Χρήση του Smart Folio ή του Smart Cover με το iPad

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Smart Folio και το Smart Cover, καθώς και ποιο από τα δύο είναι κατάλληλο για το iPad σας.

Επιλογή του καλύμματος που λειτουργεί με το iPad σας

Ορισμένα καλύμματα και μοντέλα iPad δεν συνδυάζονται, ακόμα και αν έχουν το ίδιο μέγεθος. Μπορείτε να ελέγξετε τη συσκευασία για να δείτε αν ένα κάλυμμα λειτουργεί με το iPad σας. Εναλλακτικά, βρείτε παρακάτω το iPad σας και το κάλυμμα με το οποίο συνδυάζεται.

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα πληκτρολόγιο με το iPad σας; Συνδέστε το iPad στο Smart Keyboard ή στο Magic Keyboard και μπορείτε να χρησιμοποιείτε οικεία πλήκτρα για αντιγραφή, επικόλληση, μορφοποίηση και πολλά άλλα.

Το iPad Pro 12,9 ιντσών (3ης, 4ης και 5ης γενιάς) λειτουργεί με το Smart Folio για iPad Pro 12,9 ιντσών (5ης γενιάς)

Το iPad Pro 11 ιντσών (1ης, 2ης και 3ης γενιάς) λειτουργεί με το Smart Folio για iPad Pro 11 ιντσών (3ης γενιάς).

Το iPad Air (4ης γενιάς) λειτουργεί με το Smart Folio για iPad Air (4ης γενιάς).

Το iPad Pro 12,9 ιντσών (1ης και 2ης γενιάς) λειτουργεί με το Smart Cover για iPad Pro 12,9 ιντσών και το Leather Smart Cover για iPad Pro 12,9 ιντσών.

Το iPad Pro 10,5 ιντσών, το iPad Air (3ης γενιάς) και το iPad (7ης και 8ης γενιάς) λειτουργούν με το Smart Cover για iPad (8ης γενιάς) και το Leather Smart Cover για iPad (7ης γενιάς) και iPad Air (3ης γενιάς).

Το iPad (5ης και 6ης γενιάς), το iPad Pro 9,7 ιντσών, το iPad Air και το iPad Air 2 λειτουργούν με το Smart Cover για iPad 9,7 ιντσών.1

Το iPad 2 και το iPad (3ης και 4ης γενιάς) λειτουργούν με το iPad Smart Cover.1

Το iPad mini 4 και το iPad mini (5ης γενιάς) λειτουργούν με το Smart Cover για iPad mini.2

Το iPad mini, το iPad mini 2 και το iPad mini 3 λειτουργούν με το Smart Cover για iPad mini που είναι σχεδιασμένο για οποιοδήποτε από αυτά τα μοντέλα.2

Αφύπνιση και αναστολή του iPad

Το iPad αφυπνίζεται ή τίθεται σε κατάσταση ύπνου, όταν ανοίγετε ή κλείνετε το Smart Folio ή το Smart Cover.

Αν η αφύπνιση και η μετάβαση σε κατάσταση ύπνου του iPad δεν λειτουργούν κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καλύμματος, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Οθόνη και φωτεινότητα και ενεργοποιήστε την επιλογή «Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα».

Όταν χρησιμοποιείτε ένα iPad Smart Folio ή Smart Cover, μην σηκώνετε το iPad από το κάλυμμα. Οι μαγνήτες του καλύμματος δεν έχουν σχεδιαστεί για να κρατούν το iPad.

  1. Το iPad Smart Cover για iPad Air, iPad Air 2 και iPad (5ης γενιάς και νεότερα μοντέλα) διαφέρει από το iPad Smart Cover για iPad 2, iPad (3ης γενιάς) και iPad (4ης γενιάς).
  2. Το iPad mini Smart Cover για iPad mini (5ης γενιάς) και iPad mini 4 διαφέρει από το iPad mini Smart Cover για iPad mini 3, iPad mini 2 και iPad mini.
Ημερομηνία δημοσίευσης: