Χρήση της λειτουργίας "Χρήση σε πτήση" σε iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch

Η Χρήση σε πτήση απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες της συσκευής σας, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών.

   

Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Χρήση σε πτήση"

Σε iPhone, iPad ή iPod touch, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου από την οθόνη Αφετηρίας και, στη συνέχεια, πατήστε το εικονίδιο της χρήσης σε πτήση iPhone. Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήση σε πτήση και να πατήσετε το ρυθμιστικό για να την ενεργοποιήσετε.

Στο Apple Watch σας, σαρώστε προς τα επάνω, για να ανοίξετε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε το εικονίδιο . Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, να πατήσετε "Χρήση σε πτήση" και έπειτα να πατήσετε το ρυθμιστικό, για να την ενεργοποιήσετε.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone και το Apple Watch ώστε να αντικατοπτρίζουν τη ρύθμιση της Χρήσης σε πτήση της άλλης συσκευής. Μεταβείτε στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε Γενικά > Χρήση σε πτήση > Κατοπτρισμός iPhone.

Χρήση Wi-Fi και Bluetooth κατά τη Χρήση σε πτήση

Εάν η αεροπορική εταιρεία το επιτρέπει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε Wi-Fi και Bluetooth ενώ η Χρήση σε πτήση είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει απλώς να τα ενεργοποιήσετε ξεχωριστά. Σε iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου από την οθόνη Αφετηρίας και πατήστε   ή  . Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi ή τις Ρυθμίσεις > Bluetooth. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi και το Bluetooth στο Apple Watch, απλώς απενεργοποιήστε τη Χρήση σε πτήση. 

Αν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση, θα ενεργοποιηθούν και την επόμενη φορά που χρησιμοποιείτε τη Χρήση σε πτήση, εκτός εάν τα απενεργοποιήσετε ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση.

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να ελέγχετε το Wi-Fi και το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου σε iPhone, iPad ή iPod touch με iOS 11 ή νεότερη έκδοση.

Published Date: