Χρήση της ρύθμισης «Μην ενοχλείτε» στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε», μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνετε, ενώ η συσκευή σας είναι κλειδωμένη. Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε» και να επιτρέψετε τις κλήσεις από συγκεκριμένα άτομα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ρύθμισης «Μην ενοχλείτε»

Όταν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση «Μην ενοχλείτε», εμφανίζεται το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» σε σχήμα μισοφέγγαρου στη γραμμή κατάστασης. Υπάρχουν δύο τρόποι, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε»:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε, για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη ρύθμιση "Μην ενοχλείτε" ή για να ορίσετε ένα πρόγραμμα.

 

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε», για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε» ή πατήστε το εικονίδιο «Μην ενοχλείτε», για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση.

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση στην εφαρμογή Ρολόι, η ειδοποίηση θα ηχήσει ακόμη κι αν έχετε ενεργοποιήσει τη ρύθμιση «Μην ενοχλείτε». Μάθετε πώς να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις σας.

     

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλούν μια συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα. Πατήστε Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε και ενεργοποιήστε την επιλογή "Προγραμματισμένη ώρα". Στη συνέχεια, καθορίστε μια ώρα.

Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τον χρόνο κατά τον οποίο θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, κλήσεις και γνωστοποιήσεις:

  • Ώρα ύπνου: Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Ώρα ύπνου», η οθόνη κλειδώματος σκοτεινιάζει, οι κλήσεις τίθενται σε σίγαση και οι γνωστοποιήσεις εμφανίζονται στην ενότητα «Κατά τη διάρκεια της ώρας ύπνου» στο Κέντρο γνωστοποιήσεων έως ότου παρέλθει το προγραμματισμένο διάστημα λειτουργίας της ρύθμισης «Μην ενοχλείτε».
  • Σίγαση: Επιλέξτε τη σίγαση κλήσεων και γνωστοποιήσεων πάντα ή μόνο όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
  • Επιτρεπτές κλήσεις: Επιτρέψτε τη λήψη κλήσεων από όλους, κανέναν, τις αγαπημένες σας επαφές ή από συγκεκριμένες ομάδες επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή ή το iCloud.
  • Επαναλαμβανόμενες κλήσεις: Αν κάποιος σας καλέσει δύο φορές εντός τριών λεπτών, δεν θα γίνει σίγαση της δεύτερης κλήσης.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: