Μεταφορά του περιεχομένου σας σε νέο Mac

Χρησιμοποιήστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης για να αντιγράψετε όλα τα έγγραφα, τις εφαρμογές, τους λογαριασμούς χρήστη και τις ρυθμίσεις σας σε ένα νέο Mac από κάποιον άλλο υπολογιστή.


Ο Βοηθός μετεγκατάστασης αντιγράφει όλα τα αρχεία σας από το παλιό Mac στο νέο Mac, ώστε να μην χρειάζεται να τα αντιγράψετε χειροκίνητα.


Προετοιμασία

 1. Εγκαταστήστε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις λογισμικού και στους δύο υπολογιστές. Αν το παλιό σας Mac δεν χρησιμοποιεί το OS X Lion ή νεότερη έκδοση και το νέο σας Mac δεν χρησιμοποιεί το OS X Mavericks ή νεότερη έκδοση, ακολουθήστε τα βήματα μετεγκατάστασης για το Mountain Lion.
 2. Αν και οι δύο υπολογιστές χρησιμοποιούν το macOS Sierra ή νεότερη έκδοση, τοποθετήστε τους τον έναν κοντά στον άλλο με το Wi-Fi  ενεργοποιημένο. Αν οποιοσδήποτε από τους δύο χρησιμοποιεί το OS X El Capitan ή παλαιότερη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.
 3. Στο παλιό Mac, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Κοινή χρήση». Βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο «Όνομα υπολογιστή» εμφανίζεται ένα όνομα.


Χρήση Βοηθού μετεγκατάστασης

Τώρα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τον Βοηθό μετεγκατάστασης για να μετακινήσετε τα αρχεία σας από το παλιό Mac στο νέο.

Στο νέο Mac

 1. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 2. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς από Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή δίσκο εκκίνησης. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Βοηθός μετεγκατάστασης: Πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες σας;

Στο παλιό Mac

 1. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
 2. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς σε ένα άλλο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια». 

Στο νέο Mac

Όταν σας ζητηθεί να επιλέξετε Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή άλλον δίσκο εκκίνησης, επιλέξτε το άλλο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Βοηθός μετεγκατάστασης: Επιλέξτε μια πηγή μεταφοράς

Στο παλιό Mac

Αν εμφανιστεί ένας κωδικός ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι είναι ο ίδιος κωδικός με αυτόν που εμφανίζεται στο νέο Mac. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».

Στο νέο Mac

 1. Επιλέξτε τις πληροφορίες που θέλετε να μεταφέρετε.
  Σε αυτό το παράδειγμα, ο John Appleseed είναι ένας λογαριασμός χρήστη macOS. Αν έχει το ίδιο όνομα με έναν λογαριασμό που υπάρχει ήδη στο νέο Mac, θα σας ζητηθεί είτε να μετονομάσετε τον παλιό λογαριασμό είτε να αντικαταστήσετε αυτόν που υπάρχει στο νέο Mac. Αν τον μετονομάσετε, ο παλιός λογαριασμός θα εμφανίζεται ως ξεχωριστός χρήστης στο νέο Mac, με ξεχωριστό φάκελο αφετηρίας και ξεχωριστή σύνδεση. Αν τον αντικαταστήσετε, ο παλιός λογαριασμός θα διαγράψει και κατόπιν θα αντικαταστήσει τον λογαριασμό στο νέο Mac, συμπεριλαμβανομένων όλων των στοιχείων που υπάρχουν στον φάκελο αφετηρίας του.Βοηθός μετεγκατάστασης: Επιλέξτε τις πληροφορίες που θα μεταφερθούν
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να ξεκινήσετε τη μεταφορά. Για τις μεγάλες μεταφορές μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες μέχρι να ολοκληρωθούν.
 3. Αφού ολοκληρωθεί ο Βοηθός μετεγκατάστασης, συνδεθείτε στον μετεγκατεστημένο λογαριασμό στο νέο Mac για να δείτε τα αρχεία του.

Αν δεν σκοπεύετε να κρατήσετε το παλιό Mac σας, μάθετε τι πρέπει να κάνετε πριν πουλήσετε, χαρίσετε ή ανταλλάξετε το παλιό Mac.

Ημερομηνία δημοσίευσης: