Αν υπάρχουν απενεργοποιημένες συσκευές USB στο Mac

Μονάδες δίσκου, κάμερες, πληκτρολόγια, διανομείς και άλλες συσκευές που συνδέονται στις θύρες του Mac σας μπορεί να απαιτούν περιορισμένη ποσότητα ισχύος.

Αν μια εξωτερική συσκευή δεν αναγνωρίζεται από το Mac σας και ένα μήνυμα σας ενημερώνει ότι η συσκευή χρειάζεται περισσότερη ισχύ, η λειτουργία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ή οι συσκευές USB είναι απενεργοποιημένες, δοκιμάστε αυτά τα βήματα:

  • Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά την εξωτερική συσκευή στο Mac.
  • Συνδέστε την εξωτερική συσκευή σας σε μια άλλη θύρα στο Mac.
  • Αν η εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη σε διανομέα USB ή Thunderbolt, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στο Mac. 
  • Αν ο διανομέας USB ή Thunderbolt είναι αυτοτροφοδοτούμενος, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένος σε τροφοδοτικό AC. 

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: