Εάν τα εσωτερικά ηχεία στο Mac δεν λειτουργούν

Εάν δεν ακούτε ήχο από τα ενσωματωμένα εσωτερικά ηχεία στο Mac, βεβαιωθείτε ότι το macOS είναι ενημερωμένο και ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας.

Χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS

Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνετε είναι να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του macOS. Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα των σημαντικών πληροφοριών σας και στη συνέχεια ενημερώστε το λογισμικό στο Mac.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ακούσετε ήχο από τα εσωτερικά ηχεία μετά την ενημέρωση του λογισμικού του υπολογιστή σας, ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου.

Αρχικά, αποσυνδέστε τυχόν εξωτερικές συσκευές ήχου από τον υπολογιστή σας. Αποσυνδέστε επίσης τυχόν καλώδια από τις θύρες USB, Thunderbolt ή τις θύρες εισόδου ήχου 3,5 mm.

  1. Από το μενού Apple , επιλέξτε «Προτιμήσεις συστήματος».
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ήχος».
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Έξοδος» και στη συνέχεια επιλέξτε τα ενσωματωμένα ηχεία. Εάν δεν βλέπετε τα ενσωματωμένα ηχεία ως επιλογή στο παράθυρο «Έξοδος», επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.
  4. Εάν το ρυθμιστικό έντασης ήχου εξόδου έχει ρυθμιστεί σε χαμηλή τιμή, μετακινήστε το ρυθμιστικό προς τα δεξιά και ελέγξτε ξανά.
  5. Εάν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο επιλογής «Σίγαση», καταργήστε την επιλογή του και ελέγξτε ξανά.
  6. Εάν εξακολουθείτε να μην ακούτε ήχο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: