Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone

Ενδεχομένως να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone σας αν έχετε ενεργοποιήσει συγκεκριμένες ρυθμίσεις, αν το λογισμικό σας δεν είναι ενημερωμένο ή αν υπάρχει πρόβλημα με το δίκτυό σας.

Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε αν εμφανιστεί το μήνυμα «Καμία υπηρεσία» ή «Αναζήτηση» στη γραμμή κατάστασης. Αν δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις στο iPhone, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, κάνοντας δοκιμή μετά από κάθε βήμα:

Επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας

Όταν επικοινωνείτε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας, βεβαιωθείτε ότι:

 • Ο λογαριασμός σας έχει ρυθμιστεί για χρήση του iPhone.
 • Δεν υπάρχουν διακοπές υπηρεσίας στην περιοχή σας.
 • Δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποια φραγή στο λογαριασμό σας που σχετίζεται με χρεώσεις που εκκρεμούν.
 • Δεν έχουν καταγραφεί σφάλματα στο σύστημα του φορέα για τις κλήσεις σας.

Ενημέρωση λογισμικού

 1. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση ρυθμίσεων φορέα.
 2. Ελέγξτε αν υπάρχει κάποια ενημέρωση λογισμικού iOS. Ορισμένες ενημερώσεις ενδέχεται να απαιτούν σύνδεση Wi-Fi.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του iPhone

 1. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Χρήση σε πτήση". Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε τη λειτουργία "Χρήση σε πτήση", περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη.
 2. Ελέγξτε τη ρύθμιση Μην ενοχλείτε. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συγκέντρωση > Μην ενοχλείτε και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
 3. Ελέγξτε για τυχόν αποκλεισμένους αριθμούς τηλεφώνου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Αποκλεισμένες επαφές.
 4. Δείτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Προώθηση κλήσεων». Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Τηλέφωνο > Προώθηση κλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη.
 5. Ελέγξτε για να δείτε αν η Σίγαση άγνωστων καλούντων είναι ενεργοποιημένη. Αν η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, ο καλών θα πρέπει να περιλαμβάνεται στη λίστα των Επαφών σας ή στη λίστα «Πρόσφατα». Εναλλακτικά, θα πρέπει να σας έχει κοινοποιήσει τον αριθμό τηλεφώνου του στο Mail ή να σας έχει στείλει μήνυμα από αυτόν τον αριθμό, ώστε το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει όταν σας καλέσει. Προσθέστε τον αριθμό του στις Επαφές για να εξασφαλίσετε ότι το τηλέφωνο θα κουδουνίσει. Κλήσεις από ορισμένες εφαρμογές τρίτων ενδέχεται να μην λαμβάνονται.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου

 1. Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικά > Μεταφορά ή επαναφορά iPhone > Επαναφορά > Ρυθμίσεις δικτύου. Θα διαγραφούν όλες οι τρέχουσες αποθηκευμένες ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηματικών για τα δίκτυα Wi-Fi, των προτιμώμενων δικτύων και των ρυθμίσεων VPN.
 2. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις σε άλλη τοποθεσία.

Επικοινωνία με την Υποστήριξη της Apple

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple και κατόπιν ακολουθήστε τα βήματα για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: