Ορισμός Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος στις Φωτογραφίες

Αν έχετε πολλές βιβλιοθήκες φωτογραφιών στο Mac σας, μπορείτε να επιλέξετε ποια βιβλιοθήκη θα χρησιμοποιείτε με τις Φωτογραφίες iCloud, τα Κοινόχρηστα άλμπουμ και τη Ροή φωτογραφιών μου.

iCloud και Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, τα Κοινόχρηστα άλμπουμ και τη Ροή φωτογραφιών μου μόνο με τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Αν επιλέξετε μια άλλη βιβλιοθήκη στις Φωτογραφίες χωρίς να την ορίσετε ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, η καρτέλα «iCloud» στις ρυθμίσεις για τις Φωτογραφίες θα απενεργοποιηθεί.

Η εφαρμογή Φωτογραφίες στην οποία εμφανίζεται η καρτέλα «iCloud»

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη βιβλιοθήκη με το iCloud, ακολουθήστε τις οδηγίες στην επόμενη ενότητα για να αλλάξετε τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.


Πώς να ορίσετε μια Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος

Αν ορίσετε μια νέα βιβλιοθήκη ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος και στη συνέχεια ενεργοποιήσετε τις Φωτογραφίες iCloud, οι φωτογραφίες και τα βίντεο στη νέα βιβλιοθήκη θα συγχωνευθούν με εκείνα που υπάρχουν ήδη στις Φωτογραφίες iCloud. Επιπλέον, όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το iCloud θα ληφθούν εκ νέου στη συσκευή.

  1. Κλείστε την εφαρμογή Φωτογραφίες.
  2. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και ανοίξτε τις Φωτογραφίες. Μία από τις βιβλιοθήκες φωτογραφιών φέρει ήδη την ένδειξη «ΌνομαΒιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος)». 
  3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να ορίσετε ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.
  4. Αφού οι Φωτογραφίες ανοίξουν τη βιβλιοθήκη, επιλέξτε Φωτογραφίες > Ρυθμίσεις (ή Φωτογραφίες > Προτιμήσεις) από τη γραμμή μενού.
  5. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά».
  6. Κάντε κλικ στο κουμπί «Χρήση ως Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος».
    Αν το κουμπί «Χρήση ως Βιβλιοθήκης φωτογραφιών συστήματος» εμφανίζεται ανενεργό, η τρέχουσα βιβλιοθήκη έχει ήδη οριστεί ως η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.
    Η εφαρμογή Φωτογραφίες στην οποία εμφανίζεται η καρτέλα «Γενικά» με διάφορες ρυθμίσεις

Αν ανοίξετε στην εφαρμογή Φωτογραφίες μια άλλη βιβλιοθήκη την οποία δεν έχετε ορίσει ως τη Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος, οι άλλες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν φωτογραφίες από την αρχική Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος. Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option ενώ ανοίγετε τις Φωτογραφίες, για να δείτε ποια βιβλιοθήκη έχει οριστεί ως η Βιβλιοθήκη φωτογραφιών συστήματος.


Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις Φωτογραφίες, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: