Αν το Apple Business Manager ή το Apple School Manager σάς ζητήσει να εγκρίνετε νέους όρους και προϋποθέσεις

Ορισμένες φορές, η Apple ενημερώνει το Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS, iOS ή tvOS, συνήθως όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Όταν ενημερώνεται ένα Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού, ένας διαχειριστής του Apple School Manager, ένας διαχειριστής του Apple Business Manager ή ο σύμβουλος του Προγράμματος εγγραφής συσκευών πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος, για να εξετάσει και να αποδεχτεί τους ενημερωμένους όρους.

Σχετικά με τους διαχειριστές και τους συμβούλους

Το άτομο που ολοκληρώνει την αρχική εγγραφή στο πρόγραμμα αποδέχεται επίσης τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις εκ μέρους του οργανισμού που εγγράφεται:

 • Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής, Συμφωνητικό Apple School Manager ή Συμφωνητικό Apple Business Manager
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού iOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού tvOS

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αυτό το άτομο γίνεται ο Διαχειριστής στο Apple School Manager ή στο Apple Business Manager, ή ο Σύμβουλος στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών. Στο Apple School Manager ή το Apple Business Manager, αυτό το άτομο μπορεί επίσης να ορίσει έως και τέσσερις ακόμα Διαχειριστές. Στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών, υπάρχει μόνο ένας Σύμβουλος.

Αποδοχή ενημερωμένων συμβάσεων

Αφού η Apple ενημερώσει μία από αυτές τις συμβάσεις, οποιοσδήποτε Διαχειριστής στο Apple School Manager, Διαχειριστής στο Apple Business Manager ή Σύμβουλος στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να αποδεχτεί τυχόν νέες συμβάσεις.

 • Αν είστε διαχειριστής στο Apple School Manager, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://school.apple.com.
 • Αν είστε διαχειριστής στο Apple Business Manager, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://business.apple.com.
 • Αν είστε σύμβουλος στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://deploy.apple.com.

Αν δεν αποδεχτείτε τις συμβάσεις

Οι συσκευές που είχαν εκχωρηθεί σε έναν διακομιστή Διαχείρισης φορητών συσκευών (MDM) στο Apple School Manager, το Apple Business Manager ή το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών δεν θα επηρεαστούν. Αν σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σε μια συσκευή, η συσκευή εξακολουθεί να είναι εκχωρημένη στον ίδιο διακομιστή MDM και εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση.

Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν μέχρι να γίνουν αποδεκτές οι νέες συμβάσεις:

 • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του Apple School Manager μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι διαχειριστές του Apple Business Manager μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι διαχειριστές του Προγράμματος εγγραφής συσκευών (εκτός από τον Σύμβουλο) δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην πύλη του Προγράμματος εγγραφής συσκευών, έως ότου ο Σύμβουλος αποδεχτεί τις ενημερωμένες συμβάσεις.
 • Στο Apple School Manager, το Apple Business Manager και το Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών, δεν μπορείτε να εκχωρείτε νέες συσκευές στον διακομιστή σας MDM, ακόμα και αν έχετε επιλέξει να γίνεται αυτόματα εκχώρηση των νέων αγορών σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή MDM.
 • Ο διακομιστής MDM ενδέχεται να αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος όπως «403 T_C_NOT_SIGNED» κατά την επικοινωνία με τους διακομιστές διαχείρισης συσκευών της Apple.
Ημερομηνία δημοσίευσης: