Μετακίνηση περιεχομένου σε νέο Mac

Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης για να αντιγράψετε όλα τα έγγραφα, τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς χρήστη και τις ρυθμίσεις σας σε ένα νέο Mac από κάποιον άλλο υπολογιστή.

Είναι απαραίτητα αυτά τα βήματα;

Τα βήματα αυτού του άρθρου δεν είναι απαραίτητα, αν θέλετε να κάνετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω:

 

 


Πριν ξεκινήσετε

 • Ενημερώστε το λογισμικό και στους δύο υπολογιστές.
 • Βεβαιωθείτε ότι και στους δύο υπολογιστές είναι ενεργοποιημένο το Wi-Fi και ότι βρίσκονται σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Αν κάποιος από αυτούς χρησιμοποιεί το OS X El Capitan ή παλαιότερη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.
 • Αν έχετε εγκαταστήσει λογισμικό προστασίας από ιούς ή τείχος προστασίας, απενεργοποιήστε αυτό το λογισμικό μέχρι να τελειώσετε.


Χρήση Βοηθού μετεγκατάστασης

Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό μετεγκατάστασης για να μετακινήσετε τα αρχεία σας από το παλιό Mac στο νέο.

Στο νέο Mac

 1. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 2. Όταν ο Βοηθός μετεγκατάστασης σάς ζητήσει την άδεια για να κάνει αλλαγές, εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο «OK».
 3. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς από Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή δίσκο εκκίνησης. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Βοηθός μετεγκατάστασης: Πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας;

Στο παλιό Mac

 1. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 2. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς σε ένα άλλο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 

Στο νέο Mac

Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή άλλον δίσκο εκκίνησης, επιλέξτε το άλλο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Βοηθός μετεγκατάστασης: Επιλέξτε μια πηγή μεταφοράς

Στο παλιό Mac

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι είναι ο ίδιος κωδικός με αυτόν που εμφανίζεται στο νέο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Στο νέο Mac

 1. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να μεταφέρετε.
  Βοηθός μετεγκατάστασης: Επιλέξτε τους χρήστες και τους φακέλους για μεταφορά στο νέο Mac
 2. Πριν κάνετε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια», μάθετε τι σημαίνει η μεταφορά ενός λογαριασμού χρήστη. Στο παράδειγμα που απεικονίζεται εδώ, ο Danny Rico είναι ένας λογαριασμός χρήστη. Αν ένας λογαριασμός στο νέο Mac έχει το ίδιο όνομα, ο Βοηθός μετεγκατάστασης θα σας ρωτήσει αν θα γίνει μετονομασία ή αντικατάσταση:
  • Μετονομασία: Ο λογαριασμός στο παλιό σας Mac θα εμφανίζεται ως πρόσθετος χρήστης στο νέο σας Mac, με ξεχωριστό συνθηματικό εισόδου και φάκελο αφετηρίας. 
  • Αντικατάσταση: Ο λογαριασμός στο παλιό σας Mac θα αντικαταστήσει τον λογαριασμό με το ίδιο όνομα στο νέο σας Mac.
 3. Οι μεγάλες μεταφορές μπορεί να χρειάζονται ώρες για να ολοκληρωθούν και μπορεί να φαίνεται ότι διακόπτονται περιστασιακά. Ίσως θα ήταν καλύτερα να ξεκινήσετε το βράδυ και να αφήσετε τη μετεγκατάσταση να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να ξεκινήσετε τη μεταφορά. 
 4. Αφού ολοκληρωθεί ο Βοηθός μετεγκατάστασης, κλείστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης και στους δύο υπολογιστές και στη συνέχεια συνδεθείτε στον μετεγκατεστημένο λογαριασμό στο νέο Mac για να δείτε τα αρχεία του.

 


Ημερομηνία δημοσίευσης: