Αν δεν λειτουργεί ο κατοπτρισμός οθόνης ή η μετάδοση μέσω ροής στη συσκευή σας που είναι συμβατή με AirPlay

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε, αν δεν μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω ροής με το AirPlay, να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής iOS ή του Mac στο Apple TV ή στη Smart TV ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay.

Δοκιμάστε πρώτα αυτά τα βήματα

Μετά από κάθε βήμα, ελέγξτε αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια. 

  1. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας που είναι συμβατές με AirPlay είναι ενεργοποιημένες και σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους.
  2. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι ενημερωμένες στο πιο πρόσφατο λογισμικό και ότι βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. 
  3. Επανεκκινήστε τις συσκευές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το AirPlay ή τον κατοπτρισμό οθόνης.

Αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα συνθηματικό, μπορεί να έχετε ενεργοποιήσει περιορισμούς ή μπορεί να πρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις συνθηματικού για το AirPlay.

 


Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν η μουσική σας διακόπτεται απρόσμενα

Αν η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται απρόσμενα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ή το Siri για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή μουσικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή Οικία ενδέχεται να χρησιμοποιεί το HomePod*, το Apple TV ή το συμβατό με το AirPlay ηχείο ως κύρια πηγή ήχου για τη μετάδοση μουσικής μέσω ροής (ακόμη και αν το HomePod* ή το Apple TV δεν αναπαράγει μουσική τη δεδομένη στιγμή). Η χρήση του Siri σε αυτήν τη συσκευή ή η εκτέλεση μιας άλλης εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει γενική διακοπή της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή iOS ή έναν υπολογιστή με iTunes ως πηγή ήχου για χειροκίνητh μετάδοση μουσικής μέσω ροής.

     

Αν βλέπετε βίντεο, αλλά δεν ακούγεται ήχος

Αν δεν ακούγεται ήχος κατά τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής από τη συσκευή iOS ή το Mac στο Apple TV, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι χαμηλή ή σε σίγαση τόσο στη συσκευή iOS όσο και στην τηλεόραση ή τον δέκτη σας. 

Αν μεταδίδετε βίντεο από iPhone ή iPad, ελέγξτε τον διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης. Αν βρίσκεται στη θέση σίγασης, θα δείτε μια πορτοκαλί γραμμή. Αλλάξτε τη θέση του διακόπτη, για να ενεργοποιήστε το κουδούνισμα.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay αφού δοκιμάσετε αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

*Το HomePod δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: