Εύρεση των Αριθμών πελατών της Apple, των Αναγνωριστικών μεταπωλητών DEP και των Αναγνωριστικών πελατών DEP

Μάθετε πώς να βρίσκετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας, καθώς και πότε να τα χρησιμοποιείτε με το Apple Business Manager ή το Apple School Manager.

Εύρεση του Αριθμού πελάτη Apple ή του Αναγνωριστικού μεταπωλητή DEP

Μάθετε πώς να βρίσκετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας, είτε αγοράζετε τη συσκευή σας από την Apple είτε από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Αν πραγματοποιήσατε αγορά από την Apple

Όταν πραγματοποιείτε αγορές από την Apple, εκχωρούμε έναν Αριθμό πελάτη Apple στον οργανισμό σας. Αν δεν γνωρίζετε τον Αριθμό πελάτη Apple που σας αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με το οικονομικό τμήμα του οργανισμού σας ή με το τμήμα πωλήσεων της Apple.

Αν αγοράζετε συσκευές Apple από κάποιο Apple Store, ζητήστε από την επιχειρηματική ομάδα να σας δώσει τον Αριθμό πελάτη Apple.

Αν πραγματοποιήσατε αγορά από εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple ή φορέα κινητής τηλεφωνίας

Επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της Apple ή τον φορέα κινητής τηλεφωνίας. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη δυνατότητα εγγραφής συσκευών του Apple Business Manager ή του Apple School Manager και, στη συνέχεια, ζητήστε το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP του. Αν δεν υποστηρίζει αυτά τα προγράμματα, ζητήστε του να επικοινωνήσει με τον διανομέα του ή με την ομάδα λογαριασμών της Apple για την εγγραφή των συσκευών σας.

Τι χρειάζεστε για την εγγραφή

Όταν ο οργανισμός σας πραγματοποιεί εγγραφή στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, θα λάβετε ένα email από την Apple όταν εγκριθεί η εγγραφή σας. Στη συνέχεια, για να προσθέσετε προμηθευτές συσκευών, εισαγάγετε τον Αριθμό πελάτη Apple ή το Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP του μεταπωλητή ή του φορέα κινητής τηλεφωνίας σας:*

  1. Συνδεθείτε στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Αγορές συσκευής».
  3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Προσθήκη», που εμφανίζεται δίπλα από τους Αριθμούς πελατών Apple ή από τα Αναγνωριστικά μεταπωλητών DEP.
  4. Εισαγάγετε τον αριθμό ή το αναγνωριστικό σας.
  5. Κάντε κλικ στην επιλογή «Αποθήκευση».

Σε αυτήν τη σελίδα, μπορείτε να βρείτε επίσης το Αναγνωριστικό πελάτη DEP που σας αντιστοιχεί. Αν εισαγάγετε Αναγνωριστικό μεταπωλητή DEP, θα χρειαστεί επίσης να παρέχετε το Αναγνωριστικό πελάτη DEP στον μεταπωλητή ή στον φορέα κινητής τηλεφωνίας σας.

* Αν εκπροσωπείτε έναν μεγάλο οργανισμό, όπως μια σχολική περιφέρεια, ενδέχεται να έχετε περισσότερους Αριθμούς πελάτη Apple ή περισσότερα Αναγνωριστικά μεταπωλητή DEP. Μπορείτε να προσθέσετε πολλούς Αριθμούς πελάτη Apple ή Αναγνωριστικά μεταπωλητή DEP κατά την εγγραφή σας ή οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: