Μεταβίβαση προγράμματος AppleCare

Αν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή σας, ενδεχομένως να μπορείτε να μεταβιβάσετε το πρόγραμμα AppleCare που διαθέτετε στον νέο κάτοχο.

Μεταβιβάστε το πρόγραμμα AppleCare σε έναν νέο κάτοχο

  1. Συνδεθείτε στην Υποστήριξή μου για να δείτε τον αριθμό του συμφωνητικού AppleCare, τον σειριακό αριθμό της συσκευής και το αποδεικτικό κάλυψης για το πρόγραμμα AppleCare.
  2. Βρείτε την αρχική απόδειξη αγοράς για τη συσκευή.
  3. Βρείτε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου του νέου κατόχου.
  4. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Για μερικούς τύπους προγραμμάτων AppleCare και σε μερικές χώρες ή περιοχές, ενδέχεται να μην μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα πρόγραμμα AppleCare σε έναν νέο κάτοχο. Για λεπτομέρειες, ελέγξτε τους ισχύοντες Όρους και προϋποθέσεις AppleCare. Αν δεν γνωρίζετε σίγουρα ποιο πρόγραμμα έχετε, ελέγξτε την κάλυψή σας.

Αν πληρώνετε σε μηνιαία βάση

Αν πραγματοποιείτε μηνιαίες πληρωμές* για το πρόγραμμα AppleCare που έχετε, το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο με το Apple ID σας και δεν είναι δυνατή η μεταβίβασή του σε έναν νέο κάτοχο.

* Σε μερικές χώρες και περιοχές, ενδέχεται να έχετε την επιλογή για μηνιαία πληρωμή του προγράμματος AppleCare που έχετε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα προγράμματα AppleCare ή για όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Αν λάβετε μια συσκευή αντικατάστασης

Σε περίπτωση αντικατάστασης αντί για την επισκευή της συσκευής σας, θα μεταφέρουμε αυτόματα το πρόγραμμά σας στη νέα συσκευή. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά της κάλυψης, θα σας προσφέρουμε άλλες επιλογές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: