Πληροφορίες για τη Συντόμευση Προσβασιμότητας για το iPhone, το iPad και το iPod touch

Μάθετε πώς να προσθέσετε το VoiceOver, το AssistiveTouch, την Καθοδηγούμενη πρόσβαση και πολλές ακόμη δυνατότητες στο Κέντρο ελέγχου για εύκολη πρόσβαση. Επίσης, χρησιμοποιήστε το τριπλό κλικ για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε δυνατότητες Προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε συχνά.

Χρησιμοποιήστε το πλευρικό κουμπί ή το πάνω κουμπί

Εάν η συσκευή σας δεν διαθέτει κουμπί Αφετηρίας, έχει είτε ένα πλευρικό κουμπί, είτε ένα πάνω κουμπί.

  • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασ/τας και κατόπιν επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό ή το πάνω κουμπί.
  • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το πλευρικό ή το πάνω κουμπί: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Πλευρικό [ή Πάνω] κουμπί και αλλάξτε τη ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αφετηρίας

  • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασ/τας και κατόπιν επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.
  • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το κουμπί Αφετηρίας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας και αλλάξτε τη ρύθμιση.

Χρήση του Κέντρου ελέγχου

  • Για να προσαρμόσετε το Κέντρο ελέγχου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί Προσθήκη εικονίδιο Προσθήκη δίπλα στις δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως τις Συντομεύσεις Προσβασιμότητας, τον Μεγεθυντικό φακό, τα Βοηθήματα ακοής και την Καθοδηγούμενη πρόσβαση.
  • Για να ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα προσβασιμότητας από το Κέντρο ελέγχου: Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε τη δυνατότητα προσβασιμότητας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: