Αν δείτε ένα κόκκινο εικονίδιο "X" στο iPod

Αφού συνδέσετε το iPod στον υπολογιστή σας, ενδέχεται να δείτε ένα κόκκινο εικονίδιο "X" στην οθόνη του iPod. Δείτε τι μπορείτε να κάνετε.

  1. Αποσυνδέστε το iPod από τον υπολογιστή σας.
  2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει την πιο πρόσφατη έκδοση του iTunes.
  3. Θέστε το iPod στη Λειτουργία δίσκου.
  4. Συνδέστε ξανά το iPod στον υπολογιστή σας.
  5. Επαναφέρετε το iPod.
Ημερομηνία δημοσίευσης: