Αγορά ενός προγράμματος AppleCare

Οι περισσότερες συσκευές της Apple συνοδεύονται από περιορισμένη εγγύηση και δωρεάν υποστήριξη για έως και 90 ημέρες. Αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare+ ή ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan για επιπλέον κάλυψη.

Αγορά ενός προγράμματος AppleCare στο διαδίκτυο

Εξασφαλίστε κάλυψη για το iPhone, το iPad, το Mac, το Apple Watch, τα AirPods ή άλλη συσκευή σας που πληροί τις προϋποθέσεις. 

Επιλογή προϊόντος για κάλυψη

 

iPhone που εμφανίζει την επιλογή «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+» στις Ρυθμίσεις.

Αγορά ενός προγράμματος AppleCare στις Ρυθμίσεις

  1. Στο iPhone, iPad ή iPod touch σας, ανοίξτε τις Ρυθμίσεις.
  2. Μεταβείτε στην επιλογή Γενικά > Πληροφορίες.
  3. Πατήστε «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+». Αν δεν εμφανίζεται η επιλογή «Διατίθεται κάλυψη AppleCare+», βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις.
  4. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την αγορά σας. Μπορείτε να δείτε την τιμή του προγράμματος AppleCare αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα.

Τι καλύπτεται;

Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες και την υποστήριξη που καλύπτονται από ένα πρόγραμμα AppleCare.

Μάθετε περισσότερα

  • Αν εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια για την αγορά ενός προγράμματος AppleCare, επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Apple.
  • Στις περισσότερες χώρες και περιοχές, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ εντός 60 ημερών από την αγορά της συσκευής σας. Στην Ιαπωνία, μπορείτε να αγοράσετε το πρόγραμμα AppleCare+ εντός 30 ημερών από την αγορά της συσκευής σας. 
  • Σε ορισμένες χώρες και περιοχές, μπορείτε να αγοράσετε ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan εντός 1 έτους από την αγορά ενός Mac, Apple TV ή άλλης συσκευής που πληροί τις προϋποθέσεις.

Τα οφέλη της περιορισμένης εγγύησης Apple και του προγράμματος AppleCare παρέχονται επιπλέον από τα δικαιώματά σας στα πλαίσια της νομοθεσίας προστασίας καταναλωτών. Δεν διατίθενται όλα τα προϊόντα και οι επιλογές αγοράς σε όλες τις χώρες ή περιοχές.

Ημερομηνία δημοσίευσης: