Ακύρωση ή αλλαγή του τρόπου πληρωμής για το πρόγραμμα AppleCare

Πραγματοποιήστε αλλαγές στο πρόγραμμα AppleCare+ ή στο πρόγραμμα AppleCare Protection Plan.

Αν αποπληρώσατε προκαταβολικά το πρόγραμμα AppleCare

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple για να ακυρώσετε το πρόγραμμά σας. Θα πρέπει να έχετε έτοιμα ένα από τα εξής στοιχεία:

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφούν όλα τα χρήματά σας, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.1

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare και έχουν παρέλθει περισσότερες από 30 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς, θα σας επιστραφεί ένα ποσό που θα βασίζεται στο ποσοστό της κάλυψης που απομένει στο πρόγραμμα AppleCare, μείον την αξία των υπηρεσιών που σας έχουν παρασχεθεί ήδη.1

1. Οι οδηγίες για την επιστροφή χρημάτων ενδέχεται να διαφέρουν στη χώρα ή την περιοχή σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση και τις επιστροφές χρημάτων στους ισχύοντες Όρους και προϋποθέσεις AppleCare.

Αν πληρώνετε μηνιαία για το πρόγραμμα AppleCare

Πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο πληρωμής για το πρόγραμμα AppleCare που έχετε; Αλλάξτε τον τρόπο πληρωμής του Apple ID σας.

Πρέπει να ακυρώσετε το πρόγραμμά σας; Μπορείτε να ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη συσκευή σας. Αν δεν βλέπετε το πρόγραμμά σας όταν προσπαθείτε να το ακυρώσετε, ολοκληρώστε τη διαμόρφωση του λογαριασμού σας. Αν ολοκληρώσατε τη διαμόρφωση του λογαριασμού και εξακολουθείτε να μην βλέπετε το πρόγραμμά σας, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.

Αν ακυρώσετε το πρόγραμμα AppleCare που διαθέτετε, δεν θα είναι δυνατή η ανανέωση της μηνιαίας χρέωσης2. Αν δεν πληροίτε πλέον τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα AppleCare, δεν μπορείτε να το προσθέσετε ξανά στη συσκευή σας.

2. Σε μερικές χώρες και περιοχές, μπορεί να έχετε την επιλογή για μηνιαία πληρωμή του προγράμματος AppleCare που διαθέτετε. Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη για όλα τα προγράμματα AppleCare ή για όλες τις χώρες και τις περιοχές.

Μάθετε περισσότερα

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: