Το Logic Remote δεν συνδέεται στον Mac μετά την αναβάθμιση σε iOS 8

Μετά τη αναβάθμιση του iPad σε iOS 8, το Logic Remote δεν συνδέεται σε Mac που εκτελεί Logic Pro X, GarageBand για Mac (v10.0 ή νεότερη έκδοση) ή MainStage 3.

Για να επιλύσετε το πρόβλημα, πρώτα βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του Logic Remote. Για να το κάνετε αυτό, ελέγξτε ότι το iPad έχει συνδεθεί στο App Store με το ίδιο Apple ID που χρησιμοποιήσατε αρχικά για να πραγματοποιήσετε λήψη του Logic Remote. Πατήστε «Ενημερώσεις» στο App Store και εγκαταστήστε το Logic Remote αν προσφέρεται.

Αν χρησιμοποιείτε ήδη την πιο πρόσφατη έκδοση του Logic Remote και το πρόβλημα παραμένει, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Logic Pro X 

 1. Τερματίστε το Logic Pro X, αν εκτελείται.
 2. Στο Finder, επιλέξτε Μετάβαση > Μετάβαση σε φάκελο.
 3. Πληκτρολογήστε ~/Library/Preferences και κάντε κλικ στην επιλογή «OK».
 4. Στο παράθυρο που ανοίγει, εντοπίστε το αρχείο «com.apple.logic.pro.cs» και διαγράψτε το.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.
 6. Ανοίξτε το Logic Pro X.
 7. Ανοίξτε το Logic Remote στο iPad.
 8. Πατήστε «Logic Pro X» στο παράθυρο «Σύνδεση» στο iPad.
 9. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης του Logic Remote στο Logic Pro X.

GarageBand για Mac (v10.0 ή νεότερη έκδοση)

 1. Τερματίστε το GarageBand X, αν εκτελείται.
 2. Στο Finder, επιλέξτε Μετάβαση > Μετάβαση σε φάκελο.
 3. Πληκτρολογήστε ~/Library/Containers/com.apple.garageband10/Data/Library/Preferences/ και κάντε κλικ στην επιλογή «OK».
 4. Στο παράθυρο που ανοίγει, εντοπίστε το αρχείο «com.apple.garageband10.cs» και διαγράψτε το.
 5. Κάντε επανεκκίνηση του Mac.
 6. Ανοίξτε το GarageBand X.
 7. Ανοίξτε το Logic Remote στο iPad.
 8. Πατήστε «GarageBand X» στο παράθυρο «Σύνδεση» στο iPad.
 9. Επιβεβαιώστε τη σύνδεση στο παράθυρο διαλόγου σύνδεσης του Logic Remote στο GarageBand X.
Ημερομηνία δημοσίευσης: