Χρήση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε», μπορείτε να θέσετε σε σίγαση τις κλήσεις, τις ειδοποιήσεις και τις γνωστοποιήσεις που λαμβάνετε, ενώ η συσκευή σας είναι κλειδωμένη. Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» και να επιτρέψετε τις κλήσεις από συγκεκριμένα άτομα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε»

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε», εμφανίζεται ένα εικονίδιο μισοφέγγαρου εικονίδιο «Μην ενοχλείτε» στη γραμμή κατάστασης. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε»:

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε, για να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» ή για να ορίσετε ένα πρόγραμμα.

 

Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο μισοφέγγαρου εικονίδιο «Μην ενοχλείτε», για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» ή πατήστε το εικονίδιο μισοφέγγαρου εικονίδιο «Μην ενοχλείτε», για να την ενεργοποιήσετε ή να την απενεργοποιήσετε.

Αν ορίσετε μια ειδοποίηση στην εφαρμογή Ρολόι, η ειδοποίηση θα ηχήσει ακόμη κι αν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε». Μάθετε πώς να ορίσετε και να διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις σας.

Αλλαγή ρυθμίσεων

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλούν μια συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα. Πατήστε Ρυθμίσεις> Μην ενοχλείτε και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Προγραμματισμένη ώρα» και ορίστε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε τον χρόνο κατά τον οποίο θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, κλήσεις και γνωστοποιήσεις:

  • Σίγαση: Επιλέξτε τη σίγαση κλήσεων και γνωστοποιήσεων πάντα ή μόνο όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
  • Επιτρεπτές κλήσεις: Επιτρέψτε τη λήψη κλήσεων από όλους, κανέναν, τις αγαπημένες σας επαφές ή από συγκεκριμένες ομάδες επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή ή το iCloud.
  • Επαναλαμβανόμενες κλήσεις: Αν κάποιος σας καλέσει δύο φορές εντός τριών λεπτών, δεν θα γίνει σίγαση της δεύτερης κλήσης.

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: