Λάβετε βοήθεια για τις κλήσεις TTY σε συσκευές φωνητικής κλήσης μέσω LTE χρησιμοποιώντας iOS 8 και Verizon

Όταν πραγματοποιείτε μια κλήση TTY από iPhone 6 ή iPhone 6 Plus χρησιμοποιώντας iOS 8 και φωνητική κλήση μέσω LTE (VoLTE), ενδέχεται να μην μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μηνύματα TTY αν ένας συνομιλητής σας έχει τηλέφωνο που δεν χρησιμοποιεί VoLTE.

Αυτό το άρθρο έχει αρχειοθετηθεί και δεν ενημερώνεται πλέον από την Apple.

Όταν σε ένα από τα τηλέφωνα δεν χρησιμοποιείται φωνητική κλήση μέσω LTE, τα μηνύματα TTY μπορούν να μεταδοθούν μόνο προς μία κατεύθυνση. Αν και τα δύο τηλέφωνα χρησιμοποιούν VoLTE, μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν μηνύματα TTY κανονικά.

Για να επιλύσετε προσωρινά αυτό το πρόβλημα, πατήστε Ρυθμίσεις > Δεδομένα > Ενεργοποίηση LTE και επιλέξτε "Δεδομένα μόνο". Στη συνέχεια, επαναλάβετε την κλήση.

Ημερομηνία δημοσίευσης: