Σχετικά με την ενημέρωση OS X Mountain Lion 10.8.4

Μάθετε πληροφορίες για την ενημέρωση OS X Mountain Lion 10.8.4.

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion 10.8.4 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion και συμπεριλαμβάνει νέες δυνατότητες και επιδιορθώσεις.

Ενημέρωση του συστήματός σας

 1. Πριν από την εγκατάσταση πρέπει να δημιουργήσετε ένα εφεδρικό αντίγραφο του συστήματός σας. Για αυτό το σκοπό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Time Machine.
 2. Μην διακόψετε τη διαδικασία εγκατάστασης όταν ξεκινήσετε την ενημέρωση του συστήματός σας.
 3. Ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε μη αναμενόμενα αποτελέσματα αν έχετε εγκαταστήσει τροποποιήσεις λογισμικού συστήματος τρίτων ή αν έχετε τροποποιήσει το λειτουργικό σύστημα με άλλα μέσα.
 4. Κάντε κλικ στο μενού Apple () και επιλέξτε Ενημέρωση λογισμικού, για να κάνετε έλεγχο για το πιο πρόσφατο λογισμικό της Apple μέσω του Mac App Store, συμπεριλαμβανομένης αυτής της ενημέρωσης.
 5. Ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλες ενημερώσεις λογισμικού που είναι διαθέσιμες για τον υπολογιστή σας, τις οποίες πρέπει να εγκαταστήσετε. Έχετε υπόψη σας ότι, το μέγεθος μιας ενημέρωσης μπορεί να διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή όταν εγκαθίσταται με την Ενημέρωση λογισμικού. Επίσης, ορισμένες ενημερώσεις πρέπει να εγκατασταθούν πριν από άλλες.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη του χειροκίνητου προγράμματος εγκατάστασης ενημερώσεων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη όταν πρέπει να ενημερώσετε πολλούς υπολογιστές αλλά θέλετε να πραγματοποιήσετε λήψη της ενημέρωσης μόνο μία φορά. Αυτές οι εκδόσεις των αυτόνομων προγραμμάτων εγκατάστασης είναι διαθέσιμες από τις Λήψεις της Υποστήριξης Apple

Πληροφορίες για την ενημέρωση

Η ενημέρωση OS X Mountain Lion 10.8.4 συνιστάται για όλους τους χρήστες του OS X Mountain Lion και συμπεριλαμβάνει νέες δυνατότητες και επιδιορθώσεις οι οποίες βελτιώνουν τη σταθερότητα, τη συμβατότητα και την ασφάλεια του Mac σας, όπως οι εξής:

 • Βελτιώσεις συμβατότητας κατά τη σύνδεση με ορισμένα εταιρικά δίκτυα Wi-Fi
 • Βελτιώσεις συμβατότητας Microsoft Exchange στο Ημερολόγιο
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο αποτρέπει τις κλήσεις FaceTime προς αριθμούς τηλεφώνου εκτός των ΗΠΑ
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει τον προγραμματισμένη μετάβαση σε κατάσταση ύπνου μετά τη χρήση του Boot Camp
 • Βελτίωση της συμβατότητας VoiceOver σε κείμενο και σε έγγραφα PDF
 • Συμπεριλαμβάνει το Safari 6.0.5, το οποίο βελτιώνει τη σταθερότητα σε ορισμένους ιστότοπους που διαθέτουν δυνατότητες συνομιλίας και παιχνίδια
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αλλάξει τη σειρά των μηνυμάτων iMessage στην εφαρμογή Μηνύματα
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα στο οποίο τα γενέθλια στο Ημερολόγιο ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά σε ορισμένες ζώνες ώρας
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει τη διατήρηση της εικόνας φόντου του γραφείου εργασίας μετά την επανεκκίνηση
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει την αποθήκευση εγγράφων σε έναν διακομιστή χρησιμοποιώντας SMB
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει το άνοιγμα ορισμένων αρχείων μετά την αντιγραφή τους σε έναν τόμο που ονομάζεται «Home»
 • Μια επιδιόρθωση για ένα ζήτημα το οποίο ενδέχεται να αποτρέψει την εμφάνιση αλλαγών που έγιναν σε αρχεία μέσω NFS
 • Επιδιορθώνει ένα ζήτημα αποθήκευσης αρχείων σε έναν τόμο Xsan για ορισμένες εφαρμογές
 • Βελτιώνει τις επιδόσεις σύνδεσης στο Active Directory, ειδικά για αποθηκευμένους λογαριασμούς ή κατά τη χρήση ενός τομέα .local
 • Βελτιώνει την αναπαραγωγή δεδομένων OpenDirectory
 • Βελτιώνει τη συμβατότητα 802.1X με δίκτυα ActiveDirectory
 • Βελτιώνει τη συμβατότητα κατά τη χρήση κινητών λογαριασμών

Μάθετε περισσότερα

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ασφάλειας αυτής της ενημέρωσης, ανατρέξτε στις ενημερώσεις ασφάλειας Apple.

Το FaceTime δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Οι πληροφορίες για τα προϊόντα που δεν κατασκευάζονται από την Apple ή για ανεξάρτητους ιστότοπους τους οποίους δεν ελέγχει ούτε εξετάζει η Apple, παρέχονται χωρίς να αποτελούν σύσταση ούτε εγγύηση. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την επιλογή, την απόδοση ή τη χρήση ιστότοπων ή προϊόντων τρίτων. Η Apple δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την αξιοπιστία ιστότοπων τρίτων. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή για περισσότερες πληροφορίες.

Ημερομηνία δημοσίευσης: