Πώς να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του iPhone, του iPad και του iPod touch

Δημιουργώντας εφεδρικά αντίγραφα του iPhone, iPad, ή iPod touch, θα έχετε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας για χρήση σε περίπτωση αντικατάστασης, απώλειας ή βλάβης της συσκευής σας.

Ημερομηνία δημοσίευσης: