Επίλυση προβλημάτων που προκαλούνται από αλλαγή δικαιωμάτων σε στοιχεία του φακέλου αφετηρίας

Εάν αλλάξετε τα δικαιώματα ανάγνωσης ή εγγραφής σε στοιχεία του φακέλου αφετηρίας σας, μπορεί να πρέπει να κάνετε επαναφορά δικαιωμάτων για να αποφύγετε ορισμένα προβλήματα.

Ο φάκελος αφετηρίας  σας περιέχει πολλά αρχεία και φακέλους στα οποία έχουν δικαίωμα ανάγνωσης ή τροποποίησης οι εφαρμογές στον Mac. Εάν χρησιμοποιείτε τις Πληροφορίες ή άλλους τρόπους αλλαγής αυτών των δικαιωμάτων, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε προβλήματα όπως τα εξής:

 • Οι αλλαγές που κάνετε στις Προτιμήσεις συστήματος δεν αποθηκεύονται όταν κλείσετε τις Προτιμήσεις συστήματος.
 • Οι αλλαγές που κάνετε στο Dock δεν αποθηκεύονται όταν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό χρήστη σας.
 • Τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά την τελευταία φορά που αποσυνδεθήκατε ή κλείσατε μια εφαρμογή (πριν να αλλάξετε τα δικαιώματα) ανοίγουν ξανά όταν συνδεθείτε ή ανοίξετε την εφαρμογή.
 • Σας ζητείται όνομα και συνθηματικό διαχειριστή όταν μετακινείτε ορισμένα στοιχεία στον φάκελο αφετηρίας.
 • Λαμβάνετε επανειλημμένα ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το macOS πρέπει να επιδιορθώσει τη Βιβλιοθήκη σας για να εκτελέσει εφαρμογές.
 • Κατά την αποθήκευση αλλαγών σε ένα στοιχείο, εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι το αρχείο είναι κλειδωμένο ή ότι δεν έχετε δικαίωμα να το αποθηκεύσετε.
 • Η Προεπισκόπηση, το TextEdit ή άλλες εφαρμογές που έχουν τεθεί σε περιοριστικό περιβάλλον κλείνουν απρόσμενα όταν τις ανοίγετε.
 • Εμφανίζεται μια ειδοποίηση που αναφέρει ότι ο δίσκος εκκίνησης δεν έχει άλλο χώρο διαθέσιμο για τη μνήμη της εφαρμογής.
 • Η Παρακολούθηση δραστηριότητας δείχνει ότι το Safari ή το SafariDAVClient χρησιμοποιεί μεγάλο όγκο πόρων του συστήματος.
 • Ο Mac σας λειτουργεί με αργούς ρυθμούς.
 • Το iTunes αναφέρει ότι δεν είναι δυνατός ο συγχρονισμός της συσκευής σας.
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που εισαγάγετε στις Φωτογραφίες ή το iPhoto δεν εμφανίζονται στην εφαρμογή, αλλά εμφανίζονται στο Finder. Ή απαιτείται ενημέρωση ή εκ νέου επιλογή της βιβλιοθήκης σας κάθε φορά που ανοίγετε τις Φωτογραφίες ή το iPhoto.

Επαναφορά δικαιωμάτων

Εάν το πρόβλημα ξεκίνησε κατόπιν αλλαγής των δικαιωμάτων για στοιχεία στον φάκελο αφετηρίας σας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να επαναφέρετε τα δικαιώματα.

 1. Ενεργοποιήστε ή επανεκκινήστε τον Mac και αμέσως πατήστε παρατεταμένα τα πλήκτρα Command (⌘)-R για να πραγματοποιήσετε εκκίνηση από την Ανάκτηση macOS.
 2. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε συνθηματικό, όπως ένα συνθηματικό υλικολογισμικού ή το συνθηματικό ενός χρήστη που είναι διαχειριστής αυτού του Mac. Εισαγάγετε το συνθηματικό που σας ζητείται για να συνεχίσετε.
 3. Όταν εμφανιστεί το παράθυρο «Βοηθήματα macOS», επιλέξτε Βοηθήματα > Τερματικό από τη γραμμή μενού.
 4. Πληκτρολογήστε repairHomePermissions στο παράθυρο «Τερματικό» και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο Return. Θα ανοίξει η εφαρμογή «Επισκευή Αφετηρίας». 
 5. Επιλέξτε τον λογαριασμό χρήστη σας, κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο» και πληκτρολογήστε το συνθηματικό διαχειριστή σας. Κάντε κλικ στην επιλογή «Επόμενο», ξεκλειδώστε τον τόμο και ξεκινήστε την επαναφορά των δικαιωμάτων στον κατάλογο αφετηρίας σας.
  Παράθυρο «Επισκευή Αφετηρίας»
 6. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, κάντε κλικ στην επιλογή «Έξοδος» για να επιστρέψετε στο παράθυρο «Βοηθήματα macOS».Παράθυρο «Επισκευή Αφετηρίας»
 7. Επιλέξτε «Εκ νέου εγκατάσταση macOS», κάντε κλικ στην επιλογή «Συνέχεια» και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να επανεγκαταστήσετε το macOS.
  Παράθυρο «Βοηθήματα macOS»

Αν το πρόβλημα παραμένει

Αν η επαναφορά των δικαιωμάτων δεν επιλύσει το πρόβλημα:

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφεδρικό αντίγραφο για τον Mac και έπειτα διαγράψτε τον δίσκο εκκίνησης
 2. Όταν η διαγραφή ολοκληρωθεί, επανεγκαταστήστε το macOS
 3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την εκκίνηση του Mac στη λειτουργία βοηθού διαμόρφωσης, δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό χρήστη χρησιμοποιώντας διαφορετικό όνομα από αυτό που χρησιμοποιούσατε πριν. Αρκεί οποιαδήποτε διαφορά στην ορθογραφία.
 4. Αν έχετε δημιουργήσει εφεδρικό αντίγραφο Time Machine, χρησιμοποιήστε τον Βοηθό μετεγκατάστασης για να επαναφέρετε όλα τα αρχεία σας από το εφεδρικό αντίγραφο.
Ημερομηνία δημοσίευσης: