Υπολογιστές και οθόνες Apple: Τροφοδοσία ρεύματος σε περιφερειακά μέσω USB

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την τροφοδοσία ρεύματος που διατίθεται μέσω USB στους υπολογιστές και τις οθόνες της Apple και τον τρόπο χρήσης περιφερειακών συσκευών που ενδεχομένως να απαιτούν περισσότερο ρεύμα από αυτό που διατίθεται μέσω της θύρας USB.

Οι υπολογιστές και οι οθόνες της Apple με θύρες USB 1.1 ή USB 2 παρέχουν:

 • Μέχρι και 500 mA (μιλιαμπέρ) στα 5 V (βολτ) στα περισσότερα περιφερειακά USB της Apple και σε όλα τα περιφερειακά USB που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές USB και δεν έχουν κατασκευαστεί από την Apple.

Οι υπολογιστές Apple με θύρες USB 3 παρέχουν:

 • Μέχρι και 900 mA (μιλιαμπέρ) στα 5 V (βολτ) στα περισσότερα περιφερειακά USB της Apple και σε όλα τα περιφερειακά USB που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές USB και δεν έχουν κατασκευαστεί από την Apple.

Σημείωση: Μερικές περιφερειακές συσκευές USB που δεν κατασκευάζονται από την Apple ενδεχομένως να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος. Αυτές οι απαιτήσεις ενδεχομένως να ξεπερνούν την τροφοδοσία ρεύματος μιας μεμονωμένης θύρας USB. Ίσως χρειαστεί να συνδέσετε αυτές τις συσκευές σε πολλαπλές θύρες USB ή να συνοδεύονται από εξωτερικά τροφοδοτικά ρεύματος, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία τους.

Οι περιφερειακές συσκευές της Apple πιθανώς να χρειάζονται περισσότερα από 500 mA (μιλιαμπέρ) στα 5 V (βολτ) από μια θύρα για τη λειτουργία ή την ταχύτερη φόρτισή τους. Περιφερειακά της Apple με τις παραπάνω απαιτήσεις είναι και τα ακόλουθα:

 • Apple MacBook Air SuperDrive (όταν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστές που το υποστηρίζουν)
 • Πληκτρολόγιο Aluminum Wired Keyboard*
 • iPod
 • iPhone
 • iPad

Προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτών των περιφερειακών και των συσκευών της Apple για περισσότερο ρεύμα, μερικοί υπολογιστές και οθόνες της Apple μπορούν να παρέχουν μέχρι και 1100 mA στα 5 V μέσω της θύρας στην οποία έχει συνδεθεί το περιφερειακό ή η συσκευή Apple. Αυτή η τροφοδοσία ρεύματος είναι διαθέσιμη υπό συγκεκριμένες συνθήκες:

 1. Μια περιφερειακή συσκευή της Apple πρέπει να έχει συνδεθεί απευθείας σε έναν υπολογιστή ή οθόνη της Apple. Οι περιφερειακές συσκευές της Apple που έχουν συνδεθεί σε κόμβους, δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυξημένη τροφοδοσία ρεύματος η οποία ξεπερνάει την τυπική προδιαγραφή USB της θύρας στην οποία συνδέθηκαν (500 mA για USB 1.1 ή 2, 900 mA για USB 3).
 2. Ο υπολογιστής ή η οθόνη Apple σας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί και να μην βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου. Αν ο υπολογιστής ή η οθόνη Apple σας βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου, όλες οι θύρες θα παρέχουν τη μέγιστη φυσιολογική τους τροφοδοσία ρεύματος. Αν ο υπολογιστής ή η οθόνη Apple σας είναι απενεργοποιημένη, δεν θα παρέχεται ρεύμα.
 3. Η θύρα που παρέχει επιπλέον ρεύμα καθορίζεται από το πρώτο περιφερειακό ή συσκευή Apple που συνδέεται στον υπολογιστή ή την οθόνη Apple και το οποίο απαιτεί τροφοδοσία ρεύματος μεγαλύτερη από 500 mA για USB 1.1 ή 2 ή 900 mA για USB 3. Οι υπόλοιπες θύρες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν τη φυσιολογική τους τροφοδοσία ρεύματος. Μερικοί υπολογιστές και οθόνες της Apple μπορεί να παρέχουν τη δυνατότητα για λειτουργία περισσότερων θυρών USB στα 1100 mA στα 5 V. Σε αυτούς τους υπολογιστές, η δεύτερη ή τρίτη θύρα ενεργοποιείται όταν συνδεθεί μια κατάλληλη συσκευή.
 4. Ένα υπολογιστής Apple που εκκινεί στα Windows μέσω του BootCamp, δεν θα παρέχει επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος.

 

*Όταν ένα πληκτρολόγιο είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή που υποστηρίζει σύνδεση 1100 mA στα 5 V, η πρώτη θύρα του πληκτρολογίου στην οποία συνδεθεί μια συσκευή που αιτείται τυπική τροφοδοσία ρεύματος 500 mA, θα λάβει αυτό το επίπεδο ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση, διατίθενται 100 mA στα 5 V στην εναπομείνασα θύρα του πληκτρολογίου. Αυτό το πληκτρολόγιο δεν υποστηρίζει επιπλέον ρεύμα στις δύο θύρες του ταυτόχρονα. Ζητάει επιπλέον ρεύμα από τον υπολογιστή στον οποίο είναι συνδεδεμένο ώστε να τροφοδοτήσει μία από τις δύο θύρες του, ενώ η δεύτερη θύρα λαμβάνει την τυπική ένταση των 500 mA.

Σημείωση: Οι υπολογιστές και οι οθόνες της Apple που κυκλοφόρησαν πριν το 2007 υποστηρίζουν μόνο 500 mA στα 5 V από τις θύρες τους και δεν παρέχουν περισσότερο ρεύμα.

Πόσες συσκευές μπορώ να συνδέσω;

Πολλές συσκευές μπορούν να λάβουν ταυτόχρονα υψηλή τροφοδοσία ρεύματος μέχρι το επιπλέον ρεύμα να καταναλωθεί. Αν συνδεθούν περισσότερες συσκευές που αιτούνται επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος, θα χρησιμοποιήσουν από προεπιλογή τη μέγιστη τροφοδοσία που επιτρέπει η θύρα ή δεν θα λειτουργήσουν μέχρι να γίνει αποσύνδεση της αρχικής συσκευής (ή συσκευών) που χρησιμοποιεί το επιπλέον ρεύμα.

Αν έχετε πολλές υποστηριζόμενες συσκευές που αιτούνται επιπλέον τροφοδοσία ρεύματος, μια οθόνη Apple LED Cinema μπορεί να παρέχει περισσότερο ρεύμα σε μια συσκευή που έχει συνδεθεί απευθείας στην οθόνη.

Επιβεβαίωση χρήσης ρεύματος στο Προφίλ συστήματος

Ανοίξτε το Προφίλ συστήματος για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος περιφερειακών ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του περιφερειακού σας. Για να δείτε πιο ακριβείς πληροφορίες για τη χρήση ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη απευθείας στον υπολογιστή ή την οθόνη Apple πριν ανοίξετε το Προφίλ συστήματος.

Στο παραπάνω παράδειγμα, η θύρα USB παρέχει την τυπική τροφοδοσία των 500 mA στη θύρα, όπως εμφανίζεται στην καταχώριση "Διαθέσιμο ρεύμα (mA)". Η καταχώριση "Διαθέσιμο ρεύμα (mA)" υποδεικνύει το ρεύμα που χρειάζεται η συσκευή για να λειτουργήσει. Σε αυτό το παράδειγμα, το "Πρόσθετο ρεύμα λειτουργίας (mA)" υποδεικνύει ότι αυτή η θύρα USB παρέχει επιπλέον 500 mA για χρήση με αυτήν τη συσκευή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν έχετε ένα περιφερειακό (όπως έναν σκληρό δίσκο, μια συσκευή ήχου ή μια κάμερα) που δεν συμπεριφέρεται κανονικά, για παράδειγμα, δεν ενεργοποιείται ή δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή, ίσως να χρειάζεται περισσότερο ρεύμα από αυτό που είναι διαθέσιμο. Αν έχετε ένα περιφερειακό USB ή μια αλυσίδα συσκευών, όπως ένα joystick συνδεδεμένο σε ένα πληκτρολόγιο, με απαιτήσεις που ξεπερνούν τη διαθέσιμη τροφοδοσία ρεύματος, δοκιμάστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

 • Χρησιμοποιήστε έναν κόμβο USB με τροφοδοτικό ρεύματος.
 • Ελέγξτε αν το περιφερειακό προσφέρει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη σύνδεση σε περισσότερες από μία θύρες USB.
 • Ελέγξτε αν το περιφερειακό διαθέτει τροφοδοτικό ρεύματος.
 • Αν δεν μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η συσκευή σας λειτουργεί με κόμβο, συνδέστε τη συσκευή απευθείας στον υπολογιστή Apple.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Ημερομηνία δημοσίευσης: