Αν το Mac εμφανίζει ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση

Ένας φάκελος με ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο δίσκος εκκίνησης δεν είναι πλέον διαθέσιμος ή δεν περιέχει λειτουργικό σύστημα Mac που λειτουργεί.

Οθόνη με ερωτηματικό που αναβοσβήνει

Αν το ερωτηματικό δεν εξαφανίζεται και το Mac σας δεν εκκινείται κανονικά:

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στο Mac για έως 10 δευτερόλεπτα μέχρι να απενεργοποιηθεί το Mac.
    Κάθε Mac έχει ένα κουμπί τροφοδοσίας. Σε φορητούς υπολογιστές που διαθέτουν Touch ID, πατήστε παρατεταμένα το «Touch ID».
  2. Χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης που χρησιμοποιείτε. Ακολουθήστε τα βήματα για Mac με επεξεργαστή Intel.
  3. Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντόπισε σφάλματα ή αν επιδιόρθωσε όλα τα σφάλματα, επανεγκαταστήστε το macOS.
  4. Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

 


Αν το Mac σας εκκινείται κανονικά, αλλά εμφανίζεται ένα ερωτηματικό για σύντομο χρονικό διάστημα κατά την εκκίνηση, απλώς βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εκκίνησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε είναι επιλεγμένος στις ρυθμίσεις Δίσκου εκκίνησης. Αν αυτή η ενέργεια δεν σας βοηθήσει και το ερωτηματικό εμφανίζεται προσωρινά, ελέγξτε ξανά τη ρύθμιση μετά την επαναφορά της μνήμης NVRAM.

Ημερομηνία δημοσίευσης: