Αν δεν μπορείτε να βρείτε ή να χρησιμοποιήσετε αγορές εντός εφαρμογής

Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή να βρείτε αγορές εντός εφαρμογής που έχετε πραγματοποιήσει, προσπαθήστε να τις επαναφέρετε.

Επαναφορά αγορών εντός εφαρμογής

Ορισμένες αγορές εντός εφαρμογής, όπως τα νομίσματα ή οι υποδείξεις ενός παιχνιδιού, αποτελούν αναλώσιμο περιεχόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι εξαντλούνται καθώς τις χρησιμοποιείτε. Δεν μπορείτε να επαναφέρετε το αναλώσιμο περιεχόμενο που έχετε αγοράσει. Μάθετε για τους διάφορους τύπους αγορών εντός εφαρμογής.

Ενδέχεται να μπορείτε να επαναφέρετε μη αναλώσιμο περιεχόμενο που έχετε αγοράσει, όπως μια αναβάθμιση σε έκδοση Pro, μια πρόσθετη δυνατότητα σε ένα παιχνίδι ή μια συνδρομή:

  1. Ανοίξτε την εφαρμογή που χρησιμοποιήσατε για να αγοράσετε το αντικείμενο.
  2. Ελέγξτε αν υπάρχει επιλογή για επαναφορά. Μπορεί να τη βρείτε στο κατάστημα της εφαρμογής, στο βασικό μενού, στο μενού ρυθμίσεων ή στο μενού επιλογών.

Αν προσπαθείτε να κάνετε επαναφορά και δεν γίνεται τίποτα ή λαμβάνετε ένα σφάλμα

Ημερομηνία δημοσίευσης: