Πληροφορίες για την ενημέρωση OS X Yosemite v10.10.2

Η ενημέρωση OS X Yosemite v10.10.2 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Yosemite.

 

Τρόπος ενημέρωσης

 1. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Mac σας πριν την εγκατάσταση. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine.
 2. Χρησιμοποιήστε το τμήμα Updates (Ενημερώσεις) του Mac App Store για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού της Apple, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενημέρωσης. 
 3. Αποφύγετε την απενεργοποίηση του υπολογιστή σας ή τη διακοπή της διαδικασίας εγκατάστασης μετά την έναρξη της εγκατάστασης αυτής της ενημέρωσης.

Ενδέχεται να αναφέρονται και άλλες ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας εκτός από αυτή. Για βέλτιστα αποτελέσματα, εγκαταστήστε όλες τις ενημερώσεις που αναφέρονται. Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να μην εμφανίζονται στο τμήμα Updates (Ενημερώσεις) μέχρι να εγκαταστήσετε άλλες διαθέσιμες ενημερώσεις.

Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε λήψη ενός αυτόνομου προγράμματος εγκατάστασης για αυτήν την ενημέρωση. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν πρέπει να ενημερώσετε πολλούς υπολογιστές, αλλά θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης μόνο μία φορά. Τα αυτόνομα προγράμματα εγκατάστασης είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο Υποστήριξης της Apple

Πληροφορίες για την ενημέρωση

Αυτή η ενημέρωση περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις:

 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να προκαλεί αποσύνδεση του Wi-Fi
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να προκαλεί αργή φόρτωση των ιστοσελίδων
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να προκαλεί φόρτωση απομακρυσμένου περιεχομένου email από το Spotlight όταν αυτή η προτίμηση είναι απενεργοποιημένη στο Mail
 • Βελτιώνει το συγχρονισμό ήχου και βίντεο κατά τη χρήση ακουστικών Bluetooth
 • Προσθέτει τη δυνατότητα αναζήτησης στο iCloud Drive στο Time Machine
 • Βελτιώνει την απόδοση ομιλίας VoiceOver
 • Επιλύει ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να προκαλεί την αντήχηση χαρακτήρων στο VoiceOver κατά την εισαγωγή κειμένου σε μια ιστοσελίδα
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που ενδεχομένως να προκαλεί την μη αναμενόμενη αλλαγή γλώσσας στη μέθοδο εισαγωγής
 • Βελτιώνει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στο Safari

Περιεχόμενο για επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις, αυτή η ενημέρωση:

 • Βελτιώνει την απόδοση για την αναζήτηση κοινόχρηστων DFS στο Finder
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα όπου συγκεκριμένες προσκλήσεις στο Ημερολόγιο μπορεί να εμφανίζονται σε λανθασμένη ώρα
 • Επιδιορθώνει ένα πρόβλημα για λογαριασμούς Microsoft Exchange όπου ο διοργανωτής μιας συνάντησης ενδέχεται να μην ειδοποιηθεί όταν κάποιος αποδεχτεί μια πρόσκληση χρησιμοποιώντας το Ημερολόγιο
 • Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα όπου το Safari μπορεί να ζητά συνεχώς διαπιστευτήρια κατά την πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που προστατεύεται με έλεγχο ταυτότητας NTLM
 • Προσθέτει τη δυνατότητα ορισμού ημερομηνιών απαντήσεων "Εκτός γραφείου" για λογαριασμούς Microsoft Exchange στο Mail

Περιεχόμενο ασφάλειας

Η εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης ενδέχεται να μην είναι επιτυχής αν έχετε εγκαταστήσει τροποποιήσεις λογισμικού συστήματος τρίτων ή έχετε τροποποιήσει το λειτουργικό σύστημα με άλλα μέσα.

Το μέγεθος μιας ενημέρωσης που αναφέρεται στο τμήμα Updates (Ενημερώσεις) του Mac App Store μπορεί να διαφέρει μεταξύ υπολογιστών, ανάλογα με το μοντέλο του υπολογιστή και το λογισμικό που έχετε εγκαταστήσει ήδη σε αυτόν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: