Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για μετάδοση μουσικής, podcast και άλλου περιεχομένου ήχου μέσω ροής στο Apple TV, στο HomePod ή σε ηχεία συμβατά με το AirPlay.

 

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από iPhone, iPad ή iPod touch

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο ελέγχου για να μεταδώσετε γρήγορα ήχο μέσω ροής από τη συσκευή iOS στο Apple TV, στο HomePod ή σε ηχείο συμβατό με το AirPlay.

 1. Ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου.
 2. Πατήστε παρατεταμένα την κάρτα ήχου στην επάνω δεξιά γωνία και, στη συνέχεια, πατήστε .
 3. Πατήστε ένα ηχείο ή πατήστε πολλά ηχεία για να μεταδώσετε το ίδιο περιεχόμενο ήχου μέσω ροής σε όλα τα ηχεία με το AirPlay 2.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από μια εφαρμογή που χρησιμοποιείτε στη συσκευή iOS. Απλώς ανοίξτε την εφαρμογή, πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα ηχείο.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Apple TV

Για τη μετάδοση ήχου από ένα βίντεο που βλέπετε στο Apple TV μέσω ροής στο HomePod ή σε ηχείο συμβατό με το AirPlay:

 1. Σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου Apple TV.
 2. Επιλέξτε «Ήχος».
 3. Επιλέξτε ένα ηχείο.

Μπορείτε επίσης να μεταδώσετε μέσω ροής μουσική που ακούτε στο Apple TV. Απλώς σαρώστε προς τα κάτω από το επάνω μέρος του τηλεχειριστηρίου Apple TV, επιλέξτε και κατόπιν επιλέξτε ένα ηχείο. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το  στο τηλεχειριστήριο Apple TV και επιλέξτε ένα ηχείο.

Θέλετε να αναπαραγάγετε ήχο σε πολλά ηχεία; Με το AirPlay 2, μπορείτε να αναπαραγάγετε το ίδιο περιεχόμενο ήχου σε πολλά ηχεία που έχετε εγκαταστήσει στο σπίτι σας.

Η αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Apple TV σε HomePod είναι επί του παρόντος σε beta.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από το iTunes

Για τη μετάδοση ήχου μέσω ροής από το iTunes στο HomePod, το Apple TV ή σε ένα ηχείο συμβατό με το AirPlay, βεβαιωθείτε ότι ο Mac και το συμβατό με το AirPlay ηχείο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet. Στη συνέχεια, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

 1. Στον Mac, ανοίξτε το iTunes.
 2. Στα δεξιά του ρυθμιστικού έντασης ήχου στο iTunes, κάντε κλικ στο .
 3. Κάντε κλικ στο ηχείο στο οποίο θέλετε να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής. Θέλετε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω AirPlay σε πολλές συσκευές; Απλώς κάντε κλικ στα ηχεία στα οποία θέλετε να μεταδώσετε περιεχόμενο μέσω AirPlay.

Αναπαραγωγή ήχου μέσω AirPlay από Mac

Για τη μετάδοση ήχου μέσω ροής από τον Mac στο Apple TV, στο HomePod ή σε ηχείο συμβατό με το AirPlay:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο Mac και το ηχείο είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi ή Ethernet.
 2. Μεταβείτε στο μενού Apple () > Προτιμήσεις συστήματος > Ήχος.
 3. Κάτω από την επιλογή «Συσκευή εξόδου», επιλέξτε το ηχείο στο οποίο θέλετε να μεταδώσετε ήχο μέσω ροής.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές εξόδου ήχου κάνοντας κλικ στο  στη γραμμή μενού, επιλέξτε «Εμφάνιση έντασης ήχου στη γραμμή μενού».

Published Date: