Χρήση της λύσης MDM για τη διαχείριση του Κλειδώματος ενεργοποίησης και της Λειτουργίας απώλειας

Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το Κλείδωμα ενεργοποίησης της Εύρεσης και τη Λειτουργία απώλειας σε επιβλεπόμενες συσκευές, με τη Διαχείριση φορητών συσκευών (MDM).

Το άρθρο αυτό απευθύνεται σε διαχειριστές συστημάτων σε επιχειρήσεις και εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Το Κλείδωμα ενεργοποίησης είναι μια λειτουργία της Εύρεσης. Έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί ασφαλείς τις πληροφορίες και να εμποδίζει την εκ νέου ενεργοποίηση συσκευών που έχουν χαθεί ή κλαπεί. Η Λειτουργία απώλειας χρησιμοποιείται για το κλείδωμα μιας συσκευής που έχει χαθεί, την εμφάνιση ενός μηνύματος στην οθόνη της, καθώς και για την εύρεση της θέσης της συσκευής.

Μάθετε πώς μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία MDM για να διαχειρίζεστε το Κλείδωμα ενεργοποίησης και τη Λειτουργία απώλειας σε επιβλεπόμενες συσκευές.

Κλείδωμα ενεργοποίησης σε επιβλεπόμενες συσκευές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συμβατή λύση MDM για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης κατά τη διαμόρφωση ή όταν ο χρήστης ενεργοποιεί την Εύρεση. Στη συνέχεια, μπορείτε να καταργήσετε το Κλείδωμα ενεργοποίησης για να σβήσετε τη συσκευή και να την αναπτύξετε για έναν νέο χρήστη. Μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε το Κλείδωμα ενεργοποίησης με τη Διαχείριση προφίλ. Εναλλακτικά, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της λύσης MDM για λεπτομέρειες.

Λειτουργία απώλειας και Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας

Αν έχει ενεργοποιηθεί η Εύρεση, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει τη Λειτουργία απώλειας κατά τη σύνδεση στο iCloud. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τη Λειτουργία απώλειας για να κλειδώσει μια συσκευή που έχει χαθεί και να παρακολουθήσει τη θέση της. 

Με το iOS 9.3 ή νεότερη έκδοση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λύση MDM για να θέσετε μια επιβλεπόμενη συσκευή σε Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας. Η Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας είναι μια αποκλειστική λειτουργία που πρέπει να απενεργοποιήσετε προκειμένου η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά από οποιοδήποτε άτομο. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα στη συσκευή ενώ η συσκευή βρίσκεται σε Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας. Όμως, μόνο ο διακομιστής MDM μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στις πληροφορίες θέσης της συσκευής όταν η συσκευή βρίσκεται σε Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας. Ο χρήστης δεν μπορεί να ξεκλειδώσει τη συσκευή μέχρι να απενεργοποιήσετε τη Διαχειριζόμενη λειτουργία απώλειας. Ο χρήστης ειδοποιείται αν οποιοδήποτε άτομο απόκτησε πρόσβαση σε πληροφορίες θέσης σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της λύσης MDM για πρόσθετες λεπτομέρειες.

Κλείδωμα ενεργοποίησης σε μη επιβλεπόμενες συσκευές

Η λύση MDM δεν μπορεί να ελέγξει το Κλείδωμα ενεργοποίησης σε μη επιβλεπόμενες συσκευές. Σε μια μη επιβλεπόμενη συσκευή, το Κλείδωμα ενεργοποίησης ενεργοποιείται όταν ο χρήστης συνδεθεί στο iCloud και ενεργοποιήσει την Εύρεση.

Αν αναπτύσσετε μη επιβλεπόμενες συσκευές, ο προηγούμενος χρήστης πρέπει να απενεργοποιήσει την Εύρεση πριν αναπτύξετε τη συσκευή για έναν νέο χρήστη. Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο iPhone, το iPad ή το iPod touch, μπορεί να την απενεργοποιήσει μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > [το όνομά σας] > iCloud > Εύρεση [συσκευή].*
  • Αν ο χρήστης έχει πρόσβαση στο Mac, μπορεί να την απενεργοποιήσει μεταβαίνοντας στις Προτιμήσεις συστήματος > Apple ID > iCloud > Εύρεση Mac.*
  • Αν ο χρήστης δεν έχει πρόσβαση στη συσκευή του, μπορεί να συνδεθεί στο iCloud.com ή στην εφαρμογή Εύρεση σε κάποια άλλη συσκευή, να διαγράψει τη συσκευή του και, κατόπιν, να την αφαιρέσει από τη λίστα συσκευών.

Η εφαρμογή Εύρεση είναι διαθέσιμη στο iOS 13το iPadOS, και το macOS Catalina.

Ημερομηνία δημοσίευσης: