Μετατροπή τραγουδιού σε διαφορετική μορφή αρχείου με την εφαρμογή Apple Music ή το iTunes για Windows

Μάθετε πώς να μετατρέπετε ένα τραγούδι σε διαφορετική μορφή αρχείου διατηρώντας ένα αντίγραφο του αρχικού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Apple Music σε Mac ή το iTunes για Windows για να μετατρέψετε αρχεία τραγουδιών από συμπιεσμένες σε μη συμπιεσμένες μορφές και αντίστροφα. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να εισαγάγετε μερικά μη συμπιεσμένα αρχεία στη βιβλιοθήκη μουσικής σας ως συμπιεσμένα, ώστε να εξοικονομήσετε χώρο στον δίσκο. Παραδείγματα συμπιεσμένων μορφών είναι η μορφή MP3 και ο Κωδικοποιητής Apple Lossless. Παραδείγματα μη συμπιεσμένων μορφών είναι οι μορφές AIFF ή WAV.

Τυπικά, δεν θα παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα ήχου στις εξής περιπτώσεις: 

 • Μετατροπή μεταξύ μη συμπιεσμένων μορφών
 • Μετατροπή από συμπιεσμένη σε μη συμπιεσμένη μορφή

Ενδέχεται να παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα ήχου στις εξής περιπτώσεις:

 • Μετατροπή μεταξύ συμπιεσμένων μορφών
 • Μετατροπή από μη συμπιεσμένη σε συμπιεσμένη μορφή

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπίεση ήχου.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, αν προτιμάτε τη μουσική σας σε διαφορετική μορφή, εισαγάγετέ την ξανά από την αρχική πηγή χρησιμοποιώντας τη νέα μορφή κωδικοποίησης.

Μπορείτε να μετατρέψετε τη μορφή των τραγουδιών που περιλαμβάνονται στη βιβλιοθήκη μουσικής σας, σε έναν φάκελο ή σε έναν δίσκο.

Μετατροπή τραγουδιών στη βιβλιοθήκη μουσικής σας

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Μουσική > Προτιμήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αρχεία» και κατόπιν στην επιλογή «Ρυθμίσεις εισαγωγής».
 4. Κάντε κλικ στο μενού δίπλα στην επιλογή «Εισαγωγή με χρήση» και κατόπιν επιλέξτε τη μορφή κωδικοποίησης στην οποία θέλετε να μετατραπεί το τραγούδι.
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Στη βιβλιοθήκη σας, επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να μετατρέψετε.
 7. Επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή και κατόπιν «Δημιουργία έκδοσης [μορφή].

Τα νέα τραγούδια θα εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη σας δίπλα στα αρχικά αρχεία.

Σε PC

 1. Ανοίξτε το iTunes για Windows.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά» και κατόπιν στην επιλογή «Ρυθμίσεις εισαγωγής».
 4. Κάντε κλικ στο μενού δίπλα στην επιλογή «Εισαγωγή με χρήση» και κατόπιν επιλέξτε τη μορφή κωδικοποίησης στην οποία θέλετε να μετατραπεί το τραγούδι.
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Στη βιβλιοθήκη σας, επιλέξτε τα τραγούδια που θέλετε να μετατρέψετε.
 7. Επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή και κατόπιν «Δημιουργία έκδοσης [μορφή].

Τα νέα τραγούδια θα εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη σας δίπλα στα αρχικά αρχεία.

Μετατροπή τραγουδιών από αρχεία σε φάκελο ή δίσκο

Μπορείτε να εισαγάγετε τραγούδια στην εφαρμογή Apple Music ή στο iTunes για Windows και να τα μετατρέψετε ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται στη βιβλιοθήκη μουσικής σας ένα αντίγραφο του αρχείου που έχει μετατραπεί με βάση τις προτιμήσεις σας στην εφαρμογή Apple Music ή στο iTunes για Windows.

Για να μετατρέψετε όλα τα τραγούδια σε έναν φάκελο ή έναν δίσκο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη συσκευή σας.

Τα τραγούδια που είχαν αγοραστεί παλαιότερα είναι κωδικοποιημένα σε μορφή Προστατευμένου AAC που αποτρέπει τη μετατροπή τους.

Σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple Music.
 2. Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε Μουσική > Προτιμήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Αρχεία» και κατόπιν στην επιλογή «Ρυθμίσεις εισαγωγής».
 4. Κάντε κλικ στο μενού δίπλα στην επιλογή «Εισαγωγή με χρήση» και κατόπιν επιλέξτε τη μορφή κωδικοποίησης στην οποία θέλετε να μετατραπούν τα τραγούδια. 
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Option και επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή > Μετατροπή σε [προτίμηση εισαγωγής].
 7. Επιλέξτε τον φάκελο ή τον δίσκο που περιέχει το τραγούδι το οποίο θέλετε να εισαγάγετε και να μετατρέψετε.

Τα τραγούδια στην αρχική τους μορφή και τα τραγούδια που μετατράπηκαν θα εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη σας.

Σε PC

 1. Ανοίξτε το iTunes για Windows.
 2. Στη γραμμή μενού, επιλέξτε Επεξεργασία > Προτιμήσεις.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Γενικά» και κατόπιν στην επιλογή «Ρυθμίσεις εισαγωγής».
 4. Κάντε κλικ στο μενού δίπλα στην επιλογή «Εισαγωγή με χρήση» και κατόπιν επιλέξτε τη μορφή κωδικοποίησης στην οποία θέλετε να μετατραπούν τα τραγούδια. 
 5. Κάντε κλικ στο «OK».
 6. Στο πληκτρολόγιό σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Shift και επιλέξτε Αρχείο > Μετατροπή > Μετατροπή σε [προτίμηση εισαγωγής].
 7. Επιλέξτε τον φάκελο ή τον δίσκο που περιέχει το τραγούδι το οποίο θέλετε να εισαγάγετε και να μετατρέψετε.

Τα τραγούδια στην αρχική τους μορφή και τα τραγούδια που μετατράπηκαν θα εμφανιστούν στη βιβλιοθήκη σας.

Μάθετε περισσότερα

Όταν μετατρέπετε ένα αρχείο με την εφαρμογή Apple Music ή το iTunes για Windows, το αρχικό αρχείο παραμένει αμετάβλητο στην ίδια θέση. Η εφαρμογή Apple Music και το iTunes για Windows δημιουργούν το αρχείο μετατροπής από ένα αντίγραφο του αρχικού.

Σχετικά με τη συμπίεση

Όταν μετατρέπετε ένα τραγούδι σε συγκεκριμένες συμπιεσμένες μορφές, ορισμένα δεδομένα μπορεί να χαθούν. Αυτές οι συμπιεσμένες μορφές εξασφαλίζουν ένα πολύ μικρότερο μέγεθος αρχείου, χάρη στο οποίο μπορείτε να αποθηκεύετε περισσότερα τραγούδια. Ωστόσο, η ποιότητα ήχου ενδέχεται να μην είναι εφάμιλλη με εκείνη της αρχικής, μη συμπιεσμένης μορφής.

Μπορεί να μην παρατηρήσετε διαφορά ανάμεσα σε ένα συμπιεσμένο και μη συμπιεσμένο τραγούδι. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από το τραγούδι, από τα ηχεία ή τα ακουστικά σας, ή από τη συσκευή σας.

Αν συμπιέσετε ένα τραγούδι και υπάρξει απώλεια δεδομένων, δεν μπορείτε να το αποσυμπιέσετε για να ανακτήσετε τα δεδομένα. Αν μετατρέψετε ένα τραγούδι από μια μη συμπιεσμένη σε μια συμπιεσμένη μορφή, η ποιότητά του δεν θα βελτιωθεί. Το τραγούδι θα καταλαμβάνει απλώς περισσότερο χώρο στον δίσκο. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν μετατρέπετε ένα τραγούδι μορφής MP3 (συμπιεσμένη μορφή) σε AIFF (μη συμπιεσμένη μορφή). Το τραγούδι καταλαμβάνει πολύ περισσότερο χώρο στον σκληρό δίσκο σας, αλλά ακούγεται το ίδιο με το συμπιεσμένο αρχείο. Για να αξιοποιήσετε μη συμπιεσμένες μορφές, θα πρέπει να εισαγάγετε τραγούδια σε αυτές τις μορφές.

Πληροφορίες για τα πνευματικά δικαιώματα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Apple Music και το iTunes για Windows για αναπαραγωγή υλικού. Παρέχονται σε εσάς με άδεια χρήσης αποκλειστικά για την αναπαραγωγή των εξής:

 • Υλικό το οποίο δεν προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα
 • Υλικό του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα σας ανήκουν
 • Υλικό το οποίο μπορείτε να αναπαραγάγετε κατόπιν εξουσιοδότησης ή νόμιμης άδειας

Αν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το δικαίωμά σας να αντιγράψετε οποιοδήποτε υλικό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον νομικό σας σύμβουλο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Υπηρεσιών Apple Media.

Ημερομηνία δημοσίευσης: