Πώς προσδιορίζει το iOS το ασύρματο δίκτυο στο οποίο θα εισέλθει αυτόματα

Κατά την αυτόματη είσοδο σε δίκτυα, το iOS ξεκινά από το δίκτυο που προτιμάται περισσότερο και, κατόπιν, ακολουθούν τα ιδιωτικά δίκτυα και έπειτα τα δημόσια.

Όταν η συσκευή iOS αξιολογήσει τα SSID (service set identifier) και καθορίσει σε ποιο δίκτυο θα εισέλθει αυτόματα, θα προσπαθήσει να συνδεθεί στα δίκτυα με την εξής σειρά:

  1. Το «πιο προτιμώμενο» δίκτυο
  2. Το ιδιωτικό δίκτυο στο οποίο έχετε εισέλθει πιο πρόσφατα
  3. Ένα ιδιωτικό δίκτυο
  4. Ένα δημόσιο δίκτυο

Τα δημόσια δίκτυα έχουν σχεδιαστεί για πρόσβαση από το κοινό σε δημόσιους χώρους, π.χ. σε ξενοδοχεία, αεροδρόμια ή καφέ. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν τα δίκτυα Hotspot 2.0, Passpoint, EAP-SIM ή τις συνδέσεις Wi-Fi που παρέχονται από ορισμένους φορείς κινητής τηλεφωνίας και παρόχους καλωδιακών υπηρεσιών. Τα ιδιωτικά δίκτυα είναι οποιαδήποτε άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν διαμορφωθεί σε σπίτια και γραφεία, καθώς και του Προσωπικού hotspot στη συσκευή iOS σας.

Τα γνωστά δίκτυα «βαθμολογούνται» με βάση τις ενέργειές σας. Αν μεταβείτε χειροκίνητα σε ένα SSID, η βαθμολογία του θα αυξηθεί. Αν αποσυνδεθείτε χειροκίνητα από ένα SSID, η βαθμολογία του θα μειωθεί. Τα «πιο προτιμώμενα» δίκτυα έχουν υψηλότερες βαθμολογίες.

Αν το iOS εντοπίσει πολλά δίκτυα μετά την αξιολόγηση των παραπάνω κριτηρίων, θέτει σε προτεραιότητα τα SSID με υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και επιλέγει ένα δίκτυο με βάση την εξής σειρά:

  Κατηγορία δικτύου Ασφάλεια δικτύου
1 Ιδιωτικό EAP
2 Ιδιωτικό WPA3
3 Ιδιωτικό WPA2/WPA
4 Ιδιωτικό WEP
5 Ιδιωτικό Μη ασφαλές/Ανοιχτό
6 Δημόσιο HS2.0/Passpoint
7 Δημόσιο EAP
8 Δημόσιο WPA3
9 Δημόσιο WPA2/WPA
10 Δημόσιο WEP
11 Δημόσιο Μη ασφαλές/Ανοιχτό

Σε περίπτωση που το iOS εντοπίσει πολλά δίκτυα της ίδιας κατηγορίας και με το ίδιο επίπεδο ασφάλειας, θα επιλέξει το SSID με την πιο ισχυρή ένδειξη λαμβανόμενου σήματος (RSSI). Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ένδειξη RSSI και την περιαγωγή σε ασύρματα δίκτυα για επιχειρήσεις.

Πληροφορίες για την αυτόματη είσοδο μετά από επανεκκίνηση

Μετά από μια επανεκκίνηση, τα διαπιστευτήρια Wi-Fi του iOS θα είναι διαθέσιμα μόνο αφότου ξεκλειδώσετε τη συσκευή σας. Το iOS θα περιμένει να ξεκλειδωθεί η συσκευή, πριν να πραγματοποιήσει αυτόματη είσοδο σε οποιοδήποτε κοντινό δίκτυο.

Ημερομηνία δημοσίευσης: