Μεταβίβαση προγράμματος AppleCare

Αν πουλήσετε ή χαρίσετε τη συσκευή σας και θέλετε να μεταβιβάσετε το πρόγραμμα AppleCare στον νέο κάτοχο, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Μεταβιβάστε το πρόγραμμα AppleCare σε έναν νέο κάτοχο

  1. Συνδεθείτε στην Υποστήριξή μου για να δείτε τον αριθμό της σύμβασης AppleCare, τον σειριακό αριθμό της συσκευής και το αποδεικτικό κάλυψης για το πρόγραμμα AppleCare.
  2. Βρείτε την αρχική απόδειξη αγοράς για τη συσκευή.
  3. Βρείτε το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου του νέου κατόχου.
  4. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, δεν μπορείτε να μεταβιβάσετε ένα πρόγραμμα AppleCare σε έναν νέο κάτοχο. Ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις για λεπτομέρειες.

Αν πληρώνετε σε μηνιαία βάση

Αν καταβάλετε μηνιαίες πληρωμές για το πρόγραμμα AppleCare που έχετε, τότε το πρόγραμμα είναι συνδεδεμένο στο Apple ID σας και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον νέο κάτοχο.

Αν λάβετε μια συσκευή αντικατάστασης

Σε περίπτωση αντικατάστασης αντί για την επισκευή της συσκευής σας, θα μεταφέρουμε αυτόματα το πρόγραμμά σας στη νέα συσκευή. Αν δεν είναι δυνατή η μεταφορά της κάλυψης, θα σας προσφέρουμε άλλες επιλογές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: