Αποθήκευση εγγράφου ως πακέτου ή ως μονού αρχείου στις εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote

Οι εφαρμογές Pages, Numbers και Keynote σας δίνουν τη δυνατότητα να επιλέξετε πώς θα αποθηκεύετε τα αρχεία για καλύτερη συμβατότητα. 

Αν εργάζεστε με τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote και έχετε δημιουργήσει ένα αρχείο που υπερβαίνει σε μέγεθος τα 500 MB, η αποθήκευσή του ως πακέτου συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε. Ένα πακέτο είναι μια συλλογή αρχείων που το Mac διαβάζει ως ένα αρχείο. Από προεπιλογή, οι εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote αποθηκεύουν αυτόματα ένα έγγραφο, ένα υπολογιστικό φύλλο ή μια παρουσίαση ως μονό αρχείο.

Αν οι ταινίες δεν αναπαράγονται σωστά στο Keynote, αποθηκεύστε την παρουσίασή σας ως πακέτο και όχι ως μονό αρχείο.

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα απόδοσης με τις εφαρμογές Pages, Numbers ή Keynote και δεν σχεδιάζετε να στείλετε ή να αποθηκεύσετε ένα έγγραφο χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία αποθήκευσης στο cloud τρίτου παρόχου, τότε αποθηκεύστε το ως πακέτο. Διαφορετικά, είναι καλύτερο να το αποθηκεύσετε ως μονό αρχείο. 


Αποθήκευση ως πακέτου ή ως μονού αρχείου

Αν το έγγραφό σας έχει μέγεθος 500 MB και άνω, ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποθηκεύσετε το έγγραφο, το υπολογιστικό φύλλο ή την παρουσίασή σας ως πακέτο. Αυτό μπορεί να συμβεί αν δεν χρησιμοποιείτε μορφοποίηση Apple File System (APFS) ή αν έχετε μια παλαιότερη έκδοση των εφαρμογών Pages, Numbers ή Keynote.

Επιλέξτε «Διατήρηση μονού αρχείου», αν σκοπεύετε να στείλετε το έγγραφό σας σε μια υπηρεσία διαδικτύου εκτός του iCloud, όπως το iTunes U, το Dropbox, το Gmail ή άλλον ιστότοπο στον οποίο αποστέλλετε αρχεία μέσω του προγράμματος περιήγησής σας.

Επιλέξτε «Χρήση πακέτου», αν αποθηκεύετε το έγγραφό σας στη μονάδα σκληρού δίσκου σας ή αν παρουσιάζονται δρομείς αναμονής ή αργή απόδοση κατά την επεξεργασία του εγγράφου σας.

Μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ ενός μονού αρχείου και ενός πακέτου ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε το αρχείο σας. Κατόπιν, επιλέξτε Αρχείο > Προηγμένα > Αλλαγή τύπου αρχείου και επιλέξτε τον τύπο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.


Αν το πακέτο είναι κατεστραμμένο και δεν είναι δυνατό το άνοιγμά του

Ορισμένες φορές, τα έγγραφα που αποθηκεύονται ως πακέτα καταστρέφονται όταν αποστέλλονται σε υπηρεσίες email ή κοινής χρήσης αρχείων σε ένα πρόγραμμα περιήγησης. Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε το αρχείο, θα εμφανιστεί η ειδοποίηση «Δεν είναι δυνατό το άνοιγμα του [έγγραφο] αυτήν τη στιγμή».

Αν εμφανιστεί αυτή η ειδοποίηση, ζητήστε από τον κάτοχο του αρχείου να το αποθηκεύσει ως μονό αρχείο και να σας το στείλει.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: