Πληροφορίες σχετικά με τις επείγουσες ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις κυβέρνησης στο iPhone και το Apple Watch

Μάθετε πώς να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις επείγουσες ειδοποιήσεις και τις ειδοποιήσεις κυβέρνησης στο iPhone και το Apple Watch.

Στο iPhone και το Apple Watch, μπορείτε να λαμβάνετε επείγουσες ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις κυβέρνησης. Σε επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να δείτε τα ακόλουθα:

  • Ειδοποιήσεις που εκδόθηκαν από την κυβέρνηση της χώρας ή της περιοχής σας
  • Ειδοποιήσεις που αφορούν επικείμενες απειλές για την ασφάλεια ή τη ζωή σας
  • Ειδοποιήσεις για έκτακτες καιρικές συνθήκες
  • Ειδοποιήσεις AMBER alert (America's Missing: Broadcast Emergency Response)*

*Οι ειδοποιήσεις AMBER δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Ειδοποιήσεων κυβέρνησης

Από προεπιλογή, οι Ειδοποιήσεις κυβέρνησης είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή σας.* Όταν λαμβάνετε μια ειδοποίηση κυβέρνησης, ακούγεται ένας ειδικός ήχος που μοιάζει με συναγερμό. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτών των ειδοποιήσεων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γνωστοποιήσεις.
  2. Μετακινηθείτε με κύλιση στο τέλος της οθόνης.
  3. Στην περιοχή "Ειδοποιήσεις κυβέρνησης", ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε αυτόν τον τύπο ειδοποίησης.*

*Οι Ειδοποιήσεις κυβέρνησης υποστηρίζονται όταν χρησιμοποιείτε μια κάρτα SIM από έναν υποστηριζόμενο φορέα κινητής τηλεφωνίας. Το Apple Watch σας μπορεί να λαμβάνει αυτές τις ειδοποιήσεις εάν το iPhone σας μπορεί να τις λαμβάνει και βρίσκεται σε κοντινή απόσταση ή εάν το Apple Watch σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Αν έχετε ένα πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας από υποστηριζόμενο φορέα, το Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) μπορεί να λαμβάνει αυτές τις ειδοποιήσεις χωρίς να βρίσκεται κοντά το iPhone σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον φορέα κινητής τηλεφωνίας. 

*Σε ορισμένες χώρες, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η απενεργοποίηση των Ειδοποιήσεων κυβέρνησης.

Ημερομηνία δημοσίευσης: