Ενημερώστε το iPhone ή το iPad

Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS.

Μπορείτε να ενημερώσετε το iPhone ή το iPad στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS ασύρματα.

Αν η ενημέρωση δεν εμφανίζεται στη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να ενημερώσετε τη συσκευή σας χειροκίνητα. Μάθετε πώς μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας χειροκίνητα αν χρησιμοποιείτε Mac με macOS Catalina ή νεότερη έκδοση ή αν χρησιμοποιείτε Mac με macOS Mojave ή παλαιότερη έκδοση ή PC με Windows.

Ασύρματη ενημέρωση του iPhone ή του iPad

 1. Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το iCloud ή τον υπολογιστή σας.
 2. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα και συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
 3. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και πατήστε «Ενημέρωση λογισμικού».
 4. Αν είναι διαθέσιμες περισσότερες από μία επιλογές ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να εγκαταστήσετε.
  Η εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone που εμφανίζει επιλογές για την ενημέρωση στο iOS 15.7 ή στο iOS 16.
 5. Πατήστε «Εγκατάσταση τώρα». Αν εμφανίζεται η επιλογή «Λήψη και εγκατάσταση», πατήστε τη για να κατεβάστε την ενημέρωση, εισαγάγετε το συνθηματικό σας και στη συνέχεια πατήστε «Εγκατάσταση τώρα». Μάθετε τι να κάνετε αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας.

Αν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κατά την ασύρματη ενημέρωση

Μάθετε τι να κάνετε αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ειδοποίησης κατά την προσπάθεια ασύρματης ενημέρωσης της συσκευής σας.

Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού δεν διατίθενται ασύρματα. Οι συνδέσεις μέσω VPN ή διακομιστή μεσολάβησης ενδέχεται να εμποδίσουν την επικοινωνία της συσκευής σας με τους διακομιστές ενημέρωσης λογισμικού.

Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο κατά την ασύρματη ενημέρωση

Αν ένα μήνυμα σας ζητά να αφαιρέσετε προσωρινά εφαρμογές επειδή το λογισμικό χρειάζεται περισσότερο χώρο για την ενημέρωση, πατήστε «Συνέχεια» ώστε να επιτρέψετε την αφαίρεση εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, αυτές οι εφαρμογές θα επανεγκατασταθούν αυτόματα. Αν πατήσετε «Ακύρωση», μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο χειροκίνητα από τη συσκευή σας για να απελευθερώσετε χώρο.

Προσαρμογή αυτόματων ενημερώσεων

Η συσκευή σας μπορεί να ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ φορτίζεται.

Η εφαρμογή Ρυθμίσεις στο iPhone που εμφανίζει επιλογές για αυτόματη ενημέρωση της συσκευής σας. 

Ενεργοποίηση αυτόματων ενημερώσεων

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
 2. Πατήστε «Αυτόματες ενημερώσεις» και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Λήψη ενημερώσεων iOS».
 3. Ενεργοποιήστε την επιλογή «Εγκατάσταση ενημερώσεων iOS». Η συσκευή θα ενημερώνεται αυτόματα στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Μερικές ενημερώσεις ενδέχεται να πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα.

Εγκατάσταση Γρήγορων αποκρίσεων ασφαλείας

Οι Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας παρέχουν πιο γρήγορα σημαντικές βελτιώσεις ασφάλειας, πριν αυτές συμπεριληφθούν σε άλλες βελτιώσεις σε μια μελλοντική ενημέρωση λογισμικού.

Για να λαμβάνετε αυτόματα Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού.
 2. Πατήστε «Αυτόματες ενημερώσεις».
 3. Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή «Αποκρίσεις ασφαλείας και αρχεία συστήματος» είναι ενεργοποιημένη.

Αν δεν θέλετε να εγκαθίστανται αυτόματα Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας, μπορείτε να εγκαθιστάτε Γρήγορες αποκρίσεις ασφαλείας ως ενημερώσεις λογισμικού.

Αν πρέπει να αφαιρέσετε μια Γρήγορη απόκριση ασφαλείας:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Πληροφορίες.
 2. Πατήστε «Έκδοση iOS».
 3. Αγγίξτε «Αφαίρεση απόκριση ασφαλείας».

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ξανά την Γρήγορη απόκριση ασφαλείας αργότερα ή να περιμένετε να εγκατασταθεί μόνιμα ως μέρος μιας τυπικής ενημέρωσης λογισμικού.

Με την ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού iOS ή iPadOS, αποκτάτε νέες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφάλειας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες σε όλες τις συσκευές ή σε όλες τις χώρες και περιοχές. Η απόδοση της μπαταρίας και του συστήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες δικτύου και τη χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: