Αν το Mac εμφανίζει ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση

Ένας φάκελος με ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο δίσκος εκκίνησης δεν είναι πλέον διαθέσιμος ή δεν περιέχει λειτουργικό σύστημα Mac που λειτουργεί.

Οθόνη με ερωτηματικό που αναβοσβήνει


Αν το ερωτηματικό εμφανίζεται μόνο στιγμιαία πριν από την κανονική εκκίνηση του Mac:

  1. Επαναφέρετε τη μνήμη NVRAM.
  2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον προτιμώμενο δίσκο εκκίνησης στις προτιμήσεις Δίσκου εκκίνησης.

Αν το ερωτηματικό παραμένει στην οθόνη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
  2. Ενεργοποιήστε το Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘) και R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
  3. Ενώ βρίσκεστε στην Ανάκτηση macOS, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης.
  4. Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντόπισε σφάλματα ή αν επιδιόρθωσε όλα τα σφάλματα, επανεγκαταστήστε το macOS.
  5. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: