Χρήση του AirPlay για μετάδοση βίντεο μέσω ροής ή για κατοπτρισμό της οθόνης του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να μεταδώσετε μέσω ροής ή να μοιραστείτε περιεχόμενο από τις συσκευές σας Apple στο Apple TV ή σε Smart TV συμβατή με AirPlay 2. Μεταδώστε βίντεο μέσω ροής. Κάντε κοινή χρήση των φωτογραφιών σας. Ή αντικατοπτρίστε ακριβώς ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής σας.


Κινούμενο γραφικό σε iOS που δείχνει το εργαλείο επιλογής AirPlay, την επιλογή του στοιχείου «Γραφείο» και τέλος μια κάρτα ειδοποίησης που επιβεβαιώνει την αναπαραγωγή «AirPlay στο Γραφείο».

Μετάδοση βίντεο μέσω ροής από iPhone, iPad ή iPod touchσε τηλεόραση

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2.
 2. Βρείτε το βίντεο που θέλετε να μεταδώσετε μέσω ροής.
 3. Πατήστε «AirPlay» . Σε ορισμένες εφαρμογές, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε ένα άλλο εικονίδιο πρώτα.* Στην εφαρμογή Φωτογραφίες, πατήστε «Κοινή χρήση»  και κατόπιν πατήστε «AirPlay» .
 4. Επιλέξτε το Apple TV ή μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2.

Για να διακόψετε τη μετάδοση μέσω ροής, πατήστε «AirPlay»  στην εφαρμογή από την οποία πραγματοποιείτε μετάδοση και κατόπιν πατήστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch σας στη λίστα.

*Ορισμένες εφαρμογές βίντεο ενδέχεται να μην υποστηρίζουν AirPlay. Αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay με μια εφαρμογή βίντεο, ελέγξτε το App Store στο Apple TV σας για να διαπιστώσετε αν αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη.

Αν πραγματοποιείται αυτόματη μετάδοση βίντεο μέσω ροής σε μια συσκευή AirPlay

Η συσκευή σας ενδέχεται να μεταδίδει αυτόματα βίντεο μέσω ροής στο Apple TV ή σε μια Smart TV συμβατή με AirPlay 2 που χρησιμοποιείτε συχνά. Αν ανοίξετε μια εφαρμογή βίντεο και δείτε την ένδειξη  στην επάνω αριστερή γωνία, τότε έχει ήδη επιλεγεί μια συσκευή AirPlay.

Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay με άλλη συσκευή, πατήστε το  και κατόπιν πατήστε μια άλλη συσκευή. Εναλλακτικά, πατήστε ξανά το  για να σταματήσετε τη μετάδοση μέσω ροής με το AirPlay.

Κινούμενο γραφικό σε iOS που δείχνει το Κέντρο ελέγχου, κατόπιν την επιλογή της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης και την εμφάνιση της κάρτας, την επιλογή του στοιχείου «Γραφείο» και την εμφάνιση μιας προτροπής για εισαγωγή ενός συνθηματικού AirPlay.

Κατοπτρισμός iPhone, iPad ή iPod touchσε τηλεόραση

 1. Συνδέστε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2.
 2. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου:
  • Σε iPhone X ή νεότερο μοντέλο ή σε iPad με iPadOS 13 ή νεότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα κάτω από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.
  • Σε iPhone 8 ή παλαιότερο μοντέλο ή σε iOS 11 ή παλαιότερη έκδοση: Σαρώστε προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης. 
 3. Πατήστε «Κατοπτρισμός οθόνης» .
 4. Επιλέξτε το Apple TV ή τη Smart TV συμβατή με AirPlay 2 από τη λίστα.
 5. Αν εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης έναν κωδικό για το AirPlay, εισαγάγετε τον κωδικό στη συσκευή iOS ή iPadOS.

Για να διακόψετε τον κατοπτρισμό της συσκευής iOS ή iPadOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε «Κατοπτρισμός οθόνης» και κατόπιν «Διακοπή κατοπτρισμού». Εναλλακτικά, πατήστε το κουμπί «Μενού» στο Apple TV Remote.

Ημερομηνία δημοσίευσης: