Αν λείπουν τραγούδια από τη βιβλιοθήκη μουσικής μετά την ενεργοποίηση της επιλογής «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης»

Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης» και έχουν συνδεθεί με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιείτε με το Apple Music. Αν η βιβλιοθήκη μουσικής σας είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή σας, ελέγξτε την κατάσταση στο cloud των τραγουδιών για να βρείτε τη μουσική που λείπει και να επιλύσετε προβλήματα.

Το Apple Music δεν είναι υπηρεσία δημιουργίας εφεδρικού αντιγράφου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο της βιβλιοθήκης μουσικής σας πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή.

Πρώτα, ελέγξτε τα ακόλουθα


Ελέγξτε την κατάσταση στο cloud των τραγουδιών στο Mac ή το PC

  1. Σε Mac, ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music. Σε PC, ανοίξτε το iTunes, επιλέξτε «Μουσική» από το αναδυόμενο μενού και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Βιβλιοθήκη».
  2. Στην πλαϊνή στήλη, επιλέξτε «Τραγούδια».
  3. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Προβολή > Εμφάνιση επιλογών προβολής.
  4. Επιλέξτε «Κατάσταση στο cloud» και «Λήψη από το cloud».

Αναζητήστε τις ακόλουθες καταστάσεις δίπλα στα τραγούδια σας για να μάθετε τι να κάνετε.

Εφαρμογή Apple Music που εμφανίζει καταστάσεις στο cloud δίπλα σε τραγούδια

Σε αναμονή

Το τραγούδι δεν θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές σας, επειδή βρίσκεται σε αναμονή για αποστολή. Επιλέξτε Αρχείο > Βιβλιοθήκη > Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης cloud. Στη συνέχεια, ελέγξτε αν το τραγούδι εμφανίζεται στις άλλες συσκευές σας.

Αφαιρέθηκε

Το τραγούδι διαγράφηκε από μια άλλη συσκευή που έχει ενεργοποιημένη την επιλογή «Συγχρονισμός βιβλιοθήκης». Αν θέλετε το τραγούδι να εμφανίζεται στις άλλες συσκευές σας, κάντε κλικ στο βέλος κουμπί «Αφαιρέθηκε» δίπλα στο τραγούδι και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη στη Βιβλιοθήκη μουσικής cloud».

Μήνυμα που αναφέρει ότι αυτό το τραγούδι διαγράφηκε σε μια άλλη συσκευή και επιλογές για διαγραφή, διατήρηση ή προσθήκη του τραγουδιού στη Βιβλιοθήκη μουσικής cloud.

Θαυμαστικό

Το τραγούδι δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να συγχρονιστεί στις συσκευές σας μέχρι να εντοπιστεί το αρχικό αρχείο. Κάντε κλικ στο θαυμαστικό Εικονίδιο μη έγκυρης τοποθεσίας και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Εντοπισμός». 

Μήνυμα που σας ζητά να εντοπίσετε ένα τραγούδι που λείπει.

Αν το τραγούδι εντοπιστεί, θα σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία για να βρείτε άλλα τραγούδια που λείπουν στη βιβλιοθήκη σας. Αν δείτε αυτό το μήνυμα, κάντε κλικ στην επιλογή «Εύρεση αρχείων».

Αν ένα τραγούδι έχει γκρι χρώμα

Αν δείτε την ένδειξη «Δεν διατίθεται πλέον» δίπλα σε ένα τραγούδι με γκρι χρώμα, τότε το τραγούδι προστέθηκε από το Apple Music και αφαιρέθηκε από τον κατάλογο του Apple Music.

Ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία των διάφορων εικονιδίων και συμβόλων cloud δίπλα στα τραγούδια σας στην εφαρμογή Apple Music

Ενημερωθείτε σχετικά με τη σημασία των διάφορων εικονιδίων και συμβόλων cloud δίπλα στα τραγούδια σας στο iTunes


Αναζητήστε το τραγούδι που λείπει στον υπολογιστή σας

  1. Αναζητήστε το τραγούδι που λείπει στο Mac ή το PC.
  2. Αν βρείτε το τραγούδι που λείπει, σύρετε το τραγούδι στην εφαρμογή Apple Music ή στο iTunes.
  3. Στην εφαρμογή Apple Music ή στο iTunes, επιλέξτε Αρχείο > Βιβλιοθήκη > Ενημέρωση της Βιβλιοθήκης cloud.


Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: