Αγοράστε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές από την εφαρμογή Apple TV

Αγοράστε ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές και παρακολουθήστε τις από οπουδήποτε, με την εφαρμογή Apple TV.


Αγορά ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής σε iPhone ή iPod touch

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Πατήστε την καρτέλα «Store».
 3. Πατήστε «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές».
 4. Πατήστε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε.
  • Αγορά ταινίας: Πατήστε το κουμπί «Αγορά». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Αγορά», προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης» και στη συνέχεια πατήστε «Αγορά».
   Κουμπί «Αγορά» σε iPhone ή iPod touch
  • Αγορά σεζόν τηλεοπτικής εκπομπής ή πάσου σεζόν: Προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης», πατήστε «Αγορά σεζόν» και στη συνέχεια πατήστε την τιμή δίπλα σε μια σεζόν ή ένα πάσο σεζόν.*
   Τρόπος παρακολούθησης σε iPhone ή iPod touch
 5. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Για να δείτε όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει, πηγαίνετε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».


Αγορά ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής σε iPad

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Στην πλαϊνή στήλη, πηγαίνετε στην ενότητα «Store» και πατήστε «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές».
 3. Πατήστε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε.
  • Αγορά ταινίας: Πατήστε το κουμπί «Αγορά». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Αγορά», προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης» και στη συνέχεια πατήστε «Αγορά».
   Κουμπί «Αγορά» σε iPad
  • Αγορά σεζόν τηλεοπτικής εκπομπής ή πάσου σεζόν: Προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης», πατήστε «Αγορά σεζόν» και στη συνέχεια πατήστε την τιμή δίπλα σε μια σεζόν ή ένα πάσο σεζόν.*
   Τρόπος παρακολούθησης σε iPad
 4. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Για να δείτε όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει, πηγαίνετε στη «Βιβλιοθήκη» στην πλαϊνή στήλη.


Αγορά ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής σε Mac

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Store».
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές».
 4. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε.
  • Αγορά ταινίας: Κάντε κλικ στο κουμπί «Αγορά». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Αγορά», προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή «Αγορά».
   Κουμπί «Αγορά» σε Mac
  • Αγορά σεζόν τηλεοπτικής εκπομπής ή πάσου σεζόν: Προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης», κάντε κλικ στην επιλογή «Αγορά σεζόν» και στη συνέχεια κάντε κλικ στην τιμή δίπλα σε μια σεζόν ή ένα πάσο σεζόν.*
   Τρόπος παρακολούθησης σε Mac
 5. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Για να δείτε όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει, πηγαίνετε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».


Αγορά ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής σε Apple TV, Smart TV ή συσκευή μετάδοσης ροής

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Apple TV.
 2. Επιλέξτε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε.
  • Αγορά ταινίας: Επιλέξτε το κουμπί «Αγορά». Αν δεν βλέπετε το κουμπί «Αγορά», προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης» και στη συνέχεια επιλέξτε «Αγορά».
   Κουμπί «Αγορά» σε Apple TV, Smart TV ή συσκευή μετάδοσης ροής
  • Αγορά σεζόν τηλεοπτικής εκπομπής ή πάσου σεζόν: Προχωρήστε προς τα κάτω στην επιλογή «Τρόπος παρακολούθησης», επιλέξτε «Αγορά σεζόν» και στη συνέχεια επιλέξτε μια τιμή δίπλα σε μια σεζόν ή ένα πάσο σεζόν.*
   Τρόπος παρακολούθησης σε Apple TV, Smart TV ή συσκευή μετάδοσης ροής
 3. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Για να δείτε όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει, πηγαίνετε στην καρτέλα «Βιβλιοθήκη».


Αγορά ταινίας ή τηλεοπτικής εκπομπής στο iTunes για Windows

 1. Ανοίξτε το iTunes.
 2. Επιλέξτε «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές» από το αναδυόμενο μενού και, κατόπιν, κάντε κλικ στο «Store» στη γραμμή πλοήγησης.
 3. Κάντε κλικ σε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή που θέλετε να αγοράσετε.
  • Αγορά ταινίας: Κάντε κλικ στην τιμή.
  • Αγορά τηλεοπτικής εκπομπής ή πάσου σεζόν: Επιλέξτε μια σεζόν και κάντε κλικ στην τιμή. Αν υπάρχει διαθέσιμο πάσο σεζόν, κάντε κλικ στην επιλογή «Πάσο σεζόν».*
 4. Συνδεθείτε με το Apple ID σας για να ολοκληρώσετε την αγορά.

Για να δείτε όλες τις ταινίες και τις τηλεοπτικές εκπομπές που έχετε αγοράσει, επιλέξτε «Ταινίες» ή «Τηλεοπτικές εκπομπές» από το αναδυόμενο μενού και στη συνέχεια κάντε κλικ στη «Βιβλιοθήκη» στη γραμμή πλοήγησης.

*Μπορείτε να αγοράσετε ολόκληρες σεζόν μιας τηλεοπτικής εκπομπής ή να αγοράσετε ένα πάσο σεζόν για να λάβετε νέα επεισόδια όταν γίνουν διαθέσιμα. Το πάσο σεζόν για μια τηλεοπτική εκπομπή λήγει όταν όλα τα επεισόδια στη συγκεκριμένη σεζόν αποσταλούν στην υπηρεσία από τον πάροχο. Εάν αγοράσετε ένα ή περισσότερα επεισόδια μιας εκπομπής και στη συνέχεια αγοράσετε ολόκληρη τη σεζόν, η τιμή ολόκληρης της σεζόν θα μειωθεί κατά το ποσό που έχετε ήδη δαπανήσει.

Η διαθεσιμότητα και οι δυνατότητες του Store ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Μάθετε τι μπορείτε να αγοράσετε στη χώρα ή την περιοχή σας.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: