Δίσκοι εφεδρικών αντιγράφων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με το Time Machine

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το Time Machine για να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα του Mac σας, χρειάζεστε έναν από τους εξής τύπους συσκευών αποθήκευσης.


Εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη στο Mac σας

Το Time Machine μπορεί να δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα σε μια εξωτερική μονάδα δίσκου που είναι συνδεδεμένη σε μια θύρα USB, Thunderbolt ή FireWire στο Mac σας. Αν ο δίσκος δεν χρησιμοποιεί τη σωστή μορφή, το Time Machine θα σας ζητήσει να τον διαγράψετε. 


Συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη σε δίκτυο (NAS) που υποστηρίζει το Time Machine μέσω SMB

Πολλές συσκευές NAS τρίτων κατασκευαστών υποστηρίζουν το Time Machine μέσω SMB. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε το πληροφοριακό υλικό για τη συσκευή NAS. 


Mac σε κοινή χρήση ως προορισμός δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine

Για να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο Mac στο δίκτυό σας ως προορισμό δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine, ολοκληρώστε αυτά τα βήματα στο άλλο Mac.

macOS Ventura ή νεότερη έκδοση

 1. Στο Mac που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine, επιλέξτε το μενού Apple  > Ρυθμίσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή «Γενικά» στην πλαϊνή στήλη και κατόπιν στην επιλογή «Κοινή χρήση» στα δεξιά.
 3. Ενεργοποιήστε την Κοινή χρήση αρχείων. Μπορεί να σας ζητηθεί να εισαγάγετε το συνθηματικό διαχειριστή.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί πληροφοριών  δίπλα στην Κοινή χρήση αρχείων.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) κάτω από τη λίστα «Κοινόχρηστοι φάκελοι» και κατόπιν επιλέξτε έναν φάκελο που θα τον χρησιμοποιήσετε για τα εφεδρικά αντίγραφα του Time Machine.
 6. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στον φάκελο που προσθέσατε και κατόπιν επιλέξτε «Προηγμένες επιλογές» από το μενού συντομεύσεων που εμφανίζεται.
  Ρυθμίσεις κοινής χρήσης, Προηγμένες επιλογές
 7. Επιλέξτε «Κοινή χρήση ως προορισμού εφεδρικού αντιγράφου Time Machine» και κατόπιν κάντε κλικ στο OK.

Κατά τη διαμόρφωση του Time Machine στους άλλους υπολογιστές Mac που διαθέτετε, θα πρέπει τώρα να μπορείτε να επιλέξετε τον κοινόχρηστο φάκελο ως δίσκο εφεδρικών αντιγράφων.

Παλαιότερες εκδόσεις του macOS

 1. Στο Mac που θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων του Time Machine, επιλέξτε το μενού Apple  > Προτιμήσεις συστήματος.
 2. Κάντε κλικ στην «Κοινή χρήση».
 3. Από τη λίστα υπηρεσιών στα αριστερά, επιλέξτε «Κοινή χρήση αρχείων».
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) κάτω από τη λίστα «Κοινόχρηστοι φάκελοι» στα δεξιά και κατόπιν επιλέξτε έναν φάκελο που θα τον χρησιμοποιήσετε για τα εφεδρικά αντίγραφα του Time Machine.
 5. Κάντε κλικ πατώντας το πλήκτρο Control στον φάκελο που προσθέσατε και κατόπιν επιλέξτε «Προηγμένες επιλογές» από το μενού συντομεύσεων που εμφανίζεται.
  Προτιμήσεις κοινής χρήσης, Προηγμένες επιλογές
 6. Επιλέξτε «Κοινή χρήση ως προορισμού εφεδρικού αντιγράφου Time Machine» και κατόπιν κάντε κλικ στο OK.

Κατά τη διαμόρφωση του Time Machine στους άλλους υπολογιστές Mac που διαθέτετε, θα πρέπει τώρα να μπορείτε να επιλέξετε τον κοινόχρηστο φάκελο ως δίσκο εφεδρικών αντιγράφων.


Εξωτερική μονάδα δίσκου συνδεδεμένη σε σταθμό βάσης AirPort Extreme (802.11ac) ή AirPort Time Capsule

Το Time Machine μπορεί να δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα σε μια εξωτερική μονάδα USB που είναι συνδεδεμένη σε σταθμό βάσης AirPort Extreme (μοντέλο 802.11ac) ή AirPort Time Capsule.

 1. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου απευθείας στο Mac σας και κατόπιν χρησιμοποιήστε το Βοήθημα δίσκων για να τη σβήσετε.
 2. Συνδέστε τη μονάδα δίσκου σε μια θύρα USB του σταθμού βάσης AirPort και κατόπιν ενεργοποιήστε το.
 3. Ανοίξτε το Βοήθημα AirPort, επιλέξτε τον σταθμό βάσης σας και κάντε κλικ στην επιλογή «Επεξεργασία» για να δείτε τις ρυθμίσεις του.
 4. Κάντε κλικ στην καρτέλα «Δίσκοι» στο παράθυρο ρυθμίσεων.
 5. Επιλέξτε τον δίσκο εφεδρικών αντιγράφων από τη λίστα των διαμερισμάτων και κατόπιν επιλέξτε «Enable file sharing» (Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων): 
  Παράθυρο Βοηθήματος AirPort με την καρτέλα «Δίσκοι» και την «Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων» επιλεγμένη
 6. Αν πρόκειται να δημιουργήσουν εφεδρικά αντίγραφα σε αυτόν τον δίσκο με το Time Machine περισσότεροι από ένας χρήστες στο δίκτυό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο μενού «Secure Shared Disks» (Ασφαλείς κοινόχρηστοι δίσκοι), για να διασφαλίσετε ότι κάθε χρήστης θα μπορεί να βλέπει μόνο τα δικά του εφεδρικά αντίγραφα και όχι τα δικά σας. Επιλέξτε «Με λογαριασμούς» από το μενού και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί προσθήκης (+) για να προσθέσετε χρήστες.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή «Ενημέρωση», για να γίνει επανεκκίνηση του σταθμού βάσης σας και να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.


AirPort Time Capsule

Το Time Machine μπορεί να δημιουργήσει εφεδρικά αντίγραφα στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο ενός AirPort Time Capsule στο δίκτυό σας.


Μάθετε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης: