Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο iTunes ή iCloud όταν απαιτείται μια νεότερη έκδοση του iOS

Μάθετε τι πρέπει να κάνετε αν θέλετε να επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud ή iTunes το οποίο απαιτεί μια νεότερη έκδοση του iOS.

Αν θέλετε να επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iCloud το οποίο απαιτεί μια νεότερη έκδοση του iOS, ο Βοηθός διαμόρφωσης ενδέχεται να σας ζητήσει να ενημερώσετε το λογισμικό σας. Αν επιλέξετε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την ενημέρωση, ο Βοηθός διαμόρφωσης θα ενημερώσει αυτόματα το λογισμικό σας και, στη συνέχεια, θα επαναφέρει το εφεδρικό σας αντίγραφο.

Αν θέλετε να επαναφέρετε ένα εφεδρικό αντίγραφο iTunes το οποίο απαιτεί μια νεότερη έκδοση του iOS, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος που σας ειδοποιεί ότι δεν είναι εφικτή η επαναφορά του εφεδρικού αντιγράφου iTunes επειδή το λογισμικό είναι πολύ παλιό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ενημερώσετε τη συσκευή σας και να επαναφέρετε το εφεδρικό σας αντίγραφο:

Διαμόρφωση, ενημέρωση και σβήσιμο της συσκευής σας

  1. Στο iTunes ή από την οθόνη "Εφαρμογές και δεδομένα" στο iPhone σας, πατήστε "Διαμόρφωση ως νέο" αντί για "Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο". Αν έχετε πατήσει ήδη "Επαναφορά από εφεδρικό αντίγραφο", πατήστε "Πίσω" για να επιστρέψετε στην οθόνη διαμόρφωσης.
  2. Ακολουθήστε τα υπόλοιπα βήματα. Προς το παρόν, μπορείτε να παραλείψετε τα βήματα για το Apple ID, το Touch ID και το συνθηματικό.
  3. Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, ενημερώστε τη συσκευή σας στην πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.
  4. Αφήστε την ενημέρωση να ολοκληρωθεί και περιμένετε να γίνει επανεκκίνηση της συσκευής σας.
  5. Σβήσιμο της συσκευής σας iOS: Πατήστε Ρυθμίσεις > Γενικά > Επαναφορά > Περιεχόμενο και ρυθμίσεις. Μετά το σβήσιμο, η συσκευή σας θα επανεκκινηθεί και θα εμφανιστεί η οθόνη "Γεια" στον Βοηθό διαμόρφωσης.

Τώρα θα μπορείτε να διαμορφώσετε πάλι τη συσκευή σας και να επιλέξετε ένα εφεδρικό αντίγραφο για επαναφορά. 

Published Date: