Χρήση της λειτουργίας «Χρήση σε πτήση» σε iPhone, iPad, iPod touch και Apple Watch

Η Χρήση σε πτήση απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες της συσκευής σας, ώστε να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Χρήση σε πτήση»

Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο Χρήσης σε πτήση του iPhone. Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χρήση σε πτήση και να πατήσετε το ρυθμιστικό για να την ενεργοποιήσετε.

Στο Apple Watch, αγγίξτε παρατεταμένα το κάτω μέρος της οθόνης μέχρι να εμφανιστεί το Κέντρο ελέγχου και κατόπιν σαρώστε προς τα πάνω και πατήστε το εικονίδιο Χρήσης σε πτήση του Apple Watch. Μπορείτε, επίσης, να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και να πατήσετε «Χρήση σε πτήση», για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το iPhone και το Apple Watch ώστε να αντικατοπτρίζουν τη ρύθμιση της Χρήσης σε πτήση της άλλης συσκευής. Μεταβείτε στην εφαρμογή Apple Watch στο iPhone σας και, στη συνέχεια, πατήστε Γενικά > Χρήση σε πτήση > Κατοπτρισμός iPhone.

Σε iOS 13 και iPadOS, όταν ενεργοποιείτε τη Χρήση σε πτήση, απενεργοποιούνται όλες οι ασύρματες λειτουργίες εκτός από το Bluetooth. Αν απενεργοποιήσετε το Bluetooth ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση, η συσκευή σας θα θυμηθεί να το απενεργοποιήσει την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε τη Χρήση σε πτήση.

Χρήση Wi-Fi και Bluetooth κατά τη Χρήση σε πτήση

Εάν η αεροπορική εταιρεία το επιτρέπει, μπορείτε να χρησιμοποιείτε Wi-Fi και Bluetooth ενώ η Χρήση σε πτήση είναι ενεργοποιημένη. Πρέπει απλώς να τα ενεργοποιήσετε ξεχωριστά. Στο iPhone, το iPad ή το iPod touch σας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου από την οθόνη Αφετηρίας και πατήστε το   ή το  . Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Wi-Fi ή τις Ρυθμίσεις > Bluetooth. Για να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi και το Bluetooth στο Apple Watch, απλώς απενεργοποιήστε τη Χρήση σε πτήση. 

Αν ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth ενώ είναι ενεργοποιημένη η Χρήση σε πτήση, θα ενεργοποιηθούν και την επόμενη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη Χρήση σε πτήση, εκτός εάν τα απενεργοποιήσετε ενώ η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία Χρήσης σε πτήση.

 

Μάθετε περισσότερα

Μάθετε πώς να ελέγχετε το Wi-Fi και το Bluetooth από το Κέντρο ελέγχου στο iPhone, το iPad ή το iPod touch με iOS 11 ή νεότερη έκδοση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: