Αγορά προγράμματος AppleCare για τη συσκευή σας

Οι περισσότερες συσκευές της Apple συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση και δωρεάν υποστήριξη για έως και 90 ημέρες. Αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare+ ή ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για επιπλέον κάλυψη.

Αγορά ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο

Υπάρχουν δύο τρόποι αγοράς ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο:

Λήψη βοήθειας αν δεν μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare

Αν διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις για ένα πρόγραμμα AppleCare αλλά δεν έχετε την επιλογή αγοράς, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της Apple.

Μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα AppleCare.

Τα οφέλη της περιορισμένης εγγύησης Apple και του προγράμματος AppleCare παρέχονται επιπλέον από τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της νομοθεσίας περί καταναλωτών. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι επιλογές αγοράς σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: