Διατήρηση του Apple Watch εντός αποδεκτών θερμοκρασιών λειτουργίας

Μάθετε σχετικά με τις κατάλληλες θερμοκρασίες λειτουργίας για το Apple Watch. Λάβετε συμβουλές για τη διατήρηση αυτών των θερμοκρασιών και τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής σας.

Το Apple Watch έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί βέλτιστα σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 32° και 95° F (0° και 35° C) και πρέπει να φυλάσσεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ -4° και 113° F (-20° και 45° C). Για παράδειγμα, δεν πρέπει να αφήνετε το Apple Watch σε απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή στο αυτοκίνητο όταν κάνει ζέστη. Η φύλαξη και η χρήση της συσκευής σας σε περιβάλλοντα με θερμοκρασίες εκτός του προτεινόμενου εύρους ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να προκαλέσουν άλλες βλάβες.

Μάθετε σχετικά με τη διαχείριση της θερμοκρασίας για το Apple Watch

Αν είναι απαραίτητο, το Apple Watch θα ρυθμίσει την εσωτερική θερμοκρασία του. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που ενδεχομένως να παρατηρήσετε αν συμβεί αυτό:

 • Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να αυξηθούν ή μπορεί να διακοπεί η φόρτιση.
 • Μπορεί να μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης.
 • Οι μεταφορές δεδομένων μπορεί να καθυστερούν ή να γίνει παύση τους.
 • Μπορεί να κλείνουν οι εφαρμογές.
 • Σε μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch, μπορεί να μην έχετε σύνδεση στο κινητό δίκτυο ή ενδεχομένως να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις. Όταν συμβαίνει αυτό, το σύμβολο στο κουμπί κινητού δικτύου του Κέντρου ελέγχου εμφανίζεται κόκκινο. Η λειτουργία του κινητού δικτύου συνεχίζεται κανονικά όταν μειωθεί η θερμοκρασία του Apple Watch. Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να πραγματοποιείτε επείγουσες κλήσεις.
  Κέντρο ελέγχου στο Apple Watch.

Πρόσοψη ρολογιού που εμφανίζει το εικονίδιο θερμομέτρου και την ώρα.

Αν η θερμοκρασία του Apple Watch αυξηθεί πάνω από το κανονικό εύρος, θα εμφανίζεται μόνο ένα κόκκινο θερμόμετρο και την ώρα.

Διαβάστε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε:

 1. Αν φοράτε τη συσκευή σας, αφαιρέστε την από τον καρπό σας. Αν το Apple Watch είναι σε διαδικασία φόρτισης, αφαιρέστε το από τον φορτιστή του. Το ρολόι σας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνιση του θερμόμετρου. Αν αφήσετε το ρολόι σας στον φορτιστή, το ρολόι δεν θα απενεργοποιηθεί. Αν προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε ξανά το ρολόι σας, θα εμφανιστεί ξανά το κόκκινο θερμόμετρο. 
 2. Μεταφέρετε το Apple Watch σας σε ένα πιο δροσερό μέρος και αφήστε το να κρυώσει πριν το ξαναφορέσετε ή συνεχίσετε τη φόρτισή του. Όταν το ρολόι σας κρυώσει, θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα.
 3. Αν πραγματοποιείτε κλήσεις κινητού δικτύου σε ένα μοντέλο κινητού δικτύου του Apple Watch και βρίσκεστε σε μια περιοχή με αδύναμο σήμα, μετακινηθείτε σε μια τοποθεσία με πιο ισχυρό σήμα.

Ασφαλής χειρισμός του Apple Watch και των αξεσουάρ του

Το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch τηρούν ισχύοντα πρότυπα και όρια θερμοκρασίας επιφάνειας. Ακόμα και εντός αυτών των ορίων, η παρατεταμένη επαφή με ζεστές επιφάνειες για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει δυσφορία ή τραυματισμό.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές ασφαλείας:

 • Έχετε υπόψη σας ότι το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch θερμαίνονται όταν συνδεθούν σε παροχή ρεύματος.
 • Το Apple Watch, τα μαγνητικά καλώδια φόρτισης του Apple Watch και τα τροφοδοτικά ρεύματος δεν πρέπει να έρχονται σε παρατεταμένη επαφή με το δέρμα, αν είναι συνδεδεμένα στο ρεύμα.
 • Κατά τη φόρτιση, το Apple Watch, το τροφοδοτικό ρεύματός του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch πρέπει να παραμένουν σε καλά εξαεριζόμενο χώρο. Για παράδειγμα, αν αυτές οι συσκευές φορτίζονται ή είναι συνδεδεμένες σε παροχή ρεύματος, δεν πρέπει να είναι καλυμμένες.
 • Η χρήση του κινητού δικτύου σε μοντέλα κινητού δικτύου του Apple Watch μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αισθάνεστε τη συσκευή ζεστή. 
 • Βγάλτε το Apple Watch αν το αισθάνεστε πολύ ζεστό. Προσέχετε ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα που επηρεάζει την ικανότητά σας να αισθάνεστε τη ζέστη στο σώμα σας.

Το Apple Watch, το τροφοδοτικό του και το μαγνητικό καλώδιο φόρτισης του Apple Watch πληρούν το πρότυπο Ασφάλειας εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών, IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013. Πολλές χώρες και περιοχές έχουν υιοθετήσει αυτό το πρότυπο ασφάλειας. Για παράδειγμα, αυτό το πρότυπο αναφέρεται ως:

 • UL 60950-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες
 • CSA 60950-01 στον Καναδά
 • EN 60950- στην Ευρώπη
 • AS/NZS 60950:1 στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία
Ημερομηνία δημοσίευσης: