Χρήση των δυνατοτήτων Προσβασιμότητας σε iPhone, iPad και iPod touch

Με το iOS, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε γρήγορα πολλές δυνατότητες προσβασιμότητας χρησιμοποιώντας το κουμπί Αφετηρίας, το πλευρικό κουμπί ή το Κέντρο ελέγχου.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αφετηρίας

 • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Συντόμευση προσβασιμότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.
 • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το κουμπί Αφετηρίας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας.

Χρήση του πλευρικού κουμπιού

Αν έχετε iPhone X, διαθέτετε ένα πλευρικό κουμπί αντί για το κουμπί Αφετηρίας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Συντόμευση προσβασιμότητας και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί.
 • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το πλευρικό κουμπί: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Προσβασιμότητα > Πλευρικό κουμπί.

Χρήση του Κέντρου ελέγχου

 • Για να προσαρμόσετε το Κέντρο ελέγχου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου > Προσαρμογή χειριστηρίων και, στη συνέχεια, πατήστε δίπλα στις δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως Συντομεύσεις προσβασιμότητας, Μεγεθυντικός φακός, Βοηθήματα ακοής, Βοηθήματα αφής και Πρόσβαση με καθοδήγηση.
 • Για να ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα προσβασιμότητας από το Κέντρο ελέγχου: Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε τη δυνατότητα προσβασιμότητας.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το iTunes, για να διαχειριστείτε τις δυνατότητες Προσβασιμότητας στη συσκευή σας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Συνδέστε το iPhone, iPad ή iPod touch σας σε έναν υπολογιστή που έχει εγκατεστημένο το iTunes.
 2. Στο iTunes, επιλέξτε τη συσκευή σας.
 3. Στο τμήμα "Σύνοψη", κάντε κλικ στη "Ρύθμιση παραμέτρων της Προσβασιμότητας" στην ενότητα "Επιλογές" στο κάτω μέρος.
 4. Επιλέξτε τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και κάντε κλικ στο "OK".

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες προσβασιμότητας και τον τρόπο χρήσης τους, ανατρέξτε στην ενότητα "Προσβασιμότητα" στον οδηγό χρήσης για τη συσκευή σας iOS.

 

Published Date: