Αν ο Mac εμφανίζει ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει κατά την εκκίνηση

Ένας φάκελος με ένα ερωτηματικό που αναβοσβήνει σημαίνει ότι ο δίσκος εκκίνησης δεν είναι πλέον διαθέσιμος ή δεν περιέχει ένα λειτουργικό σύστημα Mac που λειτουργεί.

οθόνη με ερωτηματικό που αναβοσβήνει

 

  1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί τροφοδοσίας στον Mac για 10 δευτερόλεπτα το μέγιστο, μέχρι ο Mac να απενεργοποιηθεί.
  2. Ενεργοποιήστε τον Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘) και R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
  3. Ενώ βρίσκεστε στην Ανάκτηση macOS, χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να επιδιορθώσετε τον δίσκο εκκίνησης.
  4. Αν το Βοήθημα δίσκων δεν εντοπίσει κανένα σφάλμα ή αν έχει επιδιορθώσει όλα τα σφάλματα, κάντε μία από τις εξής ενέργειες:

Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.
  

Ημερομηνία δημοσίευσης: