Περιορισμοί στη λειτουργία ορθογραφίας και στην αναζήτηση ορισμών για συσκευές iOS

Το iOS 8.1.3 προσφέρει επιλογές για προφίλ ρύθμισης παραμέτρων τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιορίσετε την πρόσβαση σε λειτουργίες ορθογραφίας και ορισμών σε συσκευές υπό επίβλεψη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τιμές κλειδιών για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση στις παρακάτω λειτουργίες σε συσκευές υπό επίβλεψη:

  • αναζήτηση ορισμών για επισημάσμενες λέξεις
  • ορθογραφικός έλεγχος και αυτόματη διόρθωση κατά την πληκτρολόγηση
  • προβλεπτικό πληκτρολόγιο

Αυτά τα κλειδιά ορίζονται ως τμήμα του φορτίου για το προφίλ περιορισμών και τεκμηριώνονται στο άρθρο Αναφορά κλειδιών για προφίλ ρύθμισης παραμέτρων.

Κλειδί Τύπος Τιμή
allowDefinitionLookup Boolean Μόνο υπό επίβλεψη
Αν οριστεί σε false, απενεργοποιεί την αναζήτηση ορισμών
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true
allowSpellCheck Boolean Μόνο υπό επίβλεψη
Αν οριστεί σε false, απενεργοποιεί τη λειτουργία διόρθωσης ορθογραφίας του πληκτρολογίου
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true
allowAutoCorrection Boolean Μόνο υπό επίβλεψη
Αν οριστεί σε false, απενεργοποιεί τη λειτουργία αυτόματης διόρθωσης του πληκτρολογίου
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true
allowPredictiveKeyboard Boolean Μόνο υπό επίβλεψη
Αν οριστεί σε false, απενεργοποιεί τα προβλεπτικά πληκτρολόγια
Η προεπιλεγμένη τιμή είναι true

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση προφίλ ρύθμισης παραμέτρων, ανατρέξτε στο άρθρο Αναφορά ανάπτυξης του iOS.

Σημείωση: Προς το παρόν, αυτές οι επιλογές δεν περιλαμβάνονται στο Apple Configurator ή τη Διαχείριση προφίλ. Αν χρησιμοποιείτε κάποια λύση διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) τρίτου κατασκευαστή, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή MDM για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των επιλογών.

Εγκατάσταση προσαρμοσμένου προφίλ

Αν και προς το παρόν αυτοί οι περιορισμοί δεν περιλαμβάνονται στο Apple Configurator ή τη Διαχείριση προφίλ, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να το εγκαταστήσετε σε μια συσκευή υπό επίβλεψη, χρησιμοποιώντας το Apple Configurator. Ορισμένες λύσεις διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) τρίτων κατασκευαστών επιτρέπουν επίσης τον άμεσο έλεγχο αυτών των ρυθμίσεων ή την εισαγωγή ενός προσαρμοσμένου προφίλ, όπως αυτού που περιγράφεται παρακάτω. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή MDM για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των επιλογών.

Παράδειγμα προφίλ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο προφίλ με ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου όπως το TextEdit.

Σε αυτό το παράδειγμα, οι τέσσερις επιλογές είναι απενεργοποιημένες και το προφίλ μπορεί να καταργηθεί. Αν θέλετε να αφήσετε ενεργή μία ή περισσότερες επιλογές, αλλάξτε το κείμενο που εμφανίζεται μετά το σχετικό κλειδί από <false/> σε <true/> πριν αποθηκεύσετε το έγγραφο.

Αν θέλετε οι χρήστες να μην μπορούν να καταργήσουν το προφίλ, αλλάξτε το κείμενο που εμφανίζεται μετά το κλειδί PayloadRemovalDisallowed από <false/> σε <true/>.

  1. Αντιγράψτε το παρακάτω κείμενο που ξεκινά από το στοιχείο <?xml και τελειώνει στο στοιχείο </plist>
  2. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο TextEdit.
  3. Επιλέξτε Μορφή > Μετατροπή σε απλό κείμενο.
  4. Επικολλήστε το κείμενο στο κενό παράθυρο του TextEdit.
  5. Αποθηκεύστε το έγγραφο ως "Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig"
  6. Όταν σας ζητηθεί, επιβεβαιώστε ότι θέλετε να χρησιμοποιήσετε την επέκταση “.mobileconfig”

Αφού εισαγάγετε το προφίλ ρύθμισης παραμέτρων στο Apple Configurator, θα μπορείτε να το εγκαταστήσετε σε μια συσκευή υπό επίβλεψη. Αν χρησιμοποιείτε μια λύση MDM τρίτου κατασκευαστή η οποία υποστηρίζει προσαρμοσμένα προφίλ, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή MDM για να λάβετε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εισαγωγής και εγκατάστασης του προφίλ.

Παράδειγμα

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Αυτό το έγγραφο θα ενημερωθεί όταν γίνουν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: