Χρήση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Με τη Συγκέντρωση σε iOS 15 και iPadOS 15, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» για να θέσετε σε σίγαση κλήσεις, ειδοποιήσεις και γνωστοποιήσεις που λαμβάνετε όσο η συσκευή είναι κλειδωμένη. Μπορείτε, επίσης, να προγραμματίσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» και να επιτρέψετε τις κλήσεις από συγκεκριμένα άτομα.

Όταν η δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» είναι ενεργοποιημένη, ένα εικονίδιο μισοφέγγαρου  εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης και στην «Οθόνη κλειδώματος». Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε», ακολουθήστε τα βήματα παρακάτω, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού σας.

Δεν είστε βέβαιοι ποια έκδοση iOS ή iPadOS διαθέτετε; Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες και κοιτάξτε στο πεδίο «Έκδοση λογισμικού».

Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» σε iOS 15 και iPadOS 15

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και πατήστε «Συγκέντρωση».
 2. Πατήστε «Μην ενοχλείτε».
  Οθόνη iPhone που δείχνει πώς να ενεργοποιείτε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε»
 3. Ρυθμίστε τις προσαρμόσιμες επιλογές για τις γνωστοποιήσεις.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» από το Κέντρο ελέγχου:

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου σε iPhone ή iPod touch ή σε iPad
 2. Πατήστε «Συγκέντρωση» και, στη συνέχεια, «Μην ενοχλείτε». 

Μάθετε περισσότερα για τη Συγκέντρωση και την προσαρμογή των δυνατοτήτων του «Μην ενοχλείτε».

 


Ενεργοποίηση της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε» σε iOS 14 και παλαιότερες εκδόσεις και σε iPadOS 14

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε.
 2. Ενεργοποιήστε χειροκίνητα τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» ή ορίστε ένα πρόγραμμα.

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα «Μην ενοχλείτε» από το Κέντρο ελέγχου:

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPod touch ή στο iPad.
 2. Πατήστε το εικονίδιο μισοφέγγαρου  ή πιέστε παρατεταμένα το εικονίδιο μισοφέγγαρου  για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 


Αλλαγή ρυθμίσεων της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε»

Αν δεν θέλετε να σας διακόπτουν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να ορίσετε ένα πρόγραμμα και να αλλάξετε άλλες ρυθμίσεις της δυνατότητας «Μην ενοχλείτε», ώστε να συγκεντρώνεστε καλύτερα. Αυτό μπορεί να γίνει με τον παρακάτω τρόπο σε iOS 15 και iPadOS 15:

Οθόνη iPhone που δείχνει πώς να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις «Μην ενοχλείτε» 

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση. 
 2. Πατήστε «Μην ενοχλείτε».
 3. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις εξής δυνατότητες: Επιτρεπόμενες γνωστοποιήσεις, Κατάσταση συγκέντρωσης, Έξυπνη ενεργοποίηση κ.ά.

Σε iOS 14 ή παλαιότερες εκδόσεις ή σε iPadOS 14:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Μην ενοχλείτε.
 2. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Πρόγραμμα» και ορίστε ένα πρόγραμμα. 
 3. Επιλέξτε τον χρόνο κατά τον οποίο θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, κλήσεις και γνωστοποιήσεις:
  • Σίγαση: Επιλέξτε τη σίγαση κλήσεων και γνωστοποιήσεων πάντα ή μόνο όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
  • Επιτρεπτές κλήσεις: Επιτρέψτε τη λήψη κλήσεων από όλους, κανέναν, τις αγαπημένες σας επαφές ή από συγκεκριμένες ομάδες επαφών που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή ή το iCloud.
  • Επαναλαμβανόμενες κλήσεις: Αν κάποιος σας καλέσει δύο φορές εντός τριών λεπτών, δεν θα γίνει σίγαση της δεύτερης κλήσης.

 

Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: