Αγορά ενός προγράμματος AppleCare

Οι περισσότερες συσκευές της Apple συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση και δωρεάν υποστήριξη για έως και 90 ημέρες. Αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare+ ή ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για επιπλέον κάλυψη.

Αγορά ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο

Εξασφαλίστε κάλυψη για το iPhone, το iPad, το Mac, το Apple Watch, τα AirPods ή άλλη συσκευή σας που πληροί τις προϋποθέσεις.

Επιλογή προϊόντος για κάλυψη

 

iPhone που εμφανίζει την επιλογή «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+» στις Ρυθμίσεις.

Αγορά προγράμματος AppleCare από τη συσκευή

  1. Στο iPhone ή στο iPad σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις. Εναλλακτικά, στο Mac σας, επιλέξτε το μενού Apple () και κατόπιν επιλέξτε «Ρυθμίσεις συστήματος».*
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Πληροφορίες.
  3. Πατήστε «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+». Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+», βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να δείτε την τιμή του προγράμματος AppleCare αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

* Αν δεν μπορείτε να βρείτε τις Ρυθμίσεις συστήματος, επιλέξτε Πληροφορίες για αυτό το Mac > Υποστήριξη και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη».

Μάθετε περισσότερα

  • Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια για την αγορά ενός προγράμματος AppleCare, επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Apple.
  • Στις περισσότερες χώρες και περιοχές, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ εντός 60 ημερών από την αγορά της συσκευής σας. Στην Ιαπωνία, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευής σας. Στην Ηπειρωτική Κίνα, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ από τη συσκευή εντός 7 ημερών από την αγορά της συσκευής σας ή από ένα Apple Store εντός 60 ημερών από την αγορά της συσκευής σας. (Στο Apple Store, θα χρειαστεί να προσκομίσετε το αποδεικτικό αγοράς και θα πραγματοποιήσουμε και έλεγχο της συσκευής.)
  • Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan εντός 1 έτους από την αγορά ενός Mac, Apple TV ή άλλης συσκευής που πληροί τις προϋποθέσεις.

Τα οφέλη της περιορισμένης εγγύησης Apple και του προγράμματος AppleCare παρέχονται επιπλέον από τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι επιλογές αγοράς σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: