Ορισμός Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος στις Φωτογραφίες

Εάν υπάρχουν πολλές βιβλιοθήκες φωτογραφιών στον Mac, μπορείτε να επιλέξετε μία την οποία θα ορίσετε ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος είναι η μοναδική βιβλιοθήκη την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τις Φωτογραφίες iCloud, τα Κοινόχρηστα άλμπουμ και τη Ροή φωτογραφιών μου.

Οι Φωτογραφίες στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος είναι διαθέσιμες σε εφαρμογές όπως το iMovie, το Pages και το Keynote. Μπορείτε επίσης να τις συγχρονίσετε με συσκευές iOS και να τις προβάλετε στο Apple TV. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις δικές σας εικόνες ως εικόνες του γραφείου εργασίας ή ως προφύλαξη οθόνης, οι εικόνες πρέπει να βρίσκονται στη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματός σας, για να μπορείτε να τις επιλέξετε στις Προτιμήσεις συστήματος.

Αν έχετε μόνο μία βιβλιοθήκη φωτογραφιών, τότε αυτή είναι και η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Διαφορετικά, η πρώτη βιβλιοθήκη φωτογραφιών που δημιουργείτε ή ανοίγετε στις Φωτογραφίες θα γίνει η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Αν έχετε περισσότερες από μία βιβλιοθήκες, ίσως χρειαστεί να ορίσετε μια Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, ώστε οι άλλες εφαρμογές να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες και τα βίντεο που θέλετε να χρησιμοποιήσουν. 

Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ορίσετε μια Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος:

  1. Τερματίστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
  2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option και ανοίξτε τις Φωτογραφίες. Μία από τις βιβλιοθήκες φωτογραφιών φέρει ήδη την ένδειξη «ΌνομαΒιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος)». 
  3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ορίσετε ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.
  4. Αφού οι Φωτογραφίες ανοίξουν τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε Φωτογραφίες > Προτιμήσεις από τη γραμμή μενού.
  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά».
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Χρήση ως Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος».

Αν ανοίξετε μια δεύτερη ή διαφορετική βιβλιοθήκη στην εφαρμογή Φωτογραφίες, την οποία δεν έχετε ορίσει ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, οι άλλες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν φωτογραφίες από την αρχική Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Option όταν ανοίγετε τις Φωτογραφίες για να δείτε ποια βιβλιοθήκη έχει οριστεί ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.

iCloud και Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, τα Κοινόχρηστα άλμπουμ και τη Ροή φωτογραφιών μου μόνο με τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Αν επιλέξετε μια άλλη βιβλιοθήκη στις Φωτογραφίες χωρίς να την ορίσετε ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, η καρτέλα «iCloud» στις προτιμήσεις για τις Φωτογραφίες θα απενεργοποιηθεί: 

Αν ορίσετε μια νέα βιβλιοθήκη ως Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος και στη συνέχεια ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, οι φωτογραφίες και τα βίντεο στη νέα βιβλιοθήκη θα συγχωνευθούν με εκείνα που υπάρχουν ήδη στις Φωτογραφίες iCloud. Αν θέλετε να διατηρήσετε ξεχωριστά το περιεχόμενο των βιβλιοθηκών φωτογραφιών σας, μην ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud για περισσότερες από μία βιβλιοθήκες στις Φωτογραφίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: