Πληροφορίες για τη Συντόμευση Προσβασιμότητας για το iPhone, το iPad και το iPod touch

Μάθετε πώς να προσθέσετε το VoiceOver, το AssistiveTouch, την Καθοδηγούμενη πρόσβαση και πολλές ακόμη δυνατότητες στο Κέντρο ελέγχου για εύκολη πρόσβαση. Επίσης, χρησιμοποιήστε το τριπλό κλικ για να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε δυνατότητες Προσβασιμότητας που χρησιμοποιείτε συχνά.

Χρησιμοποιήστε το πλευρικό κουμπί

Αν έχετε iPhone X ή νεότερο μοντέλο, αυτό διαθέτει ένα πλευρικό κουμπί αντί για το κουμπί Αφετηρίας. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασ/τας και κατόπιν επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο πλευρικό κουμπί.
  • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το πλευρικό κουμπί: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Πλευρικό κουμπί και αλλάξτε τη ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί Αφετηρίας

  • Για να διαμορφώσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Συντόμευση Προσβασ/τας και κατόπιν επιλέξτε τις δυνατότητες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.
  • Για να χρησιμοποιήσετε τη Συντόμευση Προσβασιμότητας: Κάντε τριπλό κλικ στο κουμπί Αφετηρίας.
  • Για να επιβραδύνετε την ταχύτητα του διπλού κλικ ή του τριπλού κλικ για το κουμπί Αφετηρίας: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > Κουμπί Αφετηρίας και αλλάξτε τη ρύθμιση.

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο ελέγχου

  • Για να προσαρμόσετε το Κέντρο ελέγχου: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Κέντρο ελέγχου > Προσαρμογή χειριστηρίων και, στη συνέχεια, πατήστε δίπλα στις δυνατότητες προσβασιμότητας, όπως τις Συντομεύσεις Προσβασιμότητας, τον Μεγεθυντικό φακό, τα Βοηθήματα ακοής και την Καθοδηγούμενη πρόσβαση.
  • Για να ενεργοποιήσετε μια δυνατότητα προσβασιμότητας από το Κέντρο ελέγχου: Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε τη δυνατότητα προσβασιμότητας.
Ημερομηνία δημοσίευσης: