Πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη υποστήριξης και επιλογών σέρβις

Αν θέλετε να ενημερώσετε τις πληροφορίες που έχουμε στα αρχεία μας σχετικά με την αγορά ή τη σύμβασή σας, είμαστε στη διάθεσή σας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις παρεχόμενες πληροφορίες

Η σωστή κατανόηση των περιορισμών του συστήματος κάλυψης σέρβις της Apple («Σύστημα») συμβάλλει στην αποφυγή τυχόν προβλημάτων. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο Σύστημα βοηθούν τους πελάτες να κατανοήσουν αν το σέρβις των προϊόντων τους καλύπτεται από τους όρους της περιορισμένης εγγύησης της Apple ή από ένα εκτεταμένο συμβόλαιο σέρβις της Apple, όπως είναι το πρόγραμμα AppleCare Protection Plan και το AppleCare+.

Για τους πελάτες που τα προϊόντα τους καλύπτονται από νόμους ή κανονισμούς προστασίας καταναλωτών στη χώρα ή την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η αγορά, η κάλυψη σέρβις που περιγράφεται στο Σύστημα ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλα τα δικαιώματα και τις πιθανές αποζημιώσεις που προβλέπουν αυτοί οι νόμοι και οι κανονισμοί προστασίας καταναλωτών. Σε αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται το δικαίωμα των πελατών που κατοικούν στην Καλιφόρνια και σε άλλες περιοχές για επέκταση της περιόδου ισχύος της εγγύησης κατά τον αριθμό των ημερών που ο πελάτης δεν έχει το προϊόν στα χέρια του λόγω επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης. Για να υπολογιστεί ο αριθμός των ημερών κατά τον οποίο θα επεκταθεί η περίοδος ισχύος της εγγύησης, η Apple ενδέχεται να ζητήσει από τους πελάτες να υποβάλουν την αρχική απόδειξη αγοράς του προϊόντος και τα έντυπα για την παροχή υπηρεσιών σέρβις. Επισημαίνεται επίσης ότι οι πληροφορίες του Συστήματος ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν άλλα επιπλέον προγράμματα που ενδέχεται να επεκτείνουν την κάλυψη της Apple, όπως αυτά που περιγράφονται στη σελίδα Προγράμματα ανταλλαγής και επέκτασης επισκευών.

Οι πληροφορίες κάλυψης σέρβις που περιλαμβάνονται στο Σύστημα βασίζονται στις πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία αγοράς που έχουν γνωστοποιηθεί στην Apple. Ανάλογα με το πότε δηλώσατε ή εάν έχετε δηλώσει το προϊόν σας, αν το έχετε αγοράσει από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή Apple ή από ένα Apple Store, η εκτιμώμενη ημερομηνία αγοράς ενδέχεται να μην είναι σωστή. Αν πιστεύετε ότι οι πληροφορίες δεν είναι ακριβείς, επικοινωνήστε με την Apple μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου σε αυτήν τη σελίδα για να ενημερώσετε τις πληροφορίες. Οι πληροφορίες που έχουν υποβληθεί πρόσφατα και η κάλυψη επισκευής στα πλαίσια της εγγύησης ενδέχεται να μην αναφέρονται στα αρχεία του Συστήματος. Δεν επιτρέπεται στους πελάτες να χρησιμοποιούν το Σύστημα για σκοπούς παράνομους ή απαγορευμένους, ούτε για να επιδιώξουν την εκτέλεση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας ή άλλης δραστηριότητας που παραβιάζει τα δικαιώματα της Apple ή άλλων μερών.

Νομοθεσία περί καταναλωτών

Τα δικαιώματα που προβλέπονται από την περιορισμένη εγγύηση 1 έτους της Apple1, το πρόγραμμα AppleCare Protection Plan και το AppleCare+ ισχύουν επιπλέον των δικαιωμάτων που παρέχονται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών. Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ

Αν έχετε μια αξίωση που πιστεύετε ότι υποστηρίζεται από τη νομοθεσία περί καταναλωτών, επικοινωνήστε μαζί μας

Η απόδειξη αγοράς και η απόδειξη κάλυψης πρέπει να φυλάσσονται σε ασφαλές μέρος

Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς και το έγγραφο απόδειξης κάλυψης AppleCare, αν υπάρχει, σε ασφαλές μέρος. Ενδεχομένως να σας ζητηθεί ένα αντίγραφο αυτών των εγγράφων, αν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την ισχύ της κάλυψης σέρβις στα πλαίσια της εγγύησης ή του συμβολαίου σέρβις AppleCare. Όταν ζητήσετε σέρβις, η Apple ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε την αρχική απόδειξη αγοράς του προϊόντος ώστε να διαπιστωθεί ότι καλύπτεται από εγγύηση όσον αφορά το σέρβις, ακόμα και αν έχετε ήδη δηλώσει το προϊόν σας. Η εγγύηση παραμένει η ίδια, ανεξάρτητα από το αν έχετε ολοκληρώσει ή όχι τη διαδικασία δήλωσης.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την ενημέρωση των αρχείων της Apple

Αν η ημερομηνία λήξης της κάλυψης δεν είναι σωστή

Αν η εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης της τεχνικής υποστήριξης μέσω τηλεφώνου, της περιορισμένης εγγύησης ή της σύμβασης AppleCare για τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας δεν είναι σωστή, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα πρέπει να στείλετε την αρχική απόδειξη αγοράς του προϊόντος σας στην Apple, για να μπορέσουμε να ενημερώσουμε την ημερομηνία αγοράς. Έγκυρη απόδειξη αγοράς θεωρείται η απόδειξη αγοράς που περιλαμβάνει τον αριθμό της απόδειξης, την περιγραφή του προϊόντος, την αρχική ημερομηνία αγοράς, την τιμή και τα στοιχεία του μεταπωλητή.

Για να ενημερώσετε την ημερομηνία αγοράς, στείλτε την απόδειξη αγοράς στην Apple

Αν λείπει η σύμβαση AppleCare

Αν έχετε αγοράσει μια σύμβαση AppleCare, όπως ένα πρόγραμμα AppleCare Protection Plan, και αυτή δεν εμφανίζεται στα αποτελέσματά σας, ίσως να χρειαστεί να δηλώσετε τη σύμβαση AppleCare που διαθέτετε.

Δήλωση της σύμβασης AppleCare

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την κάλυψη που παρέχει η Apple για το προϊόν σας

Δεν είναι όλα τα προγράμματα AppleCare διαθέσιμα σε όλες τις χώρες ή τις περιοχές.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές σέρβις

Η Apple παρέχει πολλές διαφορετικές επιλογές για τα προϊόντα που χρειάζονται σέρβις, όπως σέρβις με επιτόπια παράδοση, ταχυδρομική αποστολή και σέρβις ανταλλακτικών «κάν' το μόνος σου». Η διαθεσιμότητα των επιλογών εξαρτάται από το προϊόν και από τη χώρα ή την περιοχή στην οποία ζητήθηκε το σέρβις.

  • Μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στη σελίδα Ελέγχου κάλυψης. Αρκεί να καταχωρίσετε τον σειριακό αριθμό σας και η Apple θα σας ενημερώσει για τις διαθέσιμες επιλογές σέρβις.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε, επίσης, να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική Υποστήριξη της Apple και να επιλέξετε το προϊόν σας. Εκεί θα βρείτε εγχειρίδια, στοιχεία λήψης, συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων και άλλα.

1. Στην Τουρκία, η συσκευή σας καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση της Apple για χρονικό διάστημα δύο ετών.

Ημερομηνία δημοσίευσης: