Αν δεν μπορείτε να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής από το Apple ID σας

Αν έχετε συνδρομές, χρησιμοποιείτε κοινή χρήση αγορών ή έχετε ένα μη καταβληθέν υπόλοιπο, πρέπει να διατηρείτε καταχωρισμένο τουλάχιστον έναν τρόπο πληρωμής.

Αν προσπαθείτε να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής σας. επειδή δεν αναγνωρίζετε μια χρέωση,δείτε γιατί χρεωθήκατε.

Ελέγξτε αν έχετε συνδρομή

Για να δείτε τις συνδρομές σας στο iPhone ή το iPad σας, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις, πατήστε το όνομά σας και στη συνέχεια πατήστε «Συνδρομές». Αν έχετε ενεργές συνδρομές, συμπεριλαμβανομένου του iCloud+, θα πρέπει να έχετε καταχωρίσει έναν τρόπο πληρωμής.

Αν θέλετε να καταργήσετε όλους τους τρόπους πληρωμής, μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+* και να ακυρώσετε άλλες συνδρομές από την Apple. Όταν η συνδρομή σας λήξει, δοκιμάστε ξανά να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής σας.

*Πριν ακυρώσετε το πρόγραμμα iCloud+, χρησιμοποιήστε ένα Mac ή ένα PC για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των συσκευών σας.
 

Απενεργοποίηση της κοινής χρήσης αγορών

Αν ανήκετε σε μια ομάδα Οικογενειακής κοινής χρήσης και χρησιμοποιείτε την κοινή χρήση αγορών, ο οργανωτής της οικογένειας πρέπει να έχει καταχωρίσει έναν τρόπο πληρωμής. Εάν είστε ο οργανωτής της οικογένειας, απενεργοποιήστε την κοινή χρήση αγορών και στη συνέχεια προσπαθήστε να καταργήσετε ξανά τον τρόπο πληρωμής.
 

Πληρωμή ενός μη καταβληθέντος υπολοίπου

Μάθετε πώς να πληρώσετε ένα μη καταβληθέν υπόλοιπο ή να επιλύσετε προβλήματα αναφορικά με τον τρόπο πληρωμής.

Αφού εξοφλήσετε τυχόν υπόλοιπο που έχετε, μπορείτε να καταργήσετε τον τρόπο πληρωμής.
 

Λήψη περισσότερης βοήθειας

Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να καταργήσετε έναν τρόπο πληρωμής, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Ημερομηνία δημοσίευσης: