Ενημέρωση του iPhone, του iPad ή του iPod touch

Μάθετε πώς να ενημερώνετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS, είτε ασύρματα είτε μέσω του υπολογιστή σας.

Μπορείτε να ενημερώσετε το iPhone, το iPad ή το iPod touch στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS ασύρματα.* Αν δεν εμφανίζεται η ενημέρωση στη συσκευή σας, μπορείτε να την ενημερώσετε χειροκίνητα, μέσω του υπολογιστή σας.

Πριν από την ενημέρωση

Δημιουργήστε ένα εφεδρικό αντίγραφο της συσκευής σας χρησιμοποιώντας το iCloud ή τον υπολογιστή σας.

Ενημέρωση της συσκευής σας μέσω ασύρματου δικτύου

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα ότι υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση, πατήστε «Εγκατάσταση τώρα». Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε αυτά τα βήματα: 

 1. Συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα και συνδεθείτε στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi.
 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά και πατήστε «Ενημέρωση λογισμικού».
 3. Πατήστε «Λήψη και εγκατάσταση». Αν ένα μήνυμα σας ζητά να αφαιρέσετε προσωρινά εφαρμογές επειδή το λογισμικό χρειάζεται περισσότερο χώρο για την ενημέρωση, πατήστε «Συνέχεια» ή «Ακύρωση». Αργότερα, το iOS ή το iPadOS θα εγκαταστήσει ξανά τις εφαρμογές που αφαιρέθηκαν. Αν πατήσετε «Ακύρωση», μάθετε τι πρέπει να κάνετε στη συνέχεια.
 4. Για να κάνετε την ενημέρωση τώρα, πατήστε «Εγκατάσταση». Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε «Αργότερα» και να επιλέξετε «Εγκατάσταση απόψε» ή «Υπενθύμιση αργότερα». Αν πατήσετε «Εγκατάσταση απόψε», απλώς συνδέστε τη συσκευή σας στο ρεύμα, πριν κοιμηθείτε. Η συσκευή σας θα ενημερωθεί αυτόματα, κατά τη διάρκεια της νύχτας.
 5. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό σας. Αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Αν εμφανιστεί ένα σφάλμα ή χρειάζεστε περισσότερο χώρο κατά την ενημέρωση μέσω ασύρματου δικτύου

Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος ενώ προσπαθείτε να ενημερώσετε τη συσκευή σας μέσω ασύρματου δικτύου, μάθετε τι πρέπει να κάνετε. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για μια ασύρματη ενημέρωση, μπορείτε να κάνετε την ενημέρωση μέσω του υπολογιστή σας ή να διαγράψετε χειροκίνητα περιεχόμενο από τη συσκευή σας. Είτε χρησιμοποιήσετε τον υπολογιστή σας είτε κάνετε ασύρματη ενημέρωση, θα έχετε τον ίδιο ελεύθερο χώρο στη συσκευή σας μετά την ενημέρωση.

Ορισμένες ενημερώσεις λογισμικού δεν είναι διαθέσιμες μέσω ασύρματου δικτύου. Οι συνδέσεις μέσω VPN ή διακομιστή μεσολάβησης ενδέχεται να εμποδίσουν την επικοινωνία της συσκευής σας με τους διακομιστές ενημέρωσης λογισμικού.


Προσαρμογή αυτόματων ενημερώσεων

Στο iOS 12 ή νεότερες εκδόσεις ή στο iPadOS, μπορείτε να επιλέξετε η συσκευή σας να ενημερώνεται αυτόματα κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ φορτίζεται. Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού > Προσαρμογή αυτόματων ενημερώσεων και κατόπιν ενεργοποιήστε την επιλογή «Εγκατάσταση ενημερώσεων iOS». Η συσκευή θα ενημερώνεται αυτόματα στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS ή του iPadOS. Μερικές ενημερώσεις ενδέχεται να πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα.

Στο iOS 13.6 ή στο iPadOS, μπορείτε να επιλέξετε να μην πραγματοποιείται αυτόματη λήψη των ενημερώσεων λογισμικού. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενημέρωση λογισμικού > Προσαρμογή αυτόματων ενημερώσεων και κατόπιν απενεργοποιήστε την επιλογή «Λήψη ενημερώσεων iOS».

Ενημέρωση της συσκευής με χρήση του υπολογιστή

Αν δεν μπορείτε να κάνετε ασύρματη ενημέρωση στη συσκευή σας, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητη ενημέρωση χρησιμοποιώντας έναν υπολογιστή που εμπιστεύεστε. Αν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί ένα Προσωπικό hotspot στη συσκευή που ενημερώνετε, συνδέστε τον υπολογιστή σας σε ένα διαφορετικό Wi-Fi ή δίκτυο Ethernet, πριν κάνετε την ενημέρωση.

 1. Σε Mac με macOS Catalina 10.15, ανοίξτε το Finder. Σε Mac με macOS Mojave 10.14 ή παλαιότερη έκδοση, ή σε PC, ανοίξτε το iTunes.
 2. Συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή σας.
 3. Εντοπίστε τη συσκευή στον υπολογιστή.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» ή «Ρυθμίσεις» και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος για ενημέρωση». 
 5. Κάντε κλικ στη «Λήψη και ενημέρωση».
 6. Αν σας ζητηθεί, εισαγάγετε το συνθηματικό σας. Αν δεν γνωρίζετε το συνθηματικό σας, μάθετε τι πρέπει να κάνετε.

Αν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος στον υπολογιστή σας ή χρειάζεστε περισσότερο χώρο για την ενημέρωση

Λάβετε βοήθεια αν εμφανιστούν μηνύματα σφάλματος κατά την ενημέρωση της συσκευής μέσω υπολογιστή. Αν χρειάζεστε περισσότερο χώρο για μια ενημέρωση, μπορείτε να διαγράψετε περιεχόμενο από τη συσκευή χειροκίνητα.

* Με την ενημέρωση στην πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού iOS ή iPadOS, αποκτάτε νέες δυνατότητες, ενημερώσεις ασφάλειας και επιδιορθώσεις σφαλμάτων. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι δυνατότητες σε όλες τις συσκευές ή περιοχές. Η απόδοση της μπαταρίας και του συστήματος ενδέχεται να επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως, μεταξύ άλλων, τις συνθήκες δικτύου και τη χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.

Ημερομηνία δημοσίευσης: