Αλλαγή του iPhone, iPad ή iPod touch σας σε συσκευή με μικρότερη χωρητικότητα

Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να βελτιστοποιήσετε το περιεχόμενό σας και να μειώσετε τη χρήση σας ώστε να αλλάξετε σε μια συσκευή με μικρότερη χωρητικότητα.

Πριν από τη μετακίνηση σε νέα συσκευή, ελέγξτε πόση από τη χωρητικότητα της τρέχουσας συσκευής σας χρησιμοποιείτε. Αν όλα τα δεδομένα σας μπορούν να χωρέσουν στη νέα συσκευή, μπορείτε να μεταφέρετε τα δεδομένα σας στη νέα συσκευή χωρίς να αφαιρέσετε τίποτα.

Αν η μετακίνηση γίνεται προς μια συσκευή μικρότερης χωρητικότητας, ενδέχεται να χρειαστεί να βελτιστοποιήσετε ή να αφαιρέσετε μέρος του υπάρχοντος περιεχομένου σας. Μάθετε τι καταλαμβάνει τον περισσότερο χώρο στη συσκευή σας από το μενού Ρυθμίσεις > Γενικά > Χώρος αποθήκευσης και χρήση iCloud > Διαχείριση χώρου αποθήκευσης. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση στο iOS.

Χρησιμοποιήστε μία ή ένα συνδυασμό από τις παρακάτω επιλογές για να περιορίσετε τη χρήση:

 

Ήχος, ταινίες, σειρές και βιβλία

Φωτογραφίες και βίντεο

Εφαρμογές

Άλλο

Μπορείτε να μειώσετε τα δεδομένα άλλων ειδών με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Επανεκκινήστε τη συσκευή σας: Το iOS διαγράφει τα προσωρινά αποθηκευμένα δεδομένα και πραγματοποιεί άλλες βελτιστοποιήσεις συστήματος όταν απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε τη συσκευή σας.
  • Συγχρονίστε τη συσκευή σας με το iTunes: Ο συγχρονισμός μετακινεί δεδομένα, όπως τα αρχεία καταγραφής, από τη συσκευή στον υπολογιστή σας. Αυτό μπορεί να μειώσει το χώρο που καταλαμβάνουν άλλου είδους δεδομένα.

 

Published Date: