Αν δεν λειτουργούν τα μικρόφωνα στο iPhone, το iPad και το iPod touch

Μάθετε τι μπορείτε να κάνετε, αν ο ήχος δεν είναι καθαρός κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων ή κλήσεων FaceTime, ή αν το Siri δεν καταφέρνει να αναγνωρίσει τη φωνή σας.

Μια συσκευή iOS μπορεί να εμφανίσει τα παρακάτω προβλήματα όταν πραγματοποιείτε μια κλήση, χρησιμοποιείτε το FaceTime ή το Siri ή αναπαράγετε ηχογραφημένο ηχητικό περιεχόμενο:

 • Οι συνομιλητές σας δεν μπορούν να σας ακούσουν κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ή μιας κλήσης FaceTime.
 • Οι συνομιλητές σας δεν σας ακούν καθαρά κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής κλήσης ή μιας κλήσης FaceTime.
 • Το Siri λέει «I didn't get that» (Δεν το κατάλαβα) ή δεν ακούει το αίτημά σας ή ακούει μόνο ένα μέρος του.
 • Κατά την αναπαραγωγή ηχογραφημένου ήχου, ο ήχος δεν είναι καθαρός ή δεν ακούτε καθόλου ήχο. 
 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε πηγές ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Έλεγχος των μικροφώνων της συσκευής σας

Για να διαπιστώσετε αν το πρόβλημα οφείλεται στο μικρόφωνο της συσκευής σας και όχι στη σύνδεση κινητού δικτύου ή στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, ελέγξτε κάθε μικρόφωνο. Η θέση του μικροφώνου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Για να βρείτε τα μικρόφωνα, μπορείτε να ανατρέξετε στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος σας.

Όταν ελέγχετε τα μικρόφωνά σας, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS δεν είναι συνδεδεμένη σε ενσύρματα ή ασύρματα ακουστικά.

iPhone

Υπάρχουν περισσότερα από ένα μικρόφωνα στο iPhone.

Για να ελέγξετε το κύριο μικρόφωνο στο κάτω μέρος του iPhone, ανοίξτε το Μαγνητόφωνο και πατήστε το εικονίδιο εγγραφής. Στη συνέχεια, μιλήστε στο μικρόφωνο και πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής, για να αναπαραγάγετε την εγγραφή. Θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.

Για να ελέγξετε το μπροστινό μικρόφωνο, ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα και τραβήξτε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα. Για να ελέγξετε το πίσω μικρόφωνο, ανοίξτε την εφαρμογή Κάμερα και τραβήξτε ένα βίντεο χρησιμοποιώντας την πίσω κάμερα. Όταν αναπαραγάγετε το βίντεο, θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.

Αν η φωνή σας ακούγεται αμυδρά την ώρα που μιλάτε στο τηλέφωνο, βεβαιωθείτε ότι το πίσω μικρόφωνο δεν παρεμποδίζεται και δεν είναι καλυμμένο.

Εάν το Siri δεν μπορεί να σας ακούσει, βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό και το μπροστινό μικρόφωνο στην επάνω πλευρά του iPhone δεν είναι καλυμμένα ή βρώμικα.

iPad

Για να ελέγξετε το μικρόφωνο στο iPad, βεβαιωθείτε ότι τίποτα δεν καλύπτει το μικρόφωνο και κατόπιν ανοίξτε το Μαγνητόφωνο και πατήστε το εικονίδιο εγγραφής. Μιλήστε στο μικρόφωνο και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής, για να αναπαραγάγετε την εγγραφή. Θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά. Μάθετε πού βρίσκονται τα μικρόφωνα στο iPad.

iPod touch

Για να ελέγξετε το μικρόφωνο του iPod touch, ανοίξτε το Μαγνητόφωνο. Πατήστε το εικονίδιο εγγραφής, μιλήστε στο μικρόφωνο και έπειτα πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής, για να αναπαραγάγετε την εγγραφή. Θα πρέπει να ακούτε τη φωνή σας καθαρά.

Λήψη βοήθειας

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά τον έλεγχο του μικροφώνου της συσκευής σας, δοκιμάστε τα εξής βήματα:

 1. Αποσυνδέστε τυχόν αξεσουάρ και ακουστικά Bluetooth.
 2. Προσέξτε να μην παρεμποδίζετε το μικρόφωνο με τα δάχτυλά σας ή με τη θήκη, όταν κρατάτε τη συσκευή ή κατά την εγγραφή βίντεο.
 3. Αφαιρέστε τα προστατευτικά οθόνης, τις μεμβράνες ή τις θήκες που καλύπτουν το μικρόφωνο ή το ακουστικό του iPhone.
 4. Απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες από τα μικρόφωνα ή από το ακουστικό του iPhone.
 5. Επανεκκινήστε τη συσκευή σας.
 6. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Αν δοκιμάσατε αυτά τα βήματα και οι συνομιλητές σας εξακολουθούν να μην μπορούν να σας ακούσουν στις τηλεφωνικές κλήσεις ή στις κλήσεις FaceTime, ή το Siri δεν ακούει τα αιτήματά σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: