Αν το Apple Business Manager ή το Apple School Manager σάς ζητήσει να εγκρίνετε νέους όρους και προϋποθέσεις

Ορισμένες φορές, η Apple ενημερώνει το Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS, iOS ή tvOS, συνήθως όταν κυκλοφορεί μια νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος. Όταν ενημερώνεται ένα Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού, ένας διαχειριστής του Apple School Manager, ένας διαχειριστής του Apple Business Manager ή ο σύμβουλος του Προγράμματος εγγραφής συσκευών πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος, για να εξετάσει και να αποδεχτεί τους ενημερωμένους όρους.

Σχετικά με τους διαχειριστές και τους συμβούλους

Το άτομο που ολοκληρώνει την αρχική εγγραφή στο πρόγραμμα αποδέχεται επίσης τους ακόλουθους Όρους και τις Προϋποθέσεις εκ μέρους του οργανισμού που εγγράφεται:

 • Πρόγραμμα εγγραφής συσκευής, Συμφωνητικό Apple School Manager ή Συμφωνητικό Apple Business Manager
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού macOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού iOS
 • Συμφωνητικό άδειας χρήσης λογισμικού tvOS

Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, αυτό το άτομο γίνεται ο Διαχειριστής στο Apple School Manager (ASM) ή στο Apple Business Manager (ABM) ή ο Σύμβουλος στο Πρόγραμμα εγγραφής συσκευών (DEP). Στο ASM ή το ABM, αυτό το άτομο μπορεί να προσδιορίσει επίσης έως και τέσσερις ακόμα Διαχειριστές. Στο DEP, υπάρχει μόνο ένας Σύμβουλος.

Αποδοχή ενημερωμένων συμβάσεων

Όταν η Apple ενημερώσει μία από αυτές τις συμβάσεις, οποιοσδήποτε διαχειριστής του ASM ή του ABM ή ο σύμβουλος του DEP πρέπει να συνδεθεί στον ιστότοπο του προγράμματος για να αποδεχτεί τυχόν νέες συμβάσεις.

 • Αν είστε διαχειριστής στο ASM, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://school.apple.com.
 • Αν είστε διαχειριστής στο ABM, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://business.apple.com.
 • Αν είστε Σύμβουλος στο πρόγραμμα DEP, συνδεθείτε στη διεύθυνση https://deploy.apple.com.

Αν δεν αποδεχτείτε τις συμβάσεις

Οι συσκευές που έχουν εκχωρηθεί σε έναν διακομιστή Διαχείρισης κινητών συσκευών (MDM) στο ASM, το ABM ή το DEP δεν θα επηρεαστούν. Αν σβήσετε όλο το περιεχόμενο και τις ρυθμίσεις σε μια συσκευή, η συσκευή εξακολουθεί να είναι εκχωρημένη στον ίδιο διακομιστή MDM και εφαρμόζονται οι ίδιες ρυθμίσεις κατά τη διαμόρφωση.

Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν μέχρι να γίνουν αποδεκτές οι νέες συμβάσεις:

 • Οι καθηγητές και οι υπεύθυνοι διαχείρισης του ASM μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι διαχειριστές του ABM μπορούν να κάνουν επαναφορά των συνθηματικών χρηστών και να στείλουν ή να εκτυπώσουν τις πληροφορίες σύνδεσης, αλλά οι υπόλοιπες λειτουργίες του ιστότοπου θα είναι απενεργοποιημένες.
 • Οι διαχειριστές του Προγράμματος DEP (εκτός από τον σύμβουλο) δεν θα μπορούν να συνδεθούν στην πύλη του Προγράμματος εγγραφής συσκευών, έως ότου ο σύμβουλος αποδεχτεί τις ενημερωμένες συμβάσεις.
 • Στα ASM, ABM και DEP, δεν μπορείτε να εκχωρήσετε νέες συσκευές στον διακομιστή σας MDM, ακόμα και αν έχετε επιλέξει αυτόματη εκχώρηση νέων αγορών σε έναν συγκεκριμένο διακομιστή MDM.
 • Ο διακομιστής MDM ενδέχεται να αναφέρει ένα μήνυμα σφάλματος όπως "403 T_C_NOT_SIGNED” κατά την επικοινωνία με τους διακομιστές διαχείρισης συσκευών της Apple.
Published Date: