Συμβουλές για το Mac για χρήστες που κάνουν μετάβαση από τα Windows

Μάθετε πώς να εκτελείτε ορισμένες συνήθεις εργασίες στο νέο σας Mac.

Δεξί κλικ

Κάντε κλικ στη δεξιά γωνία του ποντικιού Apple ή κάντε κλικ με δύο δάκτυλα στην επιφάνεια αφής Apple. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη συμπεριφορά στις Ρυθμίσεις για το ποντίκι και στις Ρυθμίσεις για την επιφάνεια αφής

Κύλιση, σάρωση, κλικ

Οι ρυθμίσεις για την κατεύθυνση κύλισης, τις χειρονομίες σάρωσης και τις αντιστοιχίσεις κουμπιών βρίσκονται επίσης στις Ρυθμίσεις για το ποντίκι και την επιφάνεια αφής.

Κλείσιμο και αλλαγή μεγέθους παραθύρων

Τα κουμπιά για το κλείσιμο, την ελαχιστοποίηση και τη μεγιστοποίηση ενός παραθύρου βρίσκονται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου.

Αλλαγή της έντασης του ήχου

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο έντασης ήχου στη γραμμή μενού ή στο Κέντρο ελέγχου, ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα έντασης ήχου στο πληκτρολόγιο Apple.

Αλλαγή των ρυθμίσεων Mac

Αναζητάτε τον Πίνακα Ελέγχου; Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις συστήματος (ή Προτιμήσεις συστήματος) αντ’ αυτού.

Περιήγηση σε αρχεία

Αναζητάτε την Εξερεύνηση αρχείων των Windows; Μάθετε σχετικά με το Finder.

Εύρεση αρχείων

Χρησιμοποιήστε το Spotlight για τη γρήγορη εύρεση και το άνοιγμα εφαρμογών, εγγράφων και άλλων αρχείων.

Άνοιγμα εφαρμογών

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Launchpad και το Dock για το άνοιγμα των εφαρμογών (προγραμμάτων) σας.

Διαγραφή αρχείων

Αναζητάτε τον Κάδο Ανακύκλωσης; Χρησιμοποιήστε τον Κάδο, ο οποίος βρίσκεται στο Dock.

Μετονομασία αρχείων

Κάντε μία φορά κλικ στο αρχείο για να το επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο Return και πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Πατήστε Return όταν τελειώσετε.

Προεπισκόπηση αρχείων

Κάντε προεπισκόπηση των περισσότερων αρχείων στο Mac χρησιμοποιώντας την Άμεση προβολή. Κάντε μία φορά κλικ στο αρχείο για να το επιλέξετε και κατόπιν πατήστε το Πλήκτρο διαστήματος.

Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων αρχείων

Το Time Machine διατηρεί ένα αντίγραφο όλων των αρχείων σας και θυμάται ποια ήταν η εμφάνιση του συστήματός σας μια συγκεκριμένη ημέρα.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Πολλοί συνδυασμοί πληκτρολογίου του Mac χρησιμοποιούν το πλήκτρο Command (⌘). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα πλήκτρα και τις συντομεύσεις πληκτρολογίου

Magic Keyboard με αριθμητικό πληκτρολόγιο της Apple

Αποκοπή

Command-X

Αντιγραφή

Command-C

Επικόλληση

Command-V

Αναίρεση

Command-Z

Εκτύπωση

Command-P

Κλείσιμο παραθύρου

Command-W

Εναλλαγή εφαρμογών

Command-Tab

Τερματισμός εφαρμογής

Command-Q

Διαγραφή προς τα εμπρός

Fn-Delete ή  

Εύρεση αρχείων

Command–Πλήκτρο διαστήματος

Επιβολή τερματισμού εφαρμογής

Λήψη στιγμιότυπου οθόνης

Μάθετε περισσότερα

  • Για περισσότερες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να γνωρίσετε καλύτερα το Mac, χρησιμοποιήστε το μενού «Βοήθεια» στη γραμμή μενού του Finder. 
  • Πώς ονομάζεται αυτό στο Mac μου; περιλαμβάνει πρόσθετους όρους των Windows και του Mac.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: