Αν ένα αξεσουάρ για Mac απαιτεί περισσότερο ρεύμα ή χρησιμοποιεί πάρα πολύ ρεύμα

Οι μονάδες δίσκων, οι κάμερες, τα πληκτρολόγια, οι διανομείς και άλλες συσκευές που συνδέονται στη θύρα USB-A, USB-C ή Thunderbolt 3 (USB-C) μπορούν να απαιτούν μια περιορισμένη ποσότητα ρεύματος από τον Mac. 

Συμπτώματα

Τυχόν συμπτώματα όπως αυτά ενδέχεται να σημαίνουν ότι μια συσκευή που έχει συνδεθεί στη θύρα USB-A , USB-C ή Thunderbolt 3 (USB-C)  του Mac δεν τροφοδοτείται με αρκετό ρεύμα:

 • Ένα μήνυμα αναφέρει ότι η συσκευή χρειάζεται περισσότερο ρεύμα, ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωσης της λειτουργίας ή ότι οι συσκευές USB έχουν απενεργοποιηθεί μέχρι να αποσυνδέσετε τη συσκευή που χρησιμοποιεί πάρα πολύ ρεύμα.
 • Μια λειτουργία που απαιτεί περισσότερο ρεύμα δεν εκτελείται. Για παράδειγμα, η εγγραφή σε δίσκο απαιτεί περισσότερο ρεύμα από την ανάγνωση από αυτόν.
 • Η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή δεν αναγνωρίζεται από τον Mac.

Λύσεις

 • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως αυτοτροφοδοτούμενη συσκευή ή συνδέστε τη σε ένα διανομέα USB ή Thunderbolt 3 (USB-C) που τροφοδοτείται με ρεύμα, αν είναι δυνατόν.
  Οι αυτοτροφοδοτούμενες συσκευές λαμβάνουν ρεύμα από μια πρίζα ρεύματος ή από την μπαταρία τους. Οι συσκευές που τροφοδοτούνται μέσω διαύλου λαμβάνουν ρεύμα από τη συσκευή στην οποία είναι συνδεδεμένες, όπως τον Mac.
 • Μειώστε τη συνολική ποσότητα ρεύματος που απαιτείται από τον Mac μειώνοντας τον αριθμό των συσκευών που τροφοδοτούνται μέσω διαύλου και είναι συνδεδεμένες στον Mac ή χρησιμοποιώντας τις περισσότερες συσκευές ως αυτοτροφοδοτούμενες συσκευές.
 • Αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί σε μια άλλη συσκευή (όπως μια οθόνη ή έναν προσαρμογέα Multiport) ως τμήμα μιας αλυσίδας συσκευών, η άλλη συσκευή ενδέχεται να μην παρέχει αρκετό ρεύμα ή να μην διέρχεται αρκετό ρεύμα σε αυτήν από τον Mac. Αντί για αυτό, συνδέστε τη συσκευή σας απευθείας στον Mac.
 • Βεβαιωθείτε ότι η θύρα στον Mac και το καλώδιο που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεσή του στη συσκευή σας υποστηρίζουν την ίδια ή νεότερη προδιαγραφή USB σε σύγκριση με τη συσκευή σας. Για παράδειγμα, μια συσκευή η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την προδιαγραφή USB 3 ενδέχεται να μην λαμβάνει αρκετό ρεύμα όταν συνδεθεί σε μια θύρα ή ένα καλώδιο USB 2.
 • Δοκιμάστε ένα άλλο καλώδιο αν το καλώδιο που χρησιμοποιείτε έχει υποστεί βλάβη ή είναι ελαττωματικό. Αν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα με το καλώδιό σας, ο προσαρμογέας ενδέχεται επίσης να έχει υποστεί βλάβη ή να είναι ελαττωματικός.
 • Αν ο Mac έχει πολλές θύρες Thunderbolt 3, συνδέστε τη συσκευή σας σε μια θύρα Thunderbolt 3 που βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τρέχουσα θύρα. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει συνδεθεί στις θύρες στην αριστερή πλευρά του MacBook Pro, συνδέστε τη στις θύρες Thunderbolt 3 στη δεξιά πλευρά. 
 • Αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό (όπως προγράμματα οδήγησης ή υλικολογισμικό) που μπορεί να ενημερωθεί, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το πιο πρόσφατο λογισμικό που παρέχεται από τον κατασκευαστή. Για να λάβετε ενημερώσεις υλικολογισμικού για τα αξεσουάρ Apple, ενημερώστε το λογισμικό Apple.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο Mac είναι ενεργός και έχει εκκινηθεί από το λειτουργικό σύστημα Mac. Ορισμένες συσκευές Apple ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον ρεύμα μόνο όταν ο Mac είναι ενεργός και έχει εκκινηθεί από το macOS.

Μάθετε περισσότερα για την τροφοδοσία μέσω USB στον Mac

Οι Πληροφορίες συστήματος σάς παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τροφοδοσία μέσω USB στον Mac. Συνδέστε τη συσκευή USB απευθείας στον Mac και κατόπιν επιλέξτε «USB» από την πλαϊνή στήλη στις Πληροφορίες συστήματος. Για κάθε συσκευή USB, οι Πληροφορίες συστήματος εμφανίζουν τα εξής:

 • Διαθέσιμο ρεύμα: Το προεπιλεγμένο ρεύμα που παρέχεται από τη θύρα στην οποία είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας.
 • Απαιτούμενο ρεύμα: Το ρεύμα που απαιτείται από τη συσκευή σας.
 • Πρόσθετο ρεύμα λειτουργίας: Οι υπολογιστές Mac και οι οθόνες Apple που κυκλοφόρησαν μετά το 2006 μπορούν να παρέχουν περισσότερο ρεύμα μέσω μίας ή δύο θυρών, αν έχουν συνδεθεί απευθείας με συγκεκριμένες συσκευές Apple, όπως iPhone ή iPad. Ο Mac ή η οθόνη πρέπει να είναι ενεργοποιημένα και ενεργά για την παροχή αυτού του επιπλέον ρεύματος. Ένα Mac που έχει εκκινηθεί από λειτουργικό σύστημα Windows δεν παρέχει επιπλέον ρεύμα.

Παράθυρο «Πληροφορίες συστήματος»

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ρεύμα που είναι διαθέσιμο σε κάθε προδιαγραφή USB, όπως στις προδιαγραφές USB 2 και USB 3.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: