Αν δεν μπορείτε να καταργήσετε τον πιο πρόσφατο τρόπο πληρωμής ή να χρησιμοποιήσετε το Apple ID χωρίς τρόπο πληρωμής

Μάθετε γιατί δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple ID χωρίς να έχετε ορίσει κάποιον τρόπο πληρωμής στο App Store, το iTunes Store και αλλού.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ίσως δεν μπορείτε να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα Apple ID χωρίς να εισαγάγετε τρόπο πληρωμής ή να καταργήσετε τους τρόπους πληρωμής από ένα υπάρχον Apple ID.

Υπάρχουν περιπτώσεις, όπως όταν χρησιμοποιείτε ένα υπάρχον Apple ID στο App Store για πρώτη φορά, στις οποίες πρέπει να παράσχετε στοιχεία πληρωμής.

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple ID σας ή να δημιουργήσετε καινούργιο Apple ID χωρίς τρόπο πληρωμής, δοκιμάστε να κάνετε τα ακόλουθα βήματα. Ενδέχεται να αντιμετωπίζετε κάποια από τις παρακάτω καταστάσεις. Ελέγξτε αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Apple ID σας ή να δημιουργήσετε καινούργιο Apple ID χωρίς τρόπο πληρωμής αφού δοκιμάσετε καθένα από τα βήματα που προτείνονται.

Αν προσπαθείτε να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής που έχετε ορίσει επειδή εντοπίσατε κάποια άγνωστη χρέωση στην κατάσταση κινήσεων λογαριασμού, λάβετε πρώτα βοήθεια για τη χρέωση που δεν αναγνωρίζετε.

Προβολή των συνδρομών σας

Αν έχετε ενεργές συνδρομές, πρέπει να έχετε καταχωρίσει τουλάχιστον έναν τρόπο πληρωμής εκτός από την πίστωση του Apple ID. Αν θέλετε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις συνδρομές σας, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής σας. Αν όμως θέλετε να καταργήσετε όλους τους τρόπους πληρωμής, μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις συνδρομές σας ή/και να υποβαθμίσετε τον χώρο αποθήκευσης iCloud. Προτού το κάνετε, ίσως θέλετε να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο των συσκευών σας χωρίς iCloud.

Όταν η συνδρομή σας λήξει, δοκιμάστε ξανά να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής σας.

 

Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης αγορών

Κατά τη ρύθμιση της Οικογενειακής κοινής χρήσης, ο οργανωτής οικογένειας πρέπει να καταχωρίσει έναν τρόπο πληρωμής για τυχόν αγορές ή συνδρομές των μελών της οικογένειας.

Αν θέλετε να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής από το Apple ID σας και έχετε τον ρόλο του οργανωτή οικογένειας, πρώτα απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αγορών: μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > Οικογενειακή κοινή χρήση > Κοινή χρήση αγορών. Πατήστε την επιλογή «Κοινή χρήση αγορών» για να την απενεργοποιήσετε.

 

Αλλαγή της χώρας ή της περιοχής σας

Αν προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα Apple ID για μια διαφορετική χώρα ή περιοχή από αυτήν όπου βρίσκεστε, ή αν προσπαθείτε να μεταφέρετε ένα υπάρχον Apple ID σε άλλη χώρα ή περιοχή (επειδή μετακομίσατε σε αυτήν), πρέπει να καταχωρίσετε κάποιον τρόπο πληρωμής που να είναι έγκυρος στη συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή.

Όταν αλλάζετε χώρα ή περιοχή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωροκάρτες ή το υπόλοιπο του Apple ID ως τρόπο πληρωμής.

Μάθετε περισσότερα για την αλλαγή χώρας ή περιοχής του Apple ID. Μπορείτε να αλλάξετε τους τρόπους πληρωμής και αφού αλλάξετε τη χώρα ή περιοχή σας.

 

Πληρωμή ενός μη καταβληθέντος υπολοίπου

Δεν μπορείτε να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής αν έχετε υπόλοιπο σε εκκρεμότητα. Μάθετε πώς να πληρώνετε ένα μη καταβληθέν υπόλοιπο ή να ρυθμίζετε προβλήματα αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής.

Αφού εξοφλήσετε τυχόν μη καταβληθέν υπόλοιπο, μπορείτε να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής.

 

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν δοκιμάσατε αυτά τα βήματα και εξακολουθείτε να μην μπορείτε να καταργήσετε τον πιο πρόσφατο τρόπο πληρωμής ή κάποιον τρόπο πληρωμής γενικότερα, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: