Χρήση οθόνης Handy Tech BasicBraille με το VoiceOver

 Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη μπράιγ HandyTech Basic Braille με το VoiceOver στο iPhone, iPad ή iPod touch, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές. 

Οι παρακάτω εντολές πλήκτρων για συγκεκριμένες συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις εξής οθόνες:

  • Basic Braille 16
  • Basic Braille 20
  • Basic Braille 32
  • Basic Braille 40
  • Basic Braille 48
  • Basic Braille 64
  • Basic Braille 80

Για να είστε σίγουροι ότι η οθόνη μπράιγ χρησιμοποιεί τον κατάλληλο πίνακα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS.

Πλοήγηση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο 1
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο 4
Πρώτο στοιχείο 1 + 2 + 3
Τελευταίο στοιχείο 4 + 5 + 6
Μετάβαση στη γραμμή κατάστασης 2 + 3 + 4
Ενεργοποίηση του κουμπιού «Πίσω», αν υπάρχει 1 + 2

Κύλιση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Κύλιση μίας σελίδας προς τα αριστερά 2 + 4 + 6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα δεξιά 1 + 3 + 5
Κύλιση μίας σελίδας προς τα επάνω 3 + 4 + 5 + 6
Κύλιση μίας σελίδας προς τα κάτω 1 + 4 + 5 + 6

Ρότορας

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα 3
Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ρότορα 6
Επιλογή της προηγούμενης ρύθμισης ρότορα 2 + 3
Επιλογή της επόμενης ρύθμισης ρότορα 5 + 6

Αλληλεπίδραση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Διπλό πάτημα στο επιλεγμένο στοιχείο Δρομολογητής
Επιλογή του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας 3 + 6
Ενεργοποίηση κουμπιού Αφετηρίας 1 + 2 + 5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Delete 1 + 4 + 5
Ενεργοποίηση του πλήκτρου Return 1 + 5
Ενεργοποίηση κουμπιού αύξησης έντασης 3 + 4 + 5
Ενεργοποίηση κουμπιού μείωσης έντασης 1 + 2 + 6
Ενεργοποίηση του πλήκτρου εξαγωγής 1 + 4 + 6

Ανάγνωση

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ανάγνωση σελίδας από το επιλεγμένο στοιχείο 1 + 2 + 3 + 5
Ανάγνωση σελίδας από την κορυφή 2 + 4 + 5 + 6
Εκφώνηση των αριθμών σελίδων ή των γραμμών που εμφανίζονται 3 + 4

Επεξεργασία

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Επιλογή όλων 2 + 3 + 4 + 6
Επιλογή κειμένου 2 + 5 + 6
Κατάργηση επιλογής κειμένου 2 + 3 + 5
Πλήκτρο Tab 2 + 3 + 4 + 5
Πλήκτρα Shift και Tab 1 + 2 + 5 + 6
Αποκοπή 1 + 3 + 4 + 6
Αντιγραφή 1 + 4
Επικόλληση 1 + 2 + 3 + 6
Αναίρεση 1 + 3 + 5 + 6
Επανάληψη 2 + 3 + 4 + 6
Αλλαγή της ετικέτας ενός στοιχείου 1 + 2 + 3 + 4 + 6

Χειρισμός

VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουρτίνας οθόνης 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Παύση ή συνέχιση εκφώνησης 1 + 2 + 3 + 4
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εκφώνησης 1 + 3 + 4
Βοήθεια VoiceOver 1 + 3

Μπράιγ

Ενέργεια VoiceOver Πλήκτρο οθόνης
Εναλλαγή εκτεταμένης περιγραφής κατάστασης Δρομολογητής κατάστασης
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα αριστερά 2
Μετατόπιση γραφής Μπράιγ στα δεξιά 5
Εναλλαγή ιστορικού ανακοινώσεων 1 + 3 + 4 + 5
Επόμενο μοντέλο εξόδου 1 + 2 + 4 + 5
Επόμενο μοντέλο εισόδου 2 + 3 + 6

Οι οθόνες HandyTech BasicBraille δεν διαθέτουν πλήκτρα εισαγωγής Perkins, επομένως δεν λειτουργούν με τις Κοινές εντολές μπράιγ για το VoiceOver.

Αντίθετα, οι οθόνες HandyTech BasicBraille διαθέτουν έξι κουμπιά, αριθμημένα από το 1 έως το 6. Τα κουμπιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατά προσέγγιση εκτέλεση των κοινών εντολών που χρησιμοποιούν οι χρήστες στις οθόνες με πλήκτρα εισαγωγής τύπου Perkins, όπως οι Κουκκίδες 1 έως 8 και το πλήκτρο διαστήματος.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: