θα ενεργοποιηθεί όταν το πατήσετε.
 3. Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση των ασύρματων συσκευών Apple για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει διαμορφωθεί σωστά.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το πληκτρολόγιό σας τροφοδοτείται με ρεύμα. Ελέγξτε το επίπεδο μπαταρίας στο μενού Bluetooth Bluetooth στο επάνω μέρος της οθόνης σας. Αν το φορτίο είναι χαμηλό, επαναφορτίστε το Magic Keyboard ή το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες στο Ασύρματο πληκτρολόγιο Apple.
 5. Ελέγξτε τα πλήκτρα πληκτρολογώντας σε μια εφαρμογή, όπως τις Σημειώσεις ή το TextEdit.

Αν το πληκτρολόγιό σας δεν λειτουργεί μέσω Bluetooth αφού δοκιμάσετε αυτά τα βήματα, ενδέχεται να χρειάζεται αντικατάσταση.

Βήματα για πληκτρολόγιο USB

Αρχικά, ελέγξτε τη σύνδεση USB της συσκευής σας. Αν οι συμβουλές σε αυτήν τη σελίδα δεν επιλύσουν το πρόβλημα, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

 1. Αποσυνδέστε όλες τις συσκευές από τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε συνδεδεμένου ποντικιού, πληκτρολογίου, εκτυπωτή, σαρωτή, κάμερας, iPod, εξωτερικής μονάδας σκληρού δίσκου και διανομέα.
  Ορισμένες συσκευές, όπως το iPod, ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να εκτελέσετε ορισμένα βήματα για να μπορείτε να τις αποσυνδέσετε με ασφάλεια.
 2. Συνδέστε ξανά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι σας στον υπολογιστή σωστά και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει εισαχθεί πλήρως στη θύρα. (Τα βύσματα USB ταιριάζουν στις θύρες μόνο από τη μία πλευρά και δεν είναι δυνατή η σύνδεσή τους αν προσπαθήσετε να τα εισαγάγετε ανάποδα.)
  Αν έχετε Magic Keyboard ή Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο, βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο Lightning σε USB έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα Lightning στην πίσω πλευρά του πληκτρολογίου.
 3. Αν τα πλήκτρα εξακολουθούν να μην λειτουργούν, δοκιμάστε να συνδέσετε το πληκτρολόγιό σας σε άλλες θύρες USB. Φροντίστε να τις δοκιμάσετε όλες. Ελέγξτε εάν η λυχνία του πλήκτρου Caps Lock στο πληκτρολόγιο ανάβει όταν το πατάτε και δοκιμάστε να πληκτρολογήσετε σε μια εφαρμογή, όπως στις Σημειώσεις ή στο TextEdit.
  Το Magic Keyboard και το Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο χρησιμοποιούν ένα καλώδιο Lightning σε USB. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο που χρησιμοποιείτε είναι αυτό που συνόδευε το πληκτρολόγιο ή είναι ένα καλώδιο Lightning σε USB που γνωρίζετε ότι λειτουργεί. Μπορείτε να δοκιμάσετε ένα άλλο καλώδιο Lightning σε USB, για να ελέγξετε εάν το καλώδιο προκαλεί το πρόβλημα.

Άλλες συμβουλές για την επιδιόρθωση προβλημάτων με το πληκτρολόγιο USB:

Αν λειτουργούν μόνο ορισμένα πλήκτρα στο ασύρματο πληκτρολόγιο, το πληκτρολόγιο USB ή το ενσωματωμένο πληκτρολόγιο

Αν ορισμένα πλήκτρα στο πληκτρολόγιό σας λειτουργούν, ενώ άλλα όχι, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

Πλήκτρο Caps Lock

Το πλήκτρο Caps Lock έχει σχεδιαστεί για αποτροπή της ενεργοποίησής του κατά λάθος. Αν το πλήκτρο Caps Lock δεν ενεργοποιείται με ένα γρήγορο πάτημα, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο για ένα δευτερόλεπτο περίπου ή μέχρι να ανάψει η πράσινη ενδεικτική λυχνία του πλήκτρου. Κάντε το ίδιο για να απενεργοποιήσετε το Caps Lock.

Πλήκτρο Εξαγωγής μέσου

Το πλήκτρο εξαγωγής μέσου  παρουσιάζει μια σχετική καθυστέρηση, προκειμένου να αποτρέπεται η χρήση του κατά λάθος. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο Εξαγωγής μέσου στην οθόνη σας.

Άλλα πλήκτρα

Ενδέχεται να έχετε ορίσει μια επιλογή η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το πληκτρολόγιό σας. Επιλέξτε το μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος και στη συνέχεια δοκιμάστε αυτές τις συμβουλές:

 • Στο τμήμα «Προσβασιμότητα», κάντε κλικ στην επιλογή «Εκφώνηση» στην αριστερή πλευρά. Αν είναι επιλεγμένη η επιλογή «Εκφώνηση επιλεγμένου κειμένου όταν πατηθεί το πλήκτρο», καταργήστε την ή κάντε κλικ στην επιλογή «Αλλαγή κλειδιού» για να επιλέξετε ένα άλλο πλήκτρο.
 • Στο τμήμα «Προσβασιμότητα», κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο». Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Ενεργοποίηση αργών πλήκτρων» είναι απενεργοποιημένη. Αν είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο για περισσότερο απ' ό,τι συνήθως προκειμένου να αναγνωριστεί.
 • Στο τμήμα «Προσβασιμότητα», κάντε κλικ στην επιλογή «Ποντίκι/επιφ. αφής». Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση «Ενεργοποίηση των Κουμπιών ποντικιού» είναι απενεργοποιημένη. Αν είναι ενεργοποιημένη, με το πάτημα πλήκτρων στο αριθμητικό πληκτρολόγιο θα μετακινείτε ο δείκτης αντί να εισάγονται αριθμοί.
 • Στο τμήμα «Πληκτρολόγιο», κάντε κλικ στην επιλογή «Πηγές εισόδου». Βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένη η σωστή διάταξη πληκτρολογίου.

Μπορείτε επίσης να δείτε την τρέχουσα διάταξη πληκτρολογίου στην οθόνη του Mac, για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή διάταξη: 

 1. Στις Προτιμήσεις συστήματος, κάντε κλικ στην επιλογή «Πληκτρολόγιο» και στη συνέχεια επιλέξτε «Εμφάνιση προγραμμάτων προβολής πληκτρολογίου και emoji στη γραμμή μενού».
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο πληκτρολογίου  στη γραμμή μενού και στη συνέχεια επιλέξτε «Εμφάνιση Προβολής πληκτρολογίου». Θα δείτε μια γραφική αναπαράσταση του πληκτρολογίου σας, η οποία θα επισημαίνει τα αντίστοιχα πλήκτρα που πατάτε στο πληκτρολόγιο.
Ημερομηνία δημοσίευσης: