Υποστήριξη και δυνατότητες παρόχων κινητής τηλεφωνίας για iPhone στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά

Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή σας, για να μάθετε σχετικά με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας που έχετε στη διάθεσή σας.

Καναδάς

   

Bell

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi3

Cityfone

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot

eastlink

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi3

Fido

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Freedom Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot

Koodo

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

MTS

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

PC Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Rogers

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

SaskTel

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

 

TbayTel

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Telus

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα2
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Videotron

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Virgin Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi3

 

 1. Ενδέχεται να περιλαμβάνεται κάποια πρόσθετη επιβάρυνση ή απαίτηση. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για περισσότερες πληροφορίες.
 2. Αν ο λογαριασμός σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας μπορεί να ξεκλειδώσει ορισμένα μοντέλα iPhone ώστε να λειτουργούν διεθνώς. Αυτά τα μοντέλα εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά με αυτόν τον πάροχο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα λειτουργούν με κανέναν άλλο πάροχο στις Η.Π.Α. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες.
 3. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε iPhone 6s και 6s Plus ή νεότερα μοντέλα.
 4. Η δυνατότητα VoLTE είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone 6 ή νεότερα μοντέλα.

Ηνωμένες Πολιτείες

    

Alaska GCI

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Appalachian Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

AT&T2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Bluegrass Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4

Blue Wireless

 • FaceTime
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot

Boost Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Bravado Wireless

 • FaceTime
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής

C Spire2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Carolina West Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Cellcom Wisconsin2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Chariton2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Chat Mobility2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Copper Valley Telecom

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Consumer Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Credo Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE

Cricket

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Family Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1

 

Illinois Valley Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Inland Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Ξεκλείδωμα3
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

iWireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Metro PCS

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Nemont2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Nex-Tech Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Northwest Missouri Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Panhandle Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Ξεκλείδωμα3
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Pioneer Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Simple Mobile2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Silver Star Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Sprint Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Strata2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

T-Mobile USA2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Thumb Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Ting

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

TracFoneStraight Talk5

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

Triangle Mobile2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1

Truphone

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Union Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

United Wireless

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

US Cellular2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE

Verizon Wireless2

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi σε υποστηριζόμενες συσκευές με σύνδεση στο iCloud

Viaero

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE

Virgin Mobile USA

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής

West Central Wireless

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Οπτικός τηλεφωνητής

Xfinity Mobile

 • FaceTime μέσω κινητού δικτύου
 • LTE
 • Προσωπικό hotspot1
 • Ξεκλείδωμα3
 • Οπτικός τηλεφωνητής
 • VoLTE4
 • Κλήσεις μέσω Wi-Fi

 

 

 1. Ενδέχεται να περιλαμβάνεται κάποια πρόσθετη επιβάρυνση ή απαίτηση. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για περισσότερες πληροφορίες.
 2. Ο πάροχος υποστηρίζει τη λήψη ειδοποιήσεων από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. μέσω του συστήματος ειδοποίησης με μηνύματα κινητών CMAS (Cellular Messaging Alert System).
 3. Αν ο λογαριασμός σας ικανοποιεί τις απαιτήσεις, ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας μπορεί να ξεκλειδώσει ορισμένα μοντέλα iPhone ώστε να λειτουργούν διεθνώς. Αυτά τα μοντέλα εξακολουθούν να λειτουργούν αποκλειστικά με αυτόν τον πάροχο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα λειτουργούν με κανέναν άλλο πάροχο στις Η.Π.Α. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη, μπορείτε να ζητήσετε από τον πάροχό σας να την ξεκλειδώσει. Αυτό εξαρτάται από τον λογαριασμό που έχετε με τον πάροχό σας. Εάν αγοράσατε το iPhone σας από έναν πάροχο ή μεταπωλητή ως συσκευή SIM-Free, η συσκευή ενδέχεται να είναι κλειδωμένη για χρήση μόνο με τον πάροχο από τον οποίο αγοράσατε την υπηρεσία κάλυψης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο για περισσότερες πληροφορίες.
 4. Η υπηρεσία VoLTE είναι διαθέσιμη μόνο σε iPhone 6 ή νεότερα μοντέλα.
 5. Ο πάροχος υποστηρίζει τη λήψη ειδοποιήσεων από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. μέσω του συστήματος ειδοποίησης με μηνύματα κινητών CMAS (Cellular Messaging Alert System) σε iPhone 5s ή νεότερα μοντέλα.
   

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Υπάρχουν κίνδυνοι στη χρήση του Διαδικτύου. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες. Οι επωνυμίες άλλων εταιρειών και προϊόντων ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Published Date: