Θύρες TCP και UDP που χρησιμοποιούνται από προϊόντα λογισμικού της Apple

Ενημερωθείτε για τις θύρες TCP και UDP που χρησιμοποιούνται από προϊόντα Apple, όπως το macOS και το iCloud. Πολλές από αυτές είναι γνωστές θύρες που αποτελούν πρότυπα στον κλάδο. 

Θύρες που χρησιμοποιούνται από προϊόντα της Apple

Αυτός ο οδηγός είναι ένας σύντομος οδηγός αναφοράς που αναφέρει συνήθη παραδείγματα και δεν περιλαμβάνει όλες τις θύρες. Αυτός ο οδηγός ενημερώνεται τακτικά με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες κατά το χρόνο της εκάστοτε δημοσίευσης. Για υπολογιστές υπηρεσίας και θύρες ειδικά για δίκτυα επιχειρήσεων, μάθετε σχετικά με τη χρήση προϊόντων Apple σε δίκτυα επιχειρήσεων.

Ορισμένα προγράμματα λογισμικού ενδέχεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές θύρες και υπηρεσίες, επομένως ίσως είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε λογισμικό παρακολούθησης θυρών κατά την απόφαση για τη ρύθμιση των τειχών προστασίας ή παρόμοιων σχεδίων ελέγχου πρόσβασης.

Ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν περισσότερες από αυτές τις θύρες. Για παράδειγμα, μια υπηρεσία VPN μπορεί να χρησιμοποιεί έως τέσσερις διαφορετικές θύρες. Αν βρείτε ένα προϊόν σε αυτήν τη λίστα, αναζητήστε (πλήκτρα Command-F) αυτό το όνομα στο πρόγραμμα περιήγησής σας και, κατόπιν επαναλάβετε την αναζήτησή σας (πλήκτρα Command-G) για να εντοπίσετε όλες τις παρουσίες αυτού του προϊόντος.

Μερικά τείχη προστασίας επιτρέπουν την επιλεκτική διαμόρφωση των θυρών UDP ή TCP με τον ίδιο αριθμό, επομένως, είναι σημαντικό να σημειώσετε ποιον τύπο θύρας διαμορφώνετε. Αν το τείχος προστασίας σας δεν σας επιτρέπει να καθορίσετε τον τύπο της θύρας, με τη διαμόρφωση του ενός τύπου ενδεχομένως να ρυθμιστεί και ο άλλος τύπος.

Θύρα TCP ή
UDP
Όνομα υπηρεσίας ή
πρωτοκόλλου
1
RFC2 Όνομα υπηρεσίας3 Χρησιμοποιείται από
22 TCP Ασφαλές κέλυφος (SSH), Πρωτόκολλο μεταφοράς αρχείων SSH (SFTP) και Ασφαλές αντίγραφο (scp) 4253 ssh Xcode Server (φιλοξενούμενο και απομακρυσμένο Git+SSH, απομακρυσμένο SVN+SSH)
25 TCP Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 5321 smtp

Mail (αποστολή email), iCloud Mail (αποστολή email)

53 TCP/UDP Domain Name System (DNS) 1034 domain
80 TCP Hypertext Transfer Protocol (HTTP) 2616 http World Wide Web, FaceTime, iMessage, iCloud, Χάρτες, Apple Music, iTunes Store, Podcasts, Mac App Store, Εφεδρικό αντίγραφο, Ημερολόγιο, WebDAV, AirPlay, macOS Internet Recovery, Xcode Server (εφαρμογή Xcode, φιλοξενούμενο και απομακρυσμένο Git HTTP, απομακρυσμένο SVN HTTP)
88 TCP Kerberos 4120 kerberos Kerberos, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας Κοινής χρήσης οθόνης
110 TCP Post Office Protocol (POP3), 
Authenticated Post Office Protocol (APOP)
1939 pop3 Mail (λήψη email)
123 UDP Network Time Protocol (NTP) 1305 ntp Προτιμήσεις Ημερομηνίας και ώρας, συγχρονισμός διακομιστών ώρας δικτύου, συγχρονισμός διακομιστών ώρας δικτύου Apple TV
137 UDP Windows Internet Naming Service (WINS) netbios-ns
138 UDP Υπηρεσία αυτοδύναμων πακέτων NETBIOS netbios-dgm Υπηρεσία αυτοδύναμων πακέτων Windows, Windows Network Neighborhood
139 TCP Server Message Block (SMB) netbios-ssn Κοινή χρήση αρχείων και υπηρεσίες εκτύπωσης Windows
143 TCP Internet Message Access Protocol (IMAP) 3501 imap Mail (λήψη email)
192 UDP OSU Network Monitoring System osu-nms Κατάσταση ή εντοπισμός PPP σταθμού βάσης AirPort (σε ορισμένες διαμορφώσεις), Βοήθημα διαχείρισης AirPort, AirPort Express Assistant
389 TCP Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 4511 ldap Εφαρμογές που αναζητούν διευθύνσεις, όπως το Mail και το Βιβλίο διευθύνσεων
443 TCP Secure Sockets Layer (SSL ή HTTPS) 2818 https Ιστότοποι TLS, iTunes Store, Ενημέρωση λογισμικού, Προτάσεις Spotlight, Mac App Store, Χάρτες, FaceTime, Game Center, Έλεγχος ταυτότητας iCloud και Υπηρεσίες DAV (Επαφές, Ημερολόγια, Σελιδοδείκτες), Εφεδρικά αντίγραφα και εφαρμογές iCloud (Ημερολόγια, Επαφές, Εύρεση iPhone, Εύρεση φίλων, Mail, iMessage, Έγγραφα και Ροή φωτογραφιών), iCloud Key Value Store (KVS), AirPlay, macOS Internet Recovery, Υπαγόρευση, Siri, Xcode Server (φιλοξενούμενο και απομακρυσμένο Git HTTPS, απομακρυσμένο SVN HTTPS, εγγραφή Προγραμματιστή Apple), Γνωστοποιήσεις ώθησης (, εφόσον χρειάζεται)
445 TCP Microsoft SMB Domain Server microsoft-ds
465 TCP Message Submission for Mail (Authenticated SMTP)   smtp (legacy) Mail (αποστολή email)
500 UDP Κλήσεις μέσω Wi-Fi 5996 IKEv2 Κλήσεις μέσω Wi-Fi
515 TCP Line Printer (LPR), Line Printer Daemon (LPD) printer Εκτύπωση σε εκτυπωτή δικτύου, Κοινή χρήση εκτυπωτή στο macOS
548 TCP Apple Filing Protocol (AFP) μέσω TCP afpovertcp AppleShare, Κοινή χρήση προσωπικών αρχείων, Υπηρεσία αρχείων της Apple
554 TCP/UDP Real Time Streaming Protocol (RTSP) 2326 rtsp AirPlay, συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων σε ροή
587 TCP Message Submission for Mail (Authenticated SMTP) 4409 submission Mail (αποστολή email), iCloud Mail (έλεγχος ταυτότητας SMTP)
631 TCP Internet Printing Protocol (IPP) 2910 ipp Κοινή χρήση εκτυπωτή macOS, εκτύπωση σε πολλούς κοινούς υπολογιστές
636 TCP Secure LDAP ldaps
749 TCP/UDP Kerberos 5 admin/changepw kerberos-adm
993 TCP Mail IMAP SSL imaps iCloud Mail (SSL IMAP)
995 TCP/UDP Mail POP SSL pop3s
1900 UDP SSDP ssdp Bonjour
2195 TCP Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης της Apple (APNS) —  Γνωστοποιήσεις ώθησης
2196 TCP Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης της Apple (APNS) —  Υπηρεσία ανάδρασης
2197 TCP Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης της Apple (APNS) Γνωστοποιήσεις ώθησης
3031 TCP/UDP Remote AppleEvents eppc Σύνδεση προγραμμάτων, Απομακρυσμένα γεγονότα Apple
3283 TCP/UDP Apple Remote Desktop και Τάξη net-assistant, classroom Apple Remote Desktop
3284 TCP Μεταφορά αρχείων Τάξης classroom Εφαρμογή «Τάξη» (κοινή χρήση εγγράφων)
3285 TCP Εφαρμογή «Τάξη» classroom Εφαρμογή «Τάξη»
3478–3497 UDP nat-stun-port - ipether232port FaceTime, Game Center
3689 TCP Digital Audio Access Protocol (DAAP) daap Κοινή χρήση μουσικής iTunes, AirPlay
3690 TCP/UDP Subversion svn Xcode Server (ανώνυμο απομακρυσμένο SVN)
4398 UDP Game Center
4500 UDP Κλήσεις μέσω Wi-Fi 5996 IKEv2 Κλήσεις μέσω Wi-Fi
5100 TCP socalia Κοινή χρήση κάμερας και σαρωτή macOS
5223 TCP Υπηρεσία γνωστοποιήσεων ώθησης της Apple (APNS) Υπηρεσίες DAV iCloud (Επαφές, Ημερολόγια, Σελιδοδείκτες), Γνωστοποιήσεις ώθησης, FaceTime, iMessage, Game Center, Ροή φωτογραφιών
5228 TCP Προτάσεις Spotlight, Siri
5297 TCP Μηνύματα (τοπική κίνηση)
5350 UDP NAT Port Mapping Protocol Announcements Bonjour
5351 UDP NAT Port Mapping Protocol nat-pmp Bonjour
5353 UDP Multicast DNS (MDNS) 3927 mdns Bonjour, AirPlay, Οικιακή κοινή χρήση, Εντοπισμός εκτυπωτή
5900 TCP/UDP Remote Framebuffer 6143 rfb Apple Remote Desktop, Κοινή χρήση οθόνης
8000–8999 TCP irdmi Υπηρεσία Web, ροές iTunes Radio
9100 TCP Printing Εκτύπωση σε συγκεκριμένους εκτυπωτές δικτύου
9418 TCP/UDP git pack transfer git Xcode Server (απομακρυσμένο git)
16384–16403 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — Μηνύματα (RTP, RTCP ήχου, RTP, RTCP βίντεο)
16384–16387 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) connected, — FaceTime, Game Center
16393–16402 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) FaceTime, Game Center
16403–16472 UDP Real-Time Transport Protocol (RTP), Real-Time Control Protocol (RTCP) Game Center
42000–42999 TCP Ροές iTunes Radio
49152–65535 TCP Xsan Πρόσβαση συστήματος αρχείων Xsan

1. Η υπηρεσία έχει καταχωριστεί στην Αρχή εκχώρησης αριθμών Διαδικτύου (Internet Assigned Numbers Authority), εκτός από τις περιπτώσεις με την επισήμανση «μη καταχωρισμένη χρήση». 

2. Ο αριθμός ενός εγγράφου Request for Comment (RFC) που ορίζει την υπηρεσία ή το πρωτόκολλο. Τα έγγραφα RFC τηρούνται στον ιστότοπο RFC Editor.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Μάθετε περισσότερα

Το τείχος προστασίας εφαρμογής στο macOS δεν είναι τείχος προστασίας που βασίζεται σε θύρα. Ελέγχει την πρόσβαση κατά εφαρμογή και όχι κατά θύρα. 

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: