Επαναφορά του Mac από εφεδρικό αντίγραφο

Μάθετε πώς μπορείτε να μεταφέρετε όλα τα αρχεία από το εφεδρικό αντίγραφο Time Machine στον Mac.

Αν έχετε χρησιμοποιήσει το Time Machine για να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του Mac, μπορείτε να επαναφέρετε τα αρχεία σας από αυτό το εφεδρικό αντίγραφο ή από ένα τοπικό στιγμιότυπο στον δίσκο εκκίνησης. Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε τα αρχεία σας μετά τη διαγραφή των πρωτοτύπων από το Mac ή αν ο σκληρός δίσκος (ή SSD) στο Mac σας έχει διαγραφεί ή αντικατασταθεί, όπως κατά τη διάρκεια μιας επισκευής.

Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine

Κατά την επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο του Time Machine, μπορείτε να επιλέξετε να επαναφέρετε όλα τα αρχεία σας ή να επαναφέρετε το λειτουργικό σύστημα του Mac (macOS) και όλα τα αρχεία σας.

Επαναφορά όλων των αρχείων

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων Time Machine είναι συνδεδεμένος στο Mac και ενεργοποιημένος. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το Mac σας.
 2. Ανοίξτε τον Βοηθό μετεγκατάστασης, ο οποίος βρίσκεται στον φάκελο «Βοηθήματα» του φακέλου «Εφαρμογές». 
  • Αν το Mac πραγματοποιήσει εκκίνηση μέχρι να φτάσει σε έναν βοηθό διαμόρφωσης που ζητά λεπτομέρειες, όπως τη χώρα σας, το πληκτρολόγιο και το δίκτυο, απλώς προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Ο βοηθός διαμόρφωσης περιλαμβάνει έναν βοηθό μετεγκατάστασης.
  • Αν ο Mac δεν ολοκληρώσει την εκκίνηση ή αν θέλετε επίσης να επαναφέρετε το macOS που χρησιμοποιούσατε κατά τη δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου, ακολουθήστε τα βήματα για την επαναφορά και του macOS και των αρχείων σας.
 3. Όταν ερωτηθείτε πώς θέλετε να μεταφέρετε τις πληροφορίες, ορίστε την επιλογή μεταφοράς από Mac, εφεδρικό αντίγραφο Time Machine ή δίσκο εκκίνησης. Κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 4. Επιλέξτε το εφεδρικό αντίγραφο Time Machine και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 5. Αν σας ζητηθεί να επιλέξετε από μια λίστα εφεδρικών αντιγράφων οργανωμένων κατά ημερομηνία και ώρα, επιλέξτε ένα εφεδρικό αντίγραφο και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια».
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 6. Επιλέξτε τις πληροφορίες προς μεταφορά και κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» για να ξεκινήσετε τη μεταφορά. Αυτή η οθόνη ενδέχεται να έχει διαφορετική εμφάνιση στον Mac σας:
  Παράθυρο Βοηθού μετεγκατάστασης
 7. Αν έχετε πολλά αρχεία, η μεταφορά ίσως χρειαστεί αρκετές ώρες για να ολοκληρωθεί. Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, επανεκκινήστε τον Mac και συνδεθείτε στον μετεγκατεστημένο λογαριασμό για να δείτε τα αρχεία του.
    

Επαναφορά και του macOS και των αρχείων

Αυτά τα βήματα σβήνουν τον σκληρό δίσκο σας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιούν το εφεδρικό αντίγραφο για να επαναφέρουν τα αρχεία σας και τη συγκεκριμένη έκδοση του macOS που χρησιμοποιούσατε κατά τη δημιουργία του εφεδρικού αντιγράφου.

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων Time Machine είναι συνδεδεμένος και ενεργοποιημένος.
  Εάν ο δίσκος εφεδρικών αντιγράφων δεν είναι διαθέσιμος, συνεχίστε: Ίσως μπορείτε να κάνετε επαναφορά από ένα τοπικό στιγμιότυπο στον δίσκο εκκίνησης.
 2. Ενεργοποιήστε τον Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS. Αφήστε τα πλήκτρα όταν εμφανιστεί το λογότυπο της Apple ή μια περιστρεφόμενη υδρόγειος.
 3. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα macOS», ορίστε την επιλογή για επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο Time Machine.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» μέχρι να σας ζητηθεί να επιλέξετε μια πηγή επαναφοράς και στη συνέχεια επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων Time Machine. Ή επιλέξτε τον δίσκο εκκίνησης (Macintosh HD), ο οποίος μπορεί να έχει ένα τοπικό στιγμιότυπο από το οποίο μπορείτε να κάνετε επαναφορά.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». Εάν ο δίσκος σας είναι κρυπτογραφημένος, θα σας ζητηθεί να ξεκλειδώσετε τον δίσκο: Εισαγάγετε το συνθηματικό του διαχειριστή που χρησιμοποιήσατε κατά τη διαμόρφωση του Time Machine και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια» ξανά.
 6. Επιλέξτε ένα εφεδρικό αντίγραφο, εάν υπάρχει, και κάντε κλικ στο κουμπί «Συνέχεια». 
 7. Επιλέξτε έναν δίσκο προορισμού στον οποίο θα μεταφερθούν τα περιεχόμενα του εφεδρικού αντιγράφου σας. Εάν κάνετε επαναφορά από ένα τοπικό στιγμιότυπο, δεν θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν προορισμό. 
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επαναφορά» ή «Συνέχεια». Εάν το Mac σας έχει το FileVault ενεργοποιημένο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή για να ξεκλειδώσετε τον δίσκο.
 9. Όταν ολοκληρώσετε, επανεκκινήστε τον Mac.
    

Επαναφορά συγκεκριμένων αρχείων

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine για να επαναφέρετε συγκεκριμένα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων εκδόσεων των αρχείων σας.


Ημερομηνία δημοσίευσης: