Αν το AirPlay ή ο κατοπτρισμός οθόνης δεν λειτουργεί στη συσκευή σας

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν δεν μπορείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω ροής με το AirPlay, να πραγματοποιήσετε κατοπτρισμό της οθόνης της συσκευής iOS ή του Mac στο Apple TV ή σε μια Smart TV ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay.

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές σας είναι ενεργοποιημένες και βρίσκονται σε κοντινή απόσταση


Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές που είναι συμβατές με το AirPlay είναι ενεργοποιημένες. Αν το Apple TV βρίσκεται σε κατάσταση ύπνου και χρησιμοποιεί Ethernet, «ξυπνήστε» το με το τηλεχειριστήριο.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που είναι συμβατή με το AirPlay βρίσκεται κοντά στη συσκευή από την οποία προσπαθείτε να μεταδώσετε περιεχόμενο. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σε μια συσκευή AirPlay, δοκιμάστε να μετακινηθείτε πιο κοντά σε αυτήν και προσπαθήστε ξανά.

Για να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής σε πολλά ηχεία με το AirPlay 2, βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία σας είναι συμβατά με το AirPlay 2.

 


Επανεκκινήστε τις συσκευές σας


Επανεκκινήστε τις συσκευές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το AirPlay ή τον κατοπτρισμό οθόνης. Μάθετε πώς να κάνετε επανεκκίνηση σε:

 


Ελέγξτε για ενημερώσεις


Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές σας είναι συμβατές με το AirPlay και έχουν ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού. Μάθετε πώς μπορείτε να ελέγχετε για ενημερώσεις σε:

 


Συνδέστε τις συσκευές σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi

 

  • iPhone, iPad ή iPod touch: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο.
  • Apple TV: Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Δίκτυο. Αν το Apple TV χρησιμοποιεί Ethernet, ελέγξτε αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στον δρομολογητή που χρησιμοποιείτε για το δίκτυο Wi-Fi.
  • Mac: Κάντε κλικ στο  στη γραμμή μενού.
  • HomePod*: Το HomePod χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή iOS μέσω της οποίας διαμορφώθηκε. Αν η συσκευή σας iOS βρίσκεται στην εμβέλεια του HomePod και είναι συνδεδεμένη σε άλλο δίκτυο Wi-Fi, το HomePod θα εμφανίζει την ειδοποίηση «Δίκτυο Wi-Fi» στην εφαρμογή Οικία. Για να συνδέσετε το HomePod στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή iOS, ανοίξτε την εφαρμογή Οικία, πατήστε παρατεταμένα το «HomePod», πατήστε «Ρυθμίσεις» και κατόπιν πατήστε «Μετακίνηση HomePod σε [δίκτυο Wi-Fi]» στην επάνω πλευρά της οθόνης.
  • Ηχεία άλλων κατασκευαστών και Smart TV συμβατά με το AirPlay: Μεταβείτε στον ιστότοπο του αντίστοιχου κατασκευαστή, για να μάθετε πώς να συνδέσετε τις συσκευές στο δίκτυο Wi-Fi σας.

 


Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του AirPlay


Αν δεν μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο μέσω AirPlay σε ένα Apple TV ή HomePod*, ελέγξτε τις ρυθμίσεις του AirPlay για τη συγκεκριμένη συσκευή.

Αν χρησιμοποιείτε Mac ή PC, δεν θα μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο μέσω AirPlay στο HomePod* αν έχετε επιλέξει τη ρύθμιση «Μόνο άτομα σε αυτήν την οικία».

 

 


 

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια;

Αν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα με τη χρήση του AirPlay, δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

Αν η μουσική σας διακόπτεται απρόσμενα

Αν η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται απρόσμενα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ή το Siri για να ξεκινήσετε ξανά την αναπαραγωγή μουσικής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εφαρμογή Οικία ενδέχεται να χρησιμοποιεί το HomePod*, το Apple TV ή το συμβατό με το AirPlay ηχείο ως κύρια πηγή ήχου για τη μετάδοση μουσικής μέσω ροής (ακόμη και αν το HomePod* ή το Apple TV δεν αναπαράγει μουσική τη δεδομένη στιγμή). Η χρήση του Siri σε αυτήν τη συσκευή ή η εκτέλεση μιας άλλης εργασίας ενδέχεται να προκαλέσει γενική διακοπή της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή iOS ή έναν υπολογιστή με iTunes ως πηγή ήχου για χειροκίνητh μετάδοση μουσικής μέσω ροής.

     

Αν βλέπετε βίντεο, αλλά δεν ακούγεται ήχος

Αν δεν ακούγεται ήχος κατά τη μετάδοση βίντεο μέσω ροής από τη συσκευή iOS ή το Mac στο Apple TV, βεβαιωθείτε ότι η ένταση του ήχου δεν είναι χαμηλή ή σε σίγαση τόσο στη συσκευή iOS όσο και στην τηλεόραση ή τον δέκτη σας. 

Αν μεταδίδετε βίντεο από iPhone ή iPad, ελέγξτε τον διακόπτη Κουδουνίσματος/Σίγασης. Αν βρίσκεται στη θέση σίγασης, θα δείτε μια πορτοκαλί γραμμή. Αλλάξτε τη θέση του διακόπτη, για να ενεργοποιήστε το κουδούνισμα.

Αν το περιεχόμενό σας διακόπτεται ή το δίκτυό σας παρουσιάζει καθυστέρηση

Αν το σήμα Wi-Fi είναι ασθενές ή υπάρχουν παρεμβολές από κάποια κοντινή συσκευή, όπως έναν φούρνο μικροκυμάτων ή μια συσκευή ενδοεπικοινωνίας για μωρά, δοκιμάστε τα εξής:

Η σύνδεση AirPlay ίσως να διακόπτεται όταν κλειδώνετε τη συσκευή σας, τη θέτετε σε κατάσταση ύπνου ή μεταβαίνετε σε διαφορετική εφαρμογή. 

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay αφού δοκιμάσετε αυτά τα βήματα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

*Το HomePod δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: