Προσθήκη λογαριασμού email στο Mail σε Mac

Πώς να διαμορφώσετε έναν λογαριασμό email για πρώτη φορά ή να προσθέσετε έναν ακόμη λογαριασμό email.

Προσθήκη λογαριασμού email

Εάν δεν έχετε διαμορφώσει ήδη έναν λογαριασμό email στο Mail, ενδέχεται να σας ζητηθεί να προσθέσετε έναν όταν ανοίξετε την εφαρμογή. Εάν δεν σας ζητηθεί ή απλώς θέλετε να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Από τη γραμμή μενού στο Mail, επιλέξτε Mail > Προσθήκη λογαριασμού.
  2. Επιλέξτε τον πάροχο email σας από τη λίστα και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  3. Ορισμένοι λογαριασμοί, όπως ο λογαριασμός Google, ενδέχεται να σας ζητήσουν να κάνετε κλικ στην επιλογή «Άνοιγμα προγράμματος περιήγησης», για να ολοκληρώσετε τον έλεγχο ταυτότητας στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό. 
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εισαγάγετε τα στοιχεία του λογαριασμού, όπως το όνομα, τη διεύθυνση email και το συνθηματικό σας. Εάν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποιες πληροφορίες πρέπει να εισαγάγετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο email σας για βοήθεια.

 


Χρήση των Εισερχόμενων για κάθε λογαριασμό

Τα Εισερχόμενα συγκεντρώνουν τα μηνύματα για κάθε λογαριασμό email που έχετε προσθέσει. Εάν έχετε προσθέσει περισσότερους από έναν λογαριασμούς, μπορείτε να κάνετε κλικ στο τρίγωνο αποκάλυψης δίπλα στην επιλογή «Εισερχόμενα» στην πλαϊνή στήλη και στη συνέχεια να επιλέξετε μια θυρίδα για να δείτε μόνο τα μηνύματα για έναν συγκεκριμένο λογαριασμό. 

 


Προαιρετικά: Ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών του λογαριασμού

Εάν ο λογαριασμός σας περιλαμβάνει υποστήριξη για επαφές, ημερολόγια, σημειώσεις ή άλλες λειτουργίες εκτός από τα email, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες:

  1. Επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή «Λογαριασμοί Διαδικτύου».
  2. Επιλέξτε τον λογαριασμό σας στην πλαϊνή στήλη.
  3. Επιλέξτε τις λειτουργίες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με τον λογαριασμό σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: